Your search returned 2 results from 159042 records. Subscribe to this search

|
1. ระบบฐานข้อมูลและคู่มือการปฏิบัติงานภูมิสารสนเทศ โครงการเสริมสร้างการบูรณาการจัดการระบบนิเวศเพื่อที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมปากแม่น้ำบางปะกง / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; ผู้ศึกษา, ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาชีววิทยาประมง.

Call number: QH541 ร633 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Other title: โครงการเสริมสร้างการบูรณาการจัดการระบบนิเวศเพื่อที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมปากแม่น้ำบางปะกง.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

2. รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร โครงการเสริมสร้างการบูรณาการจัดการระบบนิเวศเพื่อที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมปากแม่น้ำบางปะกง / สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ; ผู้ศึกษา, ภาควิชาชีววิทยาประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

by สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ภาควิชาชีววิทยาประมง.

Call number: QH541 ร632 2555 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2555Other title: โครงการเสริมสร้างการบูรณาการจัดการระบบนิเวศเพื่อที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมปากแม่น้ำบางปะกง.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter