<![CDATA[STOU Library Search for 'an:"295303" and su-to:อาชีวอนามัย and ccode:7 and au:อภิรดี ศรีโอภาส and homebranch:10000 and itype:1 and su-to:อาชีวอนามัย and itype:9 and location:10000 and au:ปราโมช เชี่ยวชาญ.']]> https://opac01.stou.ac.th/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=ccl=an%3A%22295303%22%20and%20su-to%3A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20and%20ccode%3A7%20and%20au%3A%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B5%20%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AA%20and%20homebranch%3A10000%20and%20itype%3A1%20and%20su-to%3A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%20and%20itype%3A9%20and%20location%3A10000%20and%20au%3A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%8A%20%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8D.&format=rss2 4 0 50