Refine your search

Your search returned 256 results from 159334 records. Subscribe to this search

|
1. สูตรสร้างความงาม งามนอก-งามใน [electronic resource] / ชาคริต วรชัยยางกูร.

by ชาคริต วรชัยยางกูร.

Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : น้ำฝน, 2543Other title: งามนอก-งามใน.Online access: Click here to access online Availability: No items available

2. เรื่องเล่าของหมอสูติ / เขียน, ธนพันธ์ ชูบุญเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ; ภาพประกอบ, กาย เบ็ญจ์.

by ธนพันธ์ ชูบุญเปลี่ยนไปเรื่อยๆ, ผู้แต่ง. | กาย เบ็ญจ์, ผู้วาดภาพประกอบ.

Call number: RG101 ธ34 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทต้นมะนาว พับลิชชิ่ง, 2562-2563Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

3. สุขภาพผู้หญิงตรวจเองได้ง่ายนิดเดียว / Akiyoshi Uchiyama, เขียน ; วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา, แปล ; พรกวินทร์ แสงสินชัย, บรรณาธิการ.

by "Uchiyama, Akiyoshi," author. | วิธารณี จงสถิตย์วัฒนา, ผู้แปล. | พรกวินทร์ แสงสินชัย, บรรณาธิการ.

Call number: RA778.A2 U25 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทนานมีบุ๊คส์, 2562Availability: No items available Checked out (1).

4. การคุ้มครองการทำงานของข้าราชการตำรวจหญิง = Labour protection of policewomen at work / พันตำรวจโทหญิง ธัญรดี โทณวณิก.

by ธัญรดี โทณวณิก,, 2525- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes นต 1 ธ62 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (น.ม.(กฎหมายธุรกิจ))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5. กองเรือหาคู่ : จากเมืองฝรั่งขึ้นฝั่งที่อินเดีย / Anne de Courcy, เขียน ; สุภัตรา ภูมิประภาส, แปล.

by Courcy, Anne de, author. | สุภัตรา ภูมิประภาส, ผู้แปล.

Call number: DS428 C682 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2561Availability: No items available

6. เพศวิถีในคำพิพากษา / สมชาย ปรีชาศิลปกุล.

by สมชาย ปรีชาศิลปกุล.

Call number: KPT4200 ส94 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

7. อ.ไชยวรศิลป์ กับภาพลักษณ์ผู้หญิงเหนือ / ผู้เชียน สุนทร คำยอด.

by สุนทร คำยอด.

Call number: PN56.5.W64 ส73 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ลำพูน : ณัฐพลการพิมพ์ (คณะบุคคล), 2558Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

8. มองผ่านเลนส์เพศภาวะและความหลากหลาย : ข้อเสนอการพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อสุขภาวะผู้หญิง / กฤตยา อาชวนิจกุล และกุลภา วจนสาระ.

by กฤตยา อาชวนิจกุล. | กุลภา วจนสาระ.

Call number: RG121 ก43 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : สมาคมเพศวิถีศึกษา, 2558Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), ODI General Collection (1).

9. ทะเลไม่กว้างกว่าปีกนก / ลดาวัลย์ กมลาศน์ ; บรรณาธิการ, อดุล จันทรศักดิ์.

by ลดาวัลย์ กมลาศน์, ม.ล. | อดุล จันทรศักดิ์.

Call number: CT3741 ล36 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เพื่อนดี, 2558Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

10. ประสบการณ์การเรียนรู้ของสตรีศูนย์ธารชีวิต (เพื่อสตรี) จังหวัดชลบุรี = Learning experiences of women in the Fountain of Life Women's Center, Chon Buri Province / ณัชชา เฉลิมกลาง.

by ณัชชา เฉลิมกลาง,, 2513- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศษ 4 ณ42 2558 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2558Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (วิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)) -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2558. Other title: Learning experiences of women in the Fountain of Life Women's Center, Chon Buri Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

11. กฎหมาย "ฮิ" ผู้หญิงต้องรู้ / ไตรรงษ์ รอบรู้.

by ไตรรงษ์ รอบรู้.

Call number: KPT517.5 ต94 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : Dดี, 2556Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NK General Collection (1), ODI General Collection (1), UD General Collection (1).

12. ความลับของผู้หญิง / ภัทรธิดา ชัยเพ็ชร.

by ภัทรธิดา ชัยเพ็ชร.

Call number: HQ29 ภ63 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แฮปปี้บุ๊ค พับลิชชิ่ง, 2556Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1). In transit (1).

13. 100 เรื่องน่ารู้--มะเร็งในผู้หญิง / เรื่อง, ชัญวลี ศรีสุโข ; ภาพ, ปิยะนุช เศรษฐวงศ์.

by ชัญวลี ศรีสุโข. | ปิยะนุช เศรษฐวงศ์.

Call number: RC281.W65 ช62 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2556Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), ODI General Collection (1), UD General Collection (1).

14. รายงานฉบับสมบูรณ์การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 25-- / สำนักงานสถิติแห่งชาติ ... [และอื่นๆ].

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ.

Call number: HQ792.T5 ร6412 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนัก, [2556]-Other title: การสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทย พ.ศ. 25--.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2).

15. ยอดสตรีผู้พลิกโฉมประวัติศาสตร์ / คอสมอส.

by คอสมอส.

Call number: CT3202 ค55 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทไทยควอลิตี้บุ๊คส์ (2006), 2556Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

16. การคุ้มครองดูแลบุตรของลูกจ้างก่อนและหลังคลอด = Protection and care for employees' children before and after birth / พัลลอง มั่นดี.

by พัลลอง มั่นดี,, 2508- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes นต 1 พ64 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (น.ม. (กฎหมายธุรกิจ))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556. Other title: Protection and care for employees' children before and after birth.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

17. ไทยเกรียงองค์กรแรงงานหญิงต้นแบบ : อดทน รอคอย หนักแน่น นุ่มนวล มั่นคง ยืดหยุ่น สามัคคี เข้มแข็ง / รวบรวมโดย สมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนา (สชพ.) ; เรียบเรียงโดย มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล.

by มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล. | สมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนา (สชพ.).

Call number: HD1692.55 ท93 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: สมุทรปราการ : กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมสิทธิชุมชนเพื่อการพัฒนา (สชพ.) ; มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล, 2555Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

18. กุลสตรี.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: กรุงเทพฯ: บริษัท บวรสารการพิมพ์ จำกัด, 2555-Availability: Items available for loan: ODI General Collection (126).

19. เยื่อบุมดลูกต่างที่ = Endometriosis / โสภณ ชีวะธนรักษ์.

by โสภณ ชีวะธนรักษ์.

Call number: RG483.E53 ส94 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: สงขลา : หน่วยผลิตตำราคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2555Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

20. กฎหมายที่ทำให้ผู้หญิงไม่ได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียม / ผู้เขียน, อารีวรรณ จตุทอง, สุภา พงศ์หล่อพิศิษฏ์.

by อารีวรรณ จตุทอง. | สุภา พงศ์หล่อพิศิษฏ์.

Call number: KPT2467.W65 อ646 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2555Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), UD General Collection (1).

21. บทบาทด้านนิติบัญญัติของสมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่เป็นสตรี : กรณีศึกษาสภาเทศบาลตำบลในจังหวัดนครปฐม = The legislative roles of women members of the sub-district municipal in Nakhon Pathom Province / ชนิสรา รามัญอุดม.

by ชนิสรา รามัญอุดม,, 2523- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes รศ 1 ช365 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2555Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ร.ม. (การเมืองการปกครอง))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2555. Other title: Legislative roles of women members of the sub-district municipal in Nakhon Pathom Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

22. 15 สตรีหมายเลขหนึ่งแห่งแดนอาทิตย์อุทัย / อิมาอิ ฮิซาโอะ ; แปลและเรียบเรียง, อาทร ฟุ้งธรรมสาร.

by ฮิซาโอะ, อิมาอิ | อาทร ฟุ้งธรรมสาร.

Call number: DS885.5 ฮ63 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2555Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), PB General Collection (1).

23. 100 ยอดหญิงจีน / ไช่จั๋วจือ, เขียน ; ปานชีวา บุตราช, แปล.

by ไช่, จั๋วจือ. | ปานชีวา บุตราช.

Call number: DS734 ช9 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2555Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

24. บลิ๊งก์ได้...ใกล้แค่เอื้อม = Lucky health / เรื่อง : ศรัญญา โรจน์พิทักษ์ชีพ ; ภาพประกอบ : นัฐวรรณ ปล้องทอง.

by ศรัญญา โรจน์พิทักษ์ชีพ. | นัฐวรรณ ปล้องทอง.

Call number: RA778 ศ46 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2555Other title: Lucky health.Availability: Items available for loan: PB General Collection (1).

