000 01031aam a2200217 a 4500
001 vtls000178044
003 MTX
008 180509s2018 th 000 0 tha d
020 _a9786169260158
039 9 _a201805111522
_bcatbsai
_y201805091521
_zacqanis
050 4 _aBF636
_bอ46 2561
100 0 _aอภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์.
_9265713
245 1 0 _aLook good ดูดี ชนะใจ ทำอะไรก็ชนะ /
_cผู้เขียน, อภัยลักษณ์ ตันตระบัณฑิตย์.
260 _aปทุมธานี :
_bบริษัท ไอแอมเดอะเบสท์,
_c2561.
300 _a215 หน้า ;
_c21 ซม.
500 _aชื่อเรื่องจากปก.
650 4 _aการพัฒนาบุคลิกภาพ.
650 4 _aภาพลักษณ์ร่างกาย.
650 4 _aจิตวิทยาประยุกต์.
942 _c1
999 _c155115
_d155115