Your search returned 32 results from 158708 records. Subscribe to this search

|
1. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 = Procedural law 1 / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 41341 W 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 | กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 | Procedural law 1.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 41341 W 2562] (1).

2. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 = Procedural law 1 / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ไกรฤกษ์ เกษมสันต์.. ขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่ง | ยงยุทธ แสงรุ่งเรือง.. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม | พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล.. คู่ความและการเสนอคดีต่อศาล | อิทธิ มุสิกะพงษ์.. เขตอำนาจศาล การคัดค้านผู้พิพากษา คำคู่ความและเอกสาร | สุวิทย์ พรพานิช.. อำนาจและหน้าที่ของศาล | ภคพงศ์ วงศ์ศรีภูมิเทศ.. หลักทั่วไปว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดี | วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ.. คำพิพากษาและคำสั่ง | อำนาจ พวงชมภู.. ผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่ง | ชาญณรงค์ ปราณีจิตต์.. ค่าฤชาธรรมเนียม | อนันต์ชัย เรืองกิจ.. หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน | นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์.. ภาระการพิสูจน์ การนำพยานหลักฐานมาสืบในประเด็นข้อใดก่อนหรือหลัง | สุพรชัย รางแดง.. การรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่ง | นิพันธ์ ช่วยสกุล.. หลักทั่วไปในการนำสืบพยานหลักฐาน | ธานี สิงหนาท.. กระบวนการนำสืบพยานหลักฐาน | อิทธิ มุสิกะพงษ์.. การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีแพ่ง | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 41341 T 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3).Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Other title: ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 | กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 | Procedural law 1.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

3. คำถาม-คำตอบปัญหาข้อกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

by ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.

Call number: KPT1710 ป4675 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : อภิโชติ, 2560Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). In transit (1).

4. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พระธรรมนูญศาลยุติธรรม แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2556 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง / รวบรวมโดย สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์, เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.

by สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์. | เผ่าพันธ์ ชอบน้ำตาล.

Call number: KPT1710 ป46452 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญรัฐการพิมพ์, 2556Other title: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.Availability: Items available for loan: PB General Collection (1).

5. ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 [sound recording] = Procedural law 1 / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ไกรฤกษ์ เกษมสันต์.. ขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่ง | ยงยุทธ แสงรุ่งเรือง.. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม | ไกรฤกษ์ เกษมสันต์.. การเสนอคดีต่อศาล | ไกรฤกษ์ เกษมสันต์.. เขตอำนาจศาล การคัดค้านผู้พิพากษา คำคู่ความและเอกสาร | ทองธาร เหลืองเรืองรอง.. คำพิพากษาและคำสั่ง | ทองธาร เหลืองเรืองรอง.. ผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่ง | ทองธาร เหลืองเรืองรอง.. ค่าฤชาธรรมเนียม | ภคพงศ์ วงศ์ศรีภูมิเทศ.. หลักทั่วไปว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดี | ภคพงศ์ วงศ์ศรีภูมิเทศ.. ภาระการพิสูจน์ | ภคพงศ์ วงศ์ศรีภูมิเทศ.. การสืบพยาน | ภคพงศ์ วงศ์ศรีภูมิเทศ.. การนำสืบพยาน | ภคพงศ์ วงศ์ศรีภูมิเทศ.. การสืบพยานเอกสาร | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: av STOU 41341 CDA-T 54/009 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2553]Other title: กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 | Procedural law 1.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

6. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 = Procedural law 1 / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ไกรฤกษ์ เกษมสันต์.. ขั้นตอนการดำเนินคดีแพ่ง | ยงยุทธ แสงรุ่งเรือง.. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม | ธานี สิงหนาท.. คู่ความและการเสนอคดีต่อศาล | ประเสริฐ เสียงสุทธิวงศ์.. เขตอำนาจศาล การคัดค้านผู้พิพากษา คำคู่ความและเอกสาร | สุวิทย์ พรพานิช.. อำนาจและหน้าที่ของศาล | ภคพงศ์ วงศ์ศรีภูมิเทศ.. หลักทั่วไปว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดี | วิวัฒน์ ว่องวิวัฒน์ไวทยะ.. คำพิพากษาและคำสั่ง | นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์.. ผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่ง | ชาญณรงค์ ปราณีจิตต์.. ค่าฤชาธรรมเนียม | จรัญ ภักดีธนากุล.. ข้อพิจารณาเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน | เข็มชัย ชุติวงศ์.. ประเด็นในคดีกับพยานหลักฐาน | จรัญ ภักดีธนากุล.. หน้าที่นำสืบภาระการพิสูจน์ | พรเพชร วิชิตชลชัย.. การรับฟังพยานหลักฐานในคดีแพ่ง | อนันต์ชัย เรืองกิจ.. การนำสืบพยานหลักฐาน | พรเพชร วิชิตชลชัย.. การชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: STOU 41341 T 2552 Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552Other title: ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 | กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 | Procedural law 1.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (12), PB General Collection (3), SK General Collection (6), UB General Collection (3), UD General Collection (4), YL General Collection (6). Checked out (2). Damaged (3). In transit (6).

7. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 = Procedural law 1 / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: STOU 41341 W 2552 Edition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552Other title: ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 | กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 | Procedural law 1.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (4), PB General Collection (1), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2). Damaged (1). In transit (1).

8. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ระเบียบการออกหมายจับ หมายค้น หมายขัง การปล่อยชั่วคราว การนั่งพิจารณา พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ร.บ. ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด (แก้ไขเพิ่มเติมถึงวันที่ 18 มกราคม 2548) / รวบรวมโดย นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์, นันทน อินทนนท์.

by นรินทร ตั้งศรีไพโรจน์. | นันทน อินทนนท์.

Call number: KPT1572 น46 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2548Other title: ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา | พระธรรมนูญศาลยุติธรรม.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

9. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 ฉบับอธิบายเรียงตามมาตรา พร้อมตัวบทพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและกฏหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง / บุญเพราะ แสงเทียน.

by บุญเพราะ แสงเทียน.

Call number: KPT1580 บ72 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2544Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

10. พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและการสอบสวนคดีในอำนาจศาลแขวง / สัญญา บัวเจริญ.

by สัญญา บัวเจริญ.

Call number: KPT1580 ส62 2544 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2544Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

11. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ร.บ.ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ.

by พิชัย นิลทองคำ.

Call number: KPT1572 ป4 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทอฑตยา จำกัด, 2543Other title: Code of law.Availability: No items available

12. พระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 / [รวบรวมโดย] คมกริช วัฒนเสถียร.

by ไทย. | คมกริช วัฒนเสถียร.

Call number: KPT1572 พ464 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บัณฑิตไทย, [2545]Other title: พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1).

13. เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ... (คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ) / จัดทำโดย ส่วนบริการวิชาการหอสมุดรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.

by สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร. ส่วนบริการวิชาการหอสมุดรัฐสภา.

Call number: KPT1580 อ72 2542 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, [2542?]Other title: เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. ... อพ.21/2542 สมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

14. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง = Procedural law 1 : general principles in civil procedure / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล.. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (1) | สถิตย์ เล็งไธสง.. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (1) | ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล.. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (2) | สถิตย์ เล็งไธสง.. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (2) | สถิตย์ เล็งไธสง.. ศาล | สถิตย์ เล็งไธสง.. กระบวนพิจารณาเบื้องต้น | จำรัส เขมะจารุ.. คู่ความและการยื่นและส่งคำคู่ความและ เอกสาร | สถิตย์ เล็งไธสง.. คู่ความและการยื่นและส่งคำคู่ความและเอกสาร | ไพจิตร ปุญญพันธุ์.. หลักทั่วไปว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดี | อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ.. หลักทั่วไปว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดี | ไพจิตร ปุญญพันธุ์.. คำพิพากษาและคำสั่ง | ประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.. คำพิพากษาและคำสั่ง | ไพจิตร ปุญญพันธุ์.. ข้อความและผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่ง | ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล.. ค่าฤชาธรรมเนียม | พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.. ค่าฤชาธรรมเนียม | จรัญ ภักดีธนากุล.. หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน (1) | สถิตย์ เล็งไธสง.. หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน (1) | บัณฑิต รชตะนันทน์.. หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน (2) | พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.. หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน (2) | ไพจิตร ปุญญพันธุ์.. หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน (3) | เข็มชัย ชุติวงศ์.. หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน (4) | เข็มชัย ชุติวงศ์.. การมาศาลของพยานและการถามพยาน | พรเพชร วิชิตชลชัย.. การนำพยานเอกสารมาสืบการตรวจและการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโดยศาล | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: STOU 41341 T 2541 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 ฉบับปรับปรุง.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541Other title: ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง | กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง | Procedural law 1 : general principles in civil procedure.Availability: Items available for loan: CB General Collection (4), NK General Collection (4), NR General Collection (4), NW General Collection (4), PB General Collection (4), SK General Collection (4), UB General Collection (4), UD General Collection (4). Damaged (2).

15. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง = Procedural law 1 : general principles in civil procedure / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: STOU 41341 W 2541 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Other title: ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง | กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 : หลักทั่วไปในวิธีพิจารณาความแพ่ง | Procedural law 1 : general principles in civil procedure.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (1), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2). Damaged (1).

16. ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 [เทปเสียงรายการวิทยุกระจายเสียง] / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: av STOU 41341 TC-R 44/005 Material type: Sound Sound; Format: sound cassette ; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ, [2540?]Other title: กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1.Availability: No items available

17. คำอธิบายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม / พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.

by พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา.

Call number: KPT1580 พ43 2539 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2539Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

18. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง พระธรรมนูญศาลยุติธรรม = A code of law / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ.

by พิชัย นิลทองคำ.

Call number: KPT1704 ป64 2539 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เมอะแคนอิเคิลจัจ, 2539Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

19. ประมวลกฎหมายอาญา : วิธีพิจารณาความอาญา : พระธรรมนูญศาลยุติธรรม : พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวง และวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง : พ.ร.บ. ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับใน ศาลจังหวัด แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2537 / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ.

by ไทย.

Call number: KPT3793.6 . A27 1994 ป44 2537 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เมอะแคนอิเคิลจัจ, [2537?]Other title: วิธีพิจารณาความอาญา | พ.ร.บ. จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง | พ.ร.บ. ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับ ในศาลจังหวัด.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

20. 3 พ.ร.บ.พิสดาร / โดย Jurisprudence Group.

by Jurisprudence Group.

Call number: KPT4720 . ส6 2535 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : (ม.ป.พ.), 2535Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

21. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง วิธีพิจารณาความอาญา พระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ร.บ.ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด / รวบรวมโดย พิชัย นิลทองคำ.

by พิชัย นิลทองคำ.

Call number: KPT1572 ป4 2535 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : เมอะแคนอิเคิลจัง, 2535Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

22. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง / รวบรวมโดย พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา และนคร พจนวรพงษ์.

by ไทย. | พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา. | นคร พจนวรพงษ์.

Call number: KPT1710 พ4 2535 Edition: ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : นครหลวง, 2535Other title: รวมกฎหมายวิธีพิจารณาความ.Availability: Items available for loan: PB General Collection (2).

23. ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 [เทปเสียงรายการวิทยุกระจายเสียง] / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: av STOU 41341 TC-R 1120-1125 Material type: Sound Sound; Format: sound cassette ; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2524Other title: กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1.Availability: No items available Damaged (6).

24. ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 [เทปเสียงประกอบชุดวิชา] / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: av STOU 41341 TC-S 0028-0037 Material type: Sound Sound; Format: sound cassette ; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ., 2529Other title: กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1.Availability: No items available Damaged (10).

25. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ฉบับมาตรฐาน / รวบรวมโดย สัก กอแสงเรือง ; ประภาส พฤกษาพงษ์.

by ไทย. | สัก กอแสงเรือง.

Call number: KQB127 . T5 พ4 Edition: แก้ไขเพิ่มเติมสมบูรณ์.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2527Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

26. เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 = Procedural law 1 / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล.. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (1) | ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล.. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม (2) | จำรัส เขมะจารุ.. ศาล (1) | จำรัส เขมะจารุ.. ศาล (2) | จำรัส เขมะจารุ.. คู่ความและการยื่นและส่งคำคู่ความและ เอกสาร | ไพจิตร ปุญญพันธุ์.. หลักทั่วไปว่าด้วยการชี้ขาดตัดสินคดี | ไพจิตร ปุญญพันธุ์.. ข้อความและผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่ง (1) | ไพจิตร ปุญญพันธุ์.. ข้อความและผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่ง (2) | ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล.. ค่าฤชาธรรมเนียม | จรัญ ภักดีธนากุล.. หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน (1) | บัณฑิต รชตะนันทน์.. หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน (2) | ไพจิตร ปุญญพันธุ์.. หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน (3) | เข็มชัย ชุติวงศ์.. หลักทั่วไปของกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน (4) | เข็มชัย ชุติวงศ์.. การมาศาลของพยานและการซักถามพยาน | พรเพชร วิชิตชลชัย.. การนำพยานเอกสารมาสืบและการตรวจและการแต่งตั้ง ผู้เชี่ยวชาญโดยศาล | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: STOU 41341 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2526Other title: ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 | กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 | Procedural law 1.Availability: Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 41341 T] (3). Damaged (1).

27. แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชา กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 = Procedural law 1 / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: STOU 41341 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายการพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2526Other title: ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 | กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 | Procedural law 1.Availability: Items available for reference: ODI General Collection [Call number: STOU 41341 W] (2).

28. ชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ 1 [เทปเสียงประกอบชุดวิชา] / สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: av STOU 41341 TC-T 0382 Material type: Sound Sound; Format: sound cassette ; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2526Other title: กฎหมายวิธีสบัญญัติ 1.Availability: No items available Damaged (1).

29. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม / ชุมพล จันทราทิพย์.

by ชุมพล จันทราทิพย์.

Call number: KQB127 . T5 ช7 2523 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2523Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2).

30. พระธรรมนูญศาลยุติธรรม / โดย นพดล วิลาวรรณ.

by นพดล วิลาวรรณ.

Call number: KQB127 . T5 น4 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นิติบรรณการ, 2523Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

31. วิทยาตุลาการ / โดย สุจริต ถาวรสุข.

by สุจริต ถาวรสุข.

Call number: KQB085 . T5 ส7 2521 Edition: (พิมพ์ครั้งที่ 5)Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา, 2521Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

32. คำบรรยายพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ / โดย จรัญ อิศระ.

by จรัญ อิศระ.

Call number: KQB127 . T5 จ4 2519 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2519Other title: พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ..Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter