000 01306aam a2200253 a 4500
001 vtls000124179
003 MTX
008 100120s2008 th a b 000 0 tha d
020 _a9789741063758
039 9 _a201208300520
_bVLOAD
_c201010241508
_dVLOAD
_c201002161017
_dcatupat
_y201001201133
_zcatbsai
050 4 _aHQ766.5
_bผ7 2551
245 0 0 _aผู้ติดเชื้อ HIV กับการวางแผนครอบครัว /
_cผู้จัดทำ, อรวรรณ คีรีวัฒน์ ... [และคนอื่น ๆ].
250 _aพิมพ์ครั้งที่ 1.
260 _aนนทบุรี :
_bกรมอนามัย,
_c2551.
300 _a101 หน้า :
_bภาพประกอบ ;
_c26 ซม.
490 0 _aโครงการตำรา สำนักที่ปรึกษา กรมอนามัย
504 _aบรรณานุกรม.
650 4 _aการวางแผนครอบครัว.
650 4 _aผู้ติดเชื้อเอชไอวี
_xการดูแล.
650 4 _aคุมกำเนิด.
700 0 _aอรวรรณ คีรีวัฒน์.
_9190777
710 2 _aกรมอนามัย.
_9277033
942 _c1
999 _c110046
_d110046