Your search returned 10 results from 159826 records. Subscribe to this search

|
1. แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ / [คณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ].

by คณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ.

Call number: JQ1746.Z1 ผ83 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ : สำนักงาน ก.พ., 2542]Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NW General Collection (1).

2. แผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ (พ.ศ. 2540-พ.ศ. 2544).

by คณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ.

Call number: JQ1745 A1 ผ73 2540 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2540.Other title: การปฏิรูประบบราชการ.Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), ODI General Collection (1).

3. การปฏิรูประบบราชการในยุคโลกาภิวัตน์ : การดำเนินการที่ผ่านมาและการดำเนินการที่ต้องผลักดันต่อไป / ผู้เรียบเรียง โภคิน พลกุล.

by โภคิน พลกุล,, 2495- | สำนักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ. | คณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ.

Call number: JQ1746 Z1 ภ93 2540 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2540.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

4. การพัฒนาระบบราชการไทย / วรเดช จันทรศร.

by วรเดช จันทรศร. | สำนักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ. | คณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ.

Call number: JQ1745 A1 ว47 2540 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2540.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), SK General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). In transit (1).

5. การปรับปรุงกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง : กลยุทธ์ในการเพิ่มคุณภาพบริการภาครัฐ / ศุภชัย ยาวะประภาษ.

by ศุภชัย ยาวะประภาษ. | สำนักนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ. | คณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ.

Call number: TS155 ศ74 2539 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2539.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

6. การปฏิรูประบบราชการในยุคโลกาภิวัฒน์ / ผู้เรียบเรียง โภคิน พลกุล.

by โภคิน พลกุล,, 2495-. | คณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ.

Call number: JQ1746 Z1 ภ9 2539 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2539.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

7. ปรัชญาของการบริหารภาครัฐ / วรเดช จันทรศร.

by วรเดช จันทรศร. | คณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ.

Call number: JF1358 T5 ว47 2539 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2539.Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1).

8. การตรวจสอบผลการดำเนินงาน : กลยุทธ์ในการปรับปรุงบริการภาครัฐ / จรัส สุวรรณมาลา.

by จรัส สุวรรณมาลา. | คณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ.

Call number: JF1525 T67 จ46 2539 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2539.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

9. การสร้างจิตสำนึกการให้บริการกับการปรับปรุงการบริการภาครัฐ / จินตนา บุญบงการ.

by จินตนา บุญบงการ. | คณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ.

Call number: JQ1745 จ63 2539 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2539.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

10. สรุปผลการสัมมนา "ปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ" / คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี.

by การสัมมนา ปีแห่งการส่งเสริมการบริการประชาชนของรัฐ (2536 : กรุงเทพฯ) | คณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ.

Call number: JQ1745 ส67 2539 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการปฎิรูประบบราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี, 2539.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter