000 02168aam a2200253 a 4500
001 vtls000137842
003 MTX
008 120223s2010 th bt 000 0 tha d
039 9 _a201208300642
_bVLOAD
_c201204191701
_dcatbsai
_c201204041702
_dcatbsai
_y201202231907
_zacqanis
090 _aIS วจ 1
_bพ6544 2553
100 0 _aพิมรพี ณัฐนิธิการัชต์,
_d2513-
_9213924
245 1 0 _aปัจจัยการดำเนินงานที่มีผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการธุรกิจคอมพิวเตอร์ของร้านตัวแทนจำหน่ายในศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า สาขาประตูน้ำ =
_bFactors affecting the computer business management efficiency of the dealer shop inPantip Plaza Pratunam /
_cพิมรพี ณัฐนิธิการัชต์.
246 3 1 _aFactors affecting the computer business management efficiency of the dealer shop inPantip Plaza Pratunam
260 _c2553.
300 _a[ก]-ญ, 116 แผ่น ;
_c30 ซม.
500 _aพิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)
504 _aบรรณานุกรม: แผ่นที่ [94]-96.
610 2 4 _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
_bแขนงวิชาบริหารธุรกิจ
_vการศึกษาเฉพาะกรณี.
_9142247
610 2 4 _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
_bสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
_vการศึกษาเฉพาะกรณี.
_9142281
650 4 _aการจัดการธุรกิจ.
650 4 _aการศึกษาอิสระ
_xบริหารธุรกิจ.
710 2 _aมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
_bสาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
_9266914
942 _c7
999 _c123663
_d123663