000 01355nam a2200229 a 4500
001 vtls000079994
003 MTX
008 010108s2000 th a r 0000 tha d
020 _a9746125869
035 _a0082-04460
039 9 _a201212181055
_bcatbsom
_c201212181055
_dcatbsom
_c201208291116
_dVLOAD
_c201010201514
_dVLOAD
_y200403160251
_zVLOAD
050 4 _aZ7405 R4
_bมสธ233 2543
245 0 0 _aทำเนียบนักวิจัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิาช /
_cศูนย์วิจัยการศึกษาทางไกล สถาบันวิจัยและพัฒนา.
260 _aนนทบุรี :
_bสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,
_c2543.
300 _aก-ค, 417 หน้า ;
_c29 ซม.
610 2 4 _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
_xทำเนียบนาม.
_973117
650 4 _aนักวิจัย
_vทำเนียบนาม.
710 2 _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
_bสถาบันวิจัยและพัฒนา.
_957796
942 _c6
942 _c1
999 _c66595
_d66595