Your search returned 8 results from 159044 records. Subscribe to this search

|
1. การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อค้นหาตำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ของการประปานครหลวง = Web application development for location searching of Metropolitan Waterworks Authority’s Equipment / นายสมโภช เกียรติกสิกร.

by สมโภช เกียรติกสิกร,, 2525- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ส49 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Web application development for location searching of Metropolitan Waterworks Authority’s Equipment.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

2. ระบบสนับสนุนติดตามการเข้าชั้นเรียนโดยใช้เทคโนโลยีเอนเอฟซีของโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 = Development of supporting system for tracking attend class using NFC technology of Nikomsangtonang School, Suratthani Primary Educational Service Area Office 1 / นางสาวศิริมา นุ้ยไม.

by ศิริมา นุ้ยไม,, 2521- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ศ64 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Development of supporting system for tracking attend class using NFC technology of Nikomsangtonang School, Suratthani Primary Educational Service Area Office 1.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

3. การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสำนักงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตามหลักการ COSO = Development of the best practices and tool for risk management in information technology system of governor’s office at the office of the Southern Gulf of Thailand based on COSO / นางสาวประภาศรี รักษ์บางแหลม.

by ประภาศรี รักษ์บางแหลม,, 2519- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ป46 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Development of the best practices and tool for risk management in information technology system of governor’s office at the office of the Southern Gulf of Thailand based on COSO.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

4. ระบบบริหารภาระงานซ่อมบำรุงเครือข่ายสื่อสารข้อมูล กองสื่อสารข้อมูล ศูนย์คอมพิวเตอร์ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ = Workload management system for communication network maintenance in Computer Center, Directorate of Communication and Electronics, Royal Thai Air Force / เรืออากาศโทณัฐวุฒิ อ้นอินทร์.

by ณัฐวุฒิ อ้นอินทร์,, 2528- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ณ63 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Workload management system for communication network maintenance in Computer Center, Directorate of Communication and Electronics, Royal Thai Air Force.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5. การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยววัดที่จังหวัดอุดรธานี ตามแนวทางการพัฒนาเว็บที่ทุกคนเข้าถึงได้สำหรับประเทศไทย สองศูนย์หนึ่งศูนย์ = Developing web application for buddhist temples Travel at Udon Thani based on Thailand web content accessibility guidelines 2010 / นายเข็มเพชร จันเป็ง.

by เข็มเพชร จันเป็ง,, 2528- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ข74 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Developing web application for buddhist temples Travel at Udon Thani based on Thailand web content accessibility guidelines 2010.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6. การวิเคราะห์พฤติกรรมการเข้าใช้บทเรียนออนไลน์ วิชาการเขียนโปรแกรมขั้นประยุกต์ ของโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 = Analysis of Wed-based instruction access behavior for Advanced Programming Course System of Princess Chulabhorn’s College Chonburi, matthayom 4 student / นางยุภาพร เปรมกมล.

by ยุภาพร เปรมกมล,, 2520- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ย74 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Analysis of Wed-based instruction access behavior for Advanced Programming Course System of Princess Chulabhorn’s College Chonburi, matthayom 4 student.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

7. การทำเหมืองข้อความสำหรับการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการลูกค้าที่บริษัทการสื่อสาร = Text mining for resolving customer service complaints at communication company / นายวัณณุวรรธน์ อินทรผล.

by วัณณุวรรธน์ อินทรผล,, 2522- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 ว64 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Text mining for resolving customer service complaints at communication company.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

8. การพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและความมั่นคงปลอดภัยด้านการควบคุมเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 กรณีศึกษา เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ = Development of risk assessment and information technology access control security system based on ISO/IEC 27001: 2013, a case study of the Thai Bar under the Royal Patronage / นายพลภัทร สุนทรทิวากร.

by พลภัทร สุนทรทิวากร,, 2527- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.

Call number: IS วท 1 พ44 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Development of risk assessment and information technology access control security system based on ISO/IEC 27001: 2013, a case study of the Thai Bar under the Royal Patronage.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter