000 00816nam a2200205 a 4500
001 vtls000003685
003 MTX
008 950912s1986 th 000 0 tha d
020 _a9742753806
035 _a0003-71360
039 9 _a201602101141
_bVLOAD
_c201208290342
_dVLOAD
_c201010222233
_dVLOAD
_c200404120910
_dVLOAD
_y200403131419
_zVLOAD
050 4 _aHF5351
_bอ73
100 0 _aอุทัย หิรัญโต.
_912447
245 1 0 _aความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ /
_cอุทัย หิรัญโต.
260 _aกรุงเทพฯ :
_bโอเดียนสโตร์,
_c2529.
300 _a134 หน้า.
650 4 _aการบริหารธุรกิจ.
942 _c1
945 _a0100
999 _c2937
_d2937