Your search returned 2 results from 159280 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารการสอนชุดวิชาการตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ = Physical assessment, basic medical care, rehabilitation and referral system / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมโภช รติโอฬาร.. ความรู้พื้นฐานการตรวจประเมินการบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ | มาลี เกื้อนพกุล.. การซักประวัติและการบันทึกประวัติการเจ็บป่วย | สุธี สฤษฎิ์ศิริ.. การตรวจร่างกายและการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น | สุธี สฤษฎิ์ศิริ.. การตรวจสุขภาพที่จำเป็นแต่ละกลุ่มวัย | เอกพล กาละดี.. การใช้ยาในการบำบัดโรคเบื้องต้น | วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล.. การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือผู้ได้รับอุบัติเหตุ | เยาวภา ติอัชสุวรรณ.. การวางแผนครอบครัว การดูแลหญิงตั้งครรภ์และกลุ่มโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบบ่อย | วรางคณา จันทร์คง.. กลุ่มอาการที่พบบ่อยในทารกและเด็ก | นภัสชล ฐานะสิทธิ์.. กลุ่มอาการที่พบบ่อยในทารกและเด็ก | ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์.. กลุ่มอาการสำคัญที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ | อารยา ประเสริฐชัย.. กลุ่มอาการปวดที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ | พรทิพย์ เกยุรานนท์.. กลุ่มอาการขับถ่ายผิดปกติที่พบบ่อยในผู้ใหญ่ | สุธี สฤษฎิ์ศิริ.. กลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ | พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์.. ปัญหาสุขภาพจิต การบำบัดเบื้องต้นและการฟื้นฟูสภาพ | ศริศักดิ์ สุนทรไชย.. ปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในผู้ประกอบอาชีพ | ศิริรัตน์ ปานอุทัย.. การดูและระยะยาวและการดูแลแบบประคับประคองด้านสุาธารณสุข | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 52404 T Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ | การตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ | Physical assessment, basic medical care, rehabilitation and referral system.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (12). Damaged (3).

2. แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ = Physical assessment, basic medical care, rehabilitation and referral system / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ผู้จัดทำ.

Call number: STOU 52404 W Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Other title: ชุดวิชาการตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ | การตรวจประเมิน การบำบัดโรคเบื้องต้น การฟื้นฟูสภาพและการส่งต่อ | Physical assessment, basic medical care, rehabilitation and referral system.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Damaged (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter