Your search returned 4 results from 159059 records. Subscribe to this search

|
1. คู่มือการส่งเสริมระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย ด้านการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ : ระบบมาตรฐาน 1102 : ระบบการสื่อสาร = Thailand international public sector standard management system and outcoms : P.S.O. 1102 : communication system / สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.พ. ; ผู้เรียบเรียง วรเดช จันทรศรและวนิดา นวลบุญเรือง.

by วรเดช จันทรศร. | วนิดา นวลบุญเรือง. | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย.

Call number: HD30.335 ค74 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.พ., 2545Other title: ระบบมาตรฐาน 1102 : ระบบการสื่อสาร.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

2. การพัฒนาต้นแบบการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ : กรณีศึกษาจากต่างประเทศ / โดย วรเดช จันทรศร.

by วรเดช จันทรศร. | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย.

Call number: HD2763 ว47 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันมาตรฐานสากลภาครัฐแห่งประเทศไทย สำนักงาน ก.พ., 2545Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

3. การรายงานแผนงานในระบบสัญญาประชาคม : การเปิดระบบราชการสู่กระบวนการประชาธิปไตย = Government program reporting in social contract system : opening Thai bureaucracy to democratic process / โดย วรเดช จันทรศร และ เชาวนะ ไตรมาศ.

by วรเดช จันทรศร. | เชาวนะ ไตรมาศ,, 2505- | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน.

Call number: JQ1746.Z1 ว43 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน ก.พ., 2545Other title: แผนงานในระบบสัญญาประชาคม : การเปิดระบบราชการสู่กระบวนการประชาธิปไตย | การเปิดระบบราชการสู่กระบวนการประชาธิปไตย | Government program reporting in social contract system : opening Thai bureaucracy to democratic process.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

4. แผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2540 - พ.ศ. 2544) / ผู้เรียบเรียง วรเดช จันทรศร ... [และคนอื่นๆ].

by วรเดช จันทรศร. | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ.

Call number: JQ1746 Z1 ผ91 2541 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักงาน ก.พ., 2541Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (2), NR General Collection (1), NW General Collection (1), PB General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter