000 01419nam a2200229 a 4500
001 vtls000070738
003 MTX
008 981126q1998 th bt 000 0 tha d
035 _a0072-73460
039 9 _a201208291020
_bVLOAD
_c201010222135
_dVLOAD
_y200403160007
_zVLOAD
043 _aa-th---
050 4 _aJS7403 A8
_bค65 2541
100 0 _aคีสิน กุสสลานุภาพ.
_9107740
245 1 0 _aรูปแบบองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่ประชาชนชาวสงขลา พึงประสงค์ :
_bศึกษาความต้องการของประชาชน ในการปกครองตนเองโดยการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด /
_cคีสิน กุสสลานุภาพ.
260 _c[2541?]
300 _a(1-12), 187 แผ่น :
_bภาพประกอบ, แผนที่ ;
_c29 ซม. +
_eแบบสอบถาม 1 ฉบับ (7 หน้า)
504 _aบรรณานุกรม: แผ่น 177-182.
650 4 _aการปกครองท้องถิ่น
_zไทย.
650 4 _aการบริหารรัฐกิจ
_xส่วนภูมิภาค.
650 4 _aการเลือกตั้ง
_zไทย.
942 _c1
999 _c57558
_d57558