25. ผู้หญิงกับสังคม : ภาพสะท้อนจากวรรณกรรม / อิงอร สุพันธุ์วณิช.

by อิงอร สุพันธุ์วณิช.

Call number: PN56.5.W64 อ62 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

26. ลับเฉพาะผู้หญิง : พร้อมเคล็ดวิธีดูดีตลอดวัน = About every woman's secret / ปทัตตา ภริตาธรรม, บ.ก. เรียบเรียง.

by ปทัตตา ภริตาธรรม.

Call number: RA778.A2 ป36 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แพรธรรม, [2554]Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

27. ภูมิปัญญาสตรี / ฝงเมิ่งหลง, เขียน ; อดุลย์ รัตนมั่นเกษม, แปล.

by ฝงเมิ่งหลง. | อดุลย์ รัตนมั่นเกษม.

Call number: HQ1180 ฝ2 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2554Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

28. คู่มือสุขภาพผู้หญิง / ชัญวลี ศรีสุโข.

by ชัญวลี ศรีสุโข.

Call number: RG101 ช625 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อมรินทร์สุขภาพ, 2554Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

29. ย้อนประวัติศาสตร์ผู้นำหญิงโลก / Sum savapat, เรียบเรียง.

by Sum savapat.

Call number: HQ1236 S958 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ย้อนรอย, 2554Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

30. ผู้หญิงรู้ไว้ ผู้ชายห้ามอ่าน / วันชัย สอนศิริ.

by วันชัย สอนศิริ.

Call number: HQ1750.55 ว63 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ฃอคิดด้วยฅน, 2554Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

31. รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทสถานภาพสตรีและความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย / จัดทำโดย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

by สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว. | โครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

Call number: HQ1236 ร64 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2554Other title: การสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทสถานภาพสตรีและความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

32. มะเร็งนรีเวชวิทยา = Gynecologic oncology / ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ; จตุพล ศรีสมบูรณ์, ชำนาญ เกียรติพีรกุล, บรรณาธิการ.

by จตุพล ศรีสมบูรณ์. | ชำนาญ เกียรติพีรกุล. | ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย.

Call number: RC280.G5 ม67 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการมะเร็งนรีเวชวิทยา ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย, 2554Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

33. 2 ทศวรรษ บนเส้นทางการพัฒนาสตรี สู่ความเสมอภาคหญิงชายของประเทศไทย / สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

by สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

Call number: HQ1236 ส52 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2553Other title: สองทศวรรษ บนเส้นทางการพัฒนาสตรี สู่ความเสมอภาคหญิงชายของประเทศไทย.Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), ODI General Collection (1), UD General Collection (1).

34. ผู้หญิงกับสัจธรรมของสังคม / โดย พระมหาสม สิริปัญโญ.

by พระมหาสม สิริปัญโญ.

Call number: BQ4570.W6 พ46 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : หจก. นิติธรรมการพิมพ์, 2553Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

35. ฝนกลางไฟ : พลังชีวิต พลังใจ ห้าสิบเสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ / กุลธิดา สามะพุทธิ ... [และคนอื่น ๆ].

by กุลธิดา สามะพุทธิ.

Call number: HQ1750.55 ฝ32 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะทำงานวาระทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริทสุขภาพ (สสส.) : มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท, 2552Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), YL General Collection (1).

36. การเรียนรู้และการปรับตัวเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานสตรีที่รับงานผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายไปทำงานที่บ้าน / คณะผู้วิจัย, สมบุญ ยมนา, กัลยา ไทยวงษ์ และสมคิด ผลนิล.

by สมบุญ ยมนา. | กัลยา ไทยวงษ์. | สมคิด ผลนิล. | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันทรัพยากรมนุษย์.

Call number: HD2336.T5 ส43 2552 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปทุมธานี : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2552Other title: รายงานผลการวิจัยการเรียนรู้และการปรับตัวเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานสตรีที่รับงานผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายไปทำงานที่บ้าน.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

37. 9 โรคสตรีที่อันตราย ยังไม่สายหากรู้ทัน = Woman's dangerous diseases / ปิติกานต์ บูรณาภาพ, บก. เรียบเรียง.

by ปิติกานต์ บูรณาภาพ.

Call number: RG39 ก7 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยสถาน, 2552Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

38. ความสัมพันธ์หญิง-ชาย ในการจัดการทรัพยากรและระบบนิเวศชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว / คำศรี สิทธิวรดา.

by คำศรี สิทธิวรดา.

Call number: HQ1240.5.L28 ค75 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

39. Inside ผู้หญิง / ชัญวลี ศรีสุโข.

by ชัญวลี ศรีสุโข.

Call number: RG101 ช62 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2552. Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

40. เรื่อง (ไม่) ลับของคุณผู้หญิง / สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์ ... [และคนอื่น ๆ].

by สุกัญญา ชัยกิตติศิลป์.

Call number: RG39 ร85 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

41. ความรุนแรงต่อผู้หญิงหลังสึนามิในประเทศไทย / เรื่อง, ผู้หญิงอันดามัน.

by ผู้หญิงอันดามัน.

Call number: HV1448.T5 ผ85 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2551?]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

42. สาละวิน-แม่โขง : ผู้คน ผืนน้ำ และสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์ = Salween-Mekong : peoples, waters and the golden land of Suvarnabhumi/Southeast Asia / บรรณาธิการ, ชาญวิทย์ เกษตรศิริ.

by ชาญวิทย์ เกษตรศิริ. | การสัมมนาวิชาการสาละวิน-แม่โขง : ผู้คน ผืนน้ำ และสุวรรณภูมิของอุษาคเนย์ (2551 : เชียงใหม่)

Call number: DS523.2 ส64 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: สมุทรปราการ : กรุงเทพฯ : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2551Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

43. ผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชน 2551 / [กองบรรณาธิการ, รตญา กอบศิริกาญจน์ ... [และคนอื่นๆ].

by รตญา กอบศิริกาญจน์.

Call number: HQ1236.5.T5 ผ75 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, 2551Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

44. การประเมินแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม / กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ; อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์, ผู้ประเมิน.

by อภิรัชศักดิ์ รัชนีวงศ์. | กระทรวงยุติธรรม. สำนักงานปลัดกระทรวง. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์. กลุ่มติดตามและประเมินผล.

Call number: HQ1750.55 อ464 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [ม.ป.ท.] : กลุ่มติตามและประเมินผล สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม, 2551Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

45. มิติหญิง-ชาย : ความแตกต่างบนความเหมือน / สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

by สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม. | สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

Call number: HQ1075.5.T5 ม63 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานวิเคราะห์และพยากรณ์สถิติเชิงสังคม สำนักสถิติพยากรณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ : กลุ่มการวิจัยและสารสนเทศ สำนักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, 2551Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), SK General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

46. การปรับเปลี่ยนความเชื่อทางศาสนาและความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างหญิงชาย / ผู้เขียน, จำปาทอง โพธิ์จันทิราช.

by จำปาทอง โพธิ์จันทิราช.

Call number: BR115.C8 จ63 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : ศูนย์สตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

47. รายงานสถานการณ์สตรี 25-- / สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์.

by สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว.

Call number: HQ1240.5.T5 ร64 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2550]-Availability: Items available for loan: ODI General Collection (3), PB General Collection (1), YL General Collection (1).

48. 6 โรคร้ายผู้หญิงควรระวัง! / ชัญวลี ศรีสุโข.

by ชัญวลี ศรีสุโข.

Call number: RG121 ช63 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : คลินิกสุขภาพ, 2550Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

49. รายงานการวิจัยฉบับที่ 108 เรื่องการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทำงานนอกบ้านในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล = Casual relation analysis and indices of midlife crisis of married Thai women working outside houses in Bangkok and Periphery / คณะวิจัย, อังศินันท์ อินทรกำแหง, อรพินทร์ ชูชม และอัจฉรา สุขารมณ์.

by อังศินันท์ อินทรกำแหง. | อรพินทร์ ชูชม. | อัจฉรา สุขารมณ์. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์.

Call number: HQ1181.T5 อ62 2550 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2550Other title: การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงเหตุและดัชนีวัดภาวะวิกฤตชีวิตสตรีไทยสมรสวัยกลางคนที่ทำงานนอกบ้านในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล | Casual relation analysis and indices of midlife crisis of married Thai women working outside houses in Bangkok and Periphery.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

50. สวัสดีครับ--คุณผู้หญิง / วาณิช จรุงกิจอนันต์.

by วาณิช จรุงกิจอนันต์,, 2495-

Call number: HQ1216 ว63 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บุ๊คส์ ทู ยู, 2550Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter