Your search returned 10 results from 159042 records. Subscribe to this search

|
1. สมเด็จพระเทพฯ เจ้าฟ้านักพัฒนา [electronic resource] / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: DS578.32.ท7 ส941 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1). Damaged (1).

2. คนรุ่นใหม่เข้าใจยาเสพติด [videorecording] / สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม.

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

Call number: av VC 46/001 Material type: Film Film; Format: videocassette ; Type of visual material: videorecording ; Audience: General; Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, [2545]Availability: No items available Damaged (1).

3. พลังงานนิวเคลียร์ พลังที่ขับเคลื่อนเอกภพ [videorecording].

by สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ.

Call number: av VC 45/066 Material type: Film Film; Format: videocassette ; Type of visual material: videorecording ; Audience: General; Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2544Availability: No items available Damaged (1).

4. พระผู้ปลูกความดีให้แผ่นดิน [videorecording] / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Call number: av VC 44/093 Material type: Film Film; Format: videocassette ; Type of visual material: videorecording ; Audience: General; Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543Availability: No items available Damaged (1).

5. ปลูกความดีให้แผ่นดิน [videorecording] / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Call number: av VC 44/142 Material type: Film Film; Format: videocassette ; Type of visual material: videorecording ; Audience: General; Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2543Availability: No items available Damaged (1).

6. เสพชีวิต [videorecording] / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.

Call number: av VC 43/112 Material type: Film Film; Format: videocassette ; Type of visual material: videorecording ; Audience: General; Publisher: [กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาและผลิตสื่อ กองป้องกันยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส., 2539?]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1). Damaged (1).

7. ภัยยาบ้า [videorecording] / สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ; ช่อง 9 อสมท ; บริษัทไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย.

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. | ช่อง 9 อสมท. | บริษัทไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย.

Call number: av VC 43/127 Material type: Film Film; Format: videocassette ; Type of visual material: videorecording ; Audience: General; Publisher: [กรุงเทพฯ : ฝ่ายพัฒนาและผลิตสื่อ กองป้องกันยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส., 2539?]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1). Damaged (1).

8. ปกากะญอ [videorecording] ; เกษตรผสมผสานของลุงจันทร์ ; ม้งเกษตรผู้นำก้าวหน้า / อำนวยการผลิตโดย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และ Worldview International Foundation.

by สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด. | Worldview International Foundation.

Call number: av VC 37/174 Material type: Film Film; Format: videocassette ; Type of visual material: videorecording ; Audience: General; Publisher: [ม.ป.ท.] : สำนักงาน, [2536]Other title: เกษตรผสมผสานของลุงจันทร์ | ม้งเกษตรผู้นำก้าวหน้า.Availability: No items available Damaged (1).

9. มารยาทไทย [วีดิทัศน์] / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Call number: av VC 36/075 Material type: Film Film; Format: videocassette ; Type of visual material: videorecording ; Audience: General; Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2535]Availability: No items available Damaged (1).

10. พระปฐมกษัตริย์แห่งบรมราชจักรีวงศ์ [วีดิทัศน์] / จัดทำโดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.

by สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.

Call number: av VC 31/031-032 Material type: Film Film; Format: videocassette ; Type of visual material: videorecording ; Audience: General; Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2530]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1). Damaged (2).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter