Your search returned 81 results from 158906 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานการวิจัยเรื่องตัดวงจรรัฐประหาร = Circuit breaker coup d'état / ศาสตราจารย์ จ่าสิบตรี ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี, อดีตประธานสภาพัฒนาการเมือง, ศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์, ผู้วิจัย.

Call number: JQ1745 ธ644 2563 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : วิญญููชน, 2563Other title: ตัดวงจรรัฐประหาร | Circuit breaker coup d'état.Availability: No items available

2. การใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการสั่งพักราชการออกจากราชการและให้กลับเข้ารับราชการของข้าราชการทหาร = The discretion of superviors to issue orders on suspension from service and on Resuming Service of Military Officials / ร้อยโทหญิงภรณ์วรัตน์ จันทร์แก้ว.

by ภรณ์วรัตน์ จันทร์แก้ว,, 2524- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ภ43 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Discretion of superviors to Issue orders on suspension from service and on Resuming Service of Military Officials .Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

3. บทบาทของทหารสังกัดกองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัยในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ = Roles of 15th Infantry Division (Camp Queen Suriyothai) on the insurgency problem in three Southernmost Provinces of Thailand / ปิยะเชษฐ์ หนูฉ้ง.

by ปิยะเชษฐ์ หนูฉ้ง,, 2518- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ป65 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2560Other title: Roles of 15th Infantry Division (Camp Queen Suriyothai) on the insurgency problem in three Southernmost Provinces of Thailand.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

4. 8 ขุนพลของฮิตเลอร์ / ศนิโรจน์ ธรรมยศ.

by ศนิโรจน์ ธรรมยศ, ผู้แต่ง.

Call number: DD243 ศ36 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทยิปซี กรุ๊ป, 2560Other title: Hitler's 8 warriors.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5. ภาระรับผิดชอบในครอบครัวของชายไทยก่อนเข้าเป็นทหารกองประจำการกองพันต่อสู้อากาศยานที่ 23 กรมต่อสู้อากาศยานที่2 (สอ.รฝ.) = Family responsibilities of Thai men before serving in the Air Defense Battalion 23, Department of 2nd Air and Coastal Defense Command / นางสาวชุติมณฑ์ ประทีปวรรณา.

by ชุติมณฑ์ ประทีปวรรณา,, 2523- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์.

Call number: IS คศ 1 ช74 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Family responsibilities of Thai men before serving in the Air Defense Battalion 23, Department of 2nd Air and Coastal Defense Command.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6. การแทรกแซงทางการเมืองของทหารไทย : ศึกษาเปรียบเทียบการรัฐประหารระหว่างคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) = Military intervention in Thai politics : comparative study coup d'état between Council for Democratic Reform (CDR) with National Council for Peace and Order (NCPO) / นางสาวสายฝน จุมสุวรรณ์.

by สายฝน จุมสุวรรณ์,, 2519- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ส64 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Military intervention in Thai politics : comparative study coup d'état between Council for Democratic Reform (CDR) with National Council for Peace and Order (NCPO).Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

7. การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยทหาร = Appeals for military disciplinary punishment / เรืออากาศโท ยิ่งศักดิ์ นิลจาด.

by ยิ่งศักดิ์ นิลจาด,, 2515- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 3 ย62 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Appeals for military disciplinary punishment.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

8. สารานุกรมภาพเครื่องแบบในสงครามโลกครั้งที่ 2 = Uniforms of world war II / โจนาธาน นอร์ธ, เขียน ; ชัยจักร ทวยุทธานนท์, ธนัย เจริญกุล และเบญจรินทร์ สันตติวงศ์ไชย, แปล.

by นอร์ธ, โจนาธาน. | ชัยจักร ทวยุทธานนท์. | ธนัย เจริญกุล. | เบญจรินทร์ สันตติวงศ์ไชย.

Call number: UC480 น54 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัท ยิปซี กรุ๊ป จำกัด, [2559]Availability: Items available for reference: ODI General Collection [Call number: UC480 น54 2559] (1).

9. จริยธรรมในวิชาชีพทหาร = Ethics of the military profession / ศานิต สร้างสมวงษ์, พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์.

by ศานิต สร้างสมวงษ์. | พรรณชฎา ศิริวรรณบุศย์.

Call number: U22 ศ63 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

10. อัตชีวประวัติ : ทหารชั่วคราว / ป๋วย อึ๊งภากรณ์.

by ป๋วย อึ๊งภากรณ์,, 2459-2542

Call number: DS570.6 ป5 ป54 2559 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2559Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1).

11. หลักเกณฑ์ที่ประกันความเป็นธรรมในการดำเนินการทางวินัยทหารตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476 = The rules for fairness treatment in disciplinary proceedings of military personnels under the Military Discipline Act, B.E. 2476 / ชานุวัฒน์ แสงสุวรรณ.

by ชานุวัฒน์ แสงสุวรรณ,, 2526- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ช64 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Rules for fairness treatment in disciplinary proceedings of military personnels under the Military Discipline Act, B.E. 2476.Availability: No items available Checked out (1).

12. ข้อจำกัดสิทธิการฟ้องคดีต่อศาลปกครองของคำสั่งลงทัณฑ์ทางวินัยทหาร = The rights restrictions in prosecution about the penalty of the military disciplie to the administration court / วัชรพงษ์ โพธิ์ช่วย.

by วัชรพงษ์ โพธิ์ช่วย,, 2531- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ว67 2559 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2559Other title: Rights restrictions in prosecution about the penalty of the military disciplie to the administration court.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

13. คอบร้าโกลด์ 2014 [videorecording] / บริษัททีวีบูรพา.

by วีรายา อักกะโชติกุล. | บริษัททีวีบูรพา.

Call number: av DVD 01780 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัททีวีบูรพา, 2557Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: av DVD 01780] (1).

14. คำแนะนำ หลักราชการทหารรักษาพระองค์ พุทธศักราช 2558 / กองพลที่ 1 รักษาพระองค์.

by กองพลที่ 1 รักษาพระองค์.

Call number: UB710.T5 ค63 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุง)Material type: Text Text; Format: print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : กอง, 2558Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

15. เสนาธิปไตย : รัฐประหารกับการเมืองไทย = Militocracy : Military coup and Thai politics / สุรชาติ บำรุงสุข.

by สุรชาติ บำรุงสุข.

Call number: JQ1745.A55 ส74 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2558Other title: รัฐประหารกับการเมืองไทย | Militocracy : Military coup and Thai politics.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

16. บนเส้นทางสายสันติภาพ / โดย สุทธิดา มะลิแก้ว.

by สุทธิดา มะลิแก้ว.

Call number: DS649.3 ส73บ3 2557 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : มูลนิธิเพื่อสันติภาพ, [2557]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

17. เฉลยข้อสอบ 6 พ.ศ. สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร : โรงเรียนนายเรือ / ประศาสน์ บุรินทร์วัฒนา.

by ประศาสน์ บุรินทร์วัฒนา.

Call number: U660.T5 ป46ฉ 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต, [2556]Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

18. เฉลยข้อสอบ 6 พ.ศ. สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร : โรงเรียนนายเรืออากาศ / ประศาสน์ บุรินทร์วัฒนา.

by ประศาสน์ บุรินทร์วัฒนา.

Call number: U660.T5 ป46 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต, [2556]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

19. เฉลยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (โรงเรียนนายร้อย จปร.) = Chulachomklao Royal Military Academy / โดย โชติอนันต์ อินทุใสตระกูล และทีมงานติวเตอร์เข้าโรงเรียนเตรียมทหาร.

by โชติอนันต์ อินทุใสตระกูล. | ทีมงานติวเตอร์เข้าโรงเรียนเตรียมทหาร.

Call number: U660.T5 ช93ฉ 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นิพนธ์, [2556]Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

20. เฉลยข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ = Royal Police Cadet Academy / โดย โชติอนันต์ อินทุใสตระกูล และทีมงานติวเตอร์เข้าโรงเรียนเตรียมทหาร.

by โชติอนันต์ อินทุใสตระกูล. | ทีมงานติวเตอร์เข้าโรงเรียนเตรียมทหาร.

Call number: U660.T5 ช93 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : นิพนธ์, [2556]Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

21. เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ / เรียบเรียงโดย คณะอาจารย์สถาบันกวดวิชาเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร P. En. center.

by คณะอาจารย์สถาบันกวดวิชาเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร P. En. center.

Call number: U660.T5 ฉ744 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต, [2556]Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1), UB General Collection (1), YL General Collection (1).

22. เฉลยข้อสอบภาษาไทย + สังคมศึกษา สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ / เรียบเรียงโดย คณะอาจารย์สถาบันกวดวิชาเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร P. En. center.

by คณะอาจารย์สถาบันกวดวิชาเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร P. En. center.

Call number: U660.T5 ฉ74 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต, [2556]Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

23. เฉลยข้อสอบภาษาอังกฤษ สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ / เรียบเรียงโดย คณะอาจารย์สถาบันกวดวิชาเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร P. En. center.

by คณะอาจารย์สถาบันกวดวิชาเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร P. En. center.

Call number: U660.T5 ฉ745 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต, [2556]Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

24. เตรียมสอบโรงเรียนเตรียมทหาร : โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ / ประศาสน์ บุรินทร์วัฒนา ... [และคนอื่น ๆ].

by ประศาสน์ บุรินทร์วัฒนา.

Call number: U660.T5 ต84 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต, [2556]Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

25. เฉลยข้อสอบวิทยาศาสตร์ สอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่าทัพ / เรียบเรียงโดย คณะอาจารย์สถาบันกวดวิชาเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร P. En. center.

by คณะอาจารย์สถาบันกวดวิชาเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร P.En. center.

Call number: U660.T5 ฉ746 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต, [2556]Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

26. ข้อยกเว้นมิให้ใช้พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง พ.ศ. 2539 บังคับเฉพาะกรณี การดำเนินงานเกี่ยวกับราชการทหาร = The exception of the Administrative Procedure Act, B.E. 2539 in case of military operations / ต่อพล ออเขาย้อย.

by ต่อพล ออเขาย้อย,, 2504- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ต54 2556 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2556Other title: Exception of the Administrative Procedure Act, B.E. 2539 in case of military operations.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

27. การควบคุมตรวจสอบคำสั่งลงทัณฑ์ทางวินัยทหาร = Monitor the punishment of military disciplinary / จิโรจน์ ผลอรรถ.

by จิโรจน์ ผลอรรถ,, 2506- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 จ69 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2555Other title: Monitor the punishment of military disciplinary.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

28. ลับ ลวง พราง 5 ศึกชิงอำนาจผ่าแผนปฏิวัติเลือด / วาสนา นาน่วม.

by วาสนา นาน่วม.

Call number: JQ1745.A1 ว64 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ: มติชน, 2555Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

29. เสนาศึกษา / โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า.

by โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: นครนายก : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, 2555-Availability: No items available

30. ร่างกายใต้บงการ / Michel Foucault, ผู้เขียน ; ทองกร โภคธรรม, ผู้แปล ; นพพร ประชากุล, บรรณาธิการ.

by Foucault, Michel. | ทองกร ตันฆศิริ. | นพพร ประชากุล.

Call number: U768 F6 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2554Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

31. กลเม็ดเด็ดพรายเข้าให้ได้ "เตรียมทหาร" / โดย ทศพล.

by ทศพล.

Call number: U660.T5 ท54 2554 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ฐานบุ๊คส์, 2554Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

32. ความสอดคล้องของการลงทัณฑ์จำขังตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476 กับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย = Imposing disciplinary detention under the military disciplinary Act B.E.2476 : question on the compliane with the Constitutional Human Rights / ธวัชชัย ทับทิมสงวน.

by ธวัชชัย ทับทิมสงวน,, 2506- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.

Call number: IS นต 2 ธ56 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Other title: Imposing disciplinary detention under the military disciplinary Act B.E.2476 : question on the compliane with the Constitutional Human Rights.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

33. ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการนายทหารชั้นประทวน โรงเรียนทหารขนส่ง กรมการขนส่งทหารบก = Factors affecting quality of working life of non-commissioned officers in Army Transportation School Department of Army Transportation / สมเกียรติ อินทำ.

by สมเกียรติ อินทำ,, 2517- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ส48 2554 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2554Other title: Factors affecting quality of working life of non-commissioned officers in Army Transportation School Department of Army Transportation.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

34. Seal หลักสูตรเหนือมนุษย์ [videorecording] / สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ร่วมกับบริษัทเจ เอส แอล, บริษัททีวีบูรพา ; นเรศ หาญพันธ์พงษ์, ชณัฐ วุฒิวิกัยการ, สุดารัตน์ เกิดสว่าง, มนภัทร์ อัถศาสตร์ศรี, ดำเนินรายการ ; ก้อง ชณัฐ วุฒิวิกัยการ, ออม สุชยา โมกขเสน, พิธีกรภาคสนาม ; เรวัฒน์ ชมภูชนะ, ข้อมูล.

by นเรศ หาญพันธ์พงษ์. | ชณัฐ วุฒิวิกัยการ. | สุดารัตน์ เกิดสว่าง. | มนภัทร์ อัถศาสตร์ศรี. | สุชยา โมกขเสน. | เรวัฒน์ ชมภูชนะ. | บริษัทเจ เอส แอล. | บริษัททีวีบูรพา. | สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี.

Call number: av VCD 01807 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัททีวีบูรพา, 2553Other title: หลักสูตรเหนือมนุษย์.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: av VCD 01807] (2).

35. แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 / กองสัสดี กรมการสรรพกำลังกลาโหม.

by กรมการสรรพกำลังกลาโหม. กองสัสดี.

Call number: UB325.T5 น85 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : กอง, [2553?]Availability: Items available for loan: YL General Collection (2).

36. หวอเหงียนย้าป จอมทัพคู่บารมีโฮจิมินห์ / ศุขปรีดา พนมยงค์, ปรีดา ข้าวบ่อ.

by ศุขปรีดา พนมยงค์. | ปรีดา ข้าวบ่อ.

Call number: DS560.72.V6 ศ72 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2553Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), ODI General Collection (1), UD General Collection (1).

37. ท.ทหารอดทน [videorecording] / สถานีโทรทัศน์โมเดอร์นไนน์ทีวี ร่วมกับ บริษัทเจ เอส แอล, บริษัททีวีบูรพา ; ประสาน อิงคนันท์, นเรศ หาญพันธ์พงษ์, ดวงธิดา นครสันติภาพ, ดำเนินรายการ ; ดวงธิดา นครสันติภาพ, ข้อมูล.

by ประสาน อิงคนันท์. | นเรศ หาญพันธ์พงษ์. | ดวงธิดา นครสันติภาพ. | บริษัทเจ เอส แอล. | บริษัททีวีบูรพา. | สถานีโทรทัศน์โมเดอร์นไนน์ทีวี.

Call number: av VCD 01554 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัททีวีบูรพา, 2552Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: av VCD 01554] (1).

38. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของข้าราชการทหาร สังกัดกองพลทหารช่าง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี = Political participation behavior of the Royal Thai Army Officers in Engineer Division, Muang District, Ratchaburi Province / ฑิฆัมพร ค่ายหนองสวง.

by ฑิฆัมพร ค่ายหนองสวง,, 2512- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes รศ 1 ฑ62 2552 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2552Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ร.ม. (การเมืองการปกครอง))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552. Other title: Political participation behavior of the Royal Thai Army Officers in Engineer Division, Muang District, Ratchaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), PB General Collection (1).

39. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการประสานงานของกองบัญชาการผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร (พตท.) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ = The promotion of management administration effciencies with regard to coordination of the Combined Civilian, police, (CPM.) and Military Forces Command in the Southern Border Province / อุนฤทธิ์ นวลอนงค์.

by อุนฤทธิ์ นวลอนงค์,, 2499- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes วจ 2 อ73 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2551Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารรัฐกิจ))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2551. Other title: Promotion of management administration effciencies with regard to coordination of the Combined Civilian, police, (CPM.) and Military Forces Command in the Southern Border Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), PB General Collection (1).

40. พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน : ผบ.ทบ."ม้ามืด"--ผู้นำรัฐประหาร / กองบรรณาธิการมติชน.

by กองบรรณาธิการมติชน.

Call number: DS578.32 ส33 พ4 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2550Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

41. พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน : ขุนศึกกู้แผ่นดิน / ชรินทร์ แช่มสาคร, เรียบเรียง.

by ชรินทร์ แช่มสาคร.

Call number: DS578.32 ส33 ช43 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรีน ลิบรา, 2550Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

42. ใต้ร่มพระบารมี 120 ปี รร.จปร.

by โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า.

Call number: U660.T5 ต9 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Nature of contents: festschrift biography; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ฐานการพิมพ์, 2550Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

43. ทหารเหลือใช้สงคราม / ถาวร ช่วยประสิทธิ์.

by ถาวร ช่วยประสิทธิ์.

Call number: U55.ถ64 ถ6 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2549Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

44. รูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การของโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 = The organization structure of Naval Rating School according to the 1999 national education act. / วิเลิศ สมาบัติ.

by วิเลิศ สมาบัติ,, 2498- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.

Call number: IS วจ 1 ว67 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2548Other title: Organization structure of Naval Rating School according to the 1999 national education act..Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

45. ศัพท์ทหาร / สรรเสริญ สุวรรณประเทศ, พนัส ศรีกิจกุล.

by สรรเสริญ สุวรรณประเทศ. | พนัส ศรีกิจกุล.

Call number: U25 ส44 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3 ปรับปรุงใหม่.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน์, 2547Other title: ศัพท์ทหาร ไทย-อังกฤษ.Availability: Items available for reference: CB General Collection [Call number: U25 ส44 2547] (1), LP General Collection [Call number: U25 ส44 2547] (1), NK General Collection [Call number: U25 ส44 2547] (1), NR General Collection [Call number: U25 ส44 2547] (1), NW General Collection [Call number: U25 ส44 2547] (1), ODI General Collection [Call number: U25 ส44 2547] (1), PB General Collection [Call number: U25 ส44 2547] (1), SK General Collection [Call number: U25 ส44 2547] (1), UB General Collection [Call number: U25 ส44 2547] (1), UD General Collection [Call number: U25 ส44 2547] (1), YL General Collection [Call number: U25 ส44 2547] (1).

46. เทิดพระเกียรติจอมทัพไทย / สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม.

by กระทรวงกลาโหม. สำนักงานปลัดกระทรวง.

Call number: DS578.3 ท73 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อรุณการพิมพ์, 2545Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

47. ปัจจัยที่มีอิทธิพลและขนาดที่เหมาะสมของค่าใช้จ่ายทางทหารของไทย = Determinants and optimal size of Thailand's military expenditure / โกเมนทร์ ท่อทิพย์.

by โกเมนทร์ ท่อทิพย์,, 2521- | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.

Call number: Thes ศศ 1 ก97 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2546Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศ.ม. (เศรษฐศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546. Other title: Determinants and optimal size of Thailand's military expenditure.Online access: ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์สถาบันอุดมศึกษาไทย (TDC) Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

48. ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาในการสั่งพักราชการ ออกจากราชการ และให้กลับเข้ารับราชการของข้าราชการทหาร = Legal problems related to the superior's discretion in issuing suspension, dismissal and reinstatement of military officials / เสนีย์ พรหมวิวัฒน์.

by เสนีย์ พรหมวิวัฒน์. | มหาวิทยาลัยรามคำแหง. บัณฑิตวิทยาลัย.

Call number: Theses นต มร ส736 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: 2545Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (น.ม. (นิติศาสตร์))--มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545. Other title: Legal problems related to the superior's discretion in issuing suspension, dismissal and reinstatement of military officials.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

49. ลุยโจทย์คลังข้อสอบเข้า ร.ร.เตรียมทหาร 4 เหล่า ให้ทันและถูก : เฉลยข้อสอบจริงเข้า ร.ร.เตรียมทหาร 4 เหล่าเป็นชุด / ประวิทย์ บุญชัย ... [และคนอื่น ๆ].

by ประวิทย์ บุญชัย.

Call number: U660.T5 ล74 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : Science center, [255-?]Other title: เฉลยข้อสอบจริงเข้า ร.ร.เตรียมทหาร 4 เหล่าเป็นชุด.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

50. สรุปเนื้อหาวิชาเตรียมสอบโรงเรียนเตรียมทหาร 4 เหล่า : โรงเรียนนายร้อย จปร. โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ / ณรงค์ กุลนิเทศ ... [และคนอื่น ๆ].

by ณรงค์ กุลนิเทศ.

Call number: U660.T5 ศ74 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 7.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ภูมบัณฑิต, [255-?]Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter