Your search returned 3 results from 159056 records. Subscribe to this search

|
1. Best practice : วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศนำเสนอในที่ประชุมเสวนา 9 เครือข่าย ตามโครงการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาสัญจร / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ; รวบรวม/เรียบเรียง, กีรติ แก้วสัมฤทธิ์, ชุลีกร กิตติก้อง.

by กีรติ แก้วสัมฤทธิ์. | ชุลีกร กิตติก้อง. | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: LB2322.2 B47 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2559Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

2. รวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวทาง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เมษายน 2552 - กรกฎาคม 2556 / ผู้รวบรวมข้อมูล ประสานงาน และจัดทำต้นฉบับ, กีรติ แก้วสัมฤทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by กีรติ แก้วสัมฤทธิ์. | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักอำนวยการ. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: LA1220 ร53 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักอำนวยการ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), UD General Collection (1).

3. รวม กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวทาง และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เมษายน 2552 - กรกฎาคม 2556 [electronic resource] / ผู้รวบรวมข้อมูล ประสานงาน และจัดทำต้นฉบับ, กีรติ แก้วสัมฤทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by กีรติ แก้วสัมฤทธิ์. | สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. สำนักอำนวยการ. กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา.

Call number: LA1220 ร532 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Computer file Computer file; Format: electronic chip cartridge Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักอำนวยการ กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter