Your search returned 30 results from 159275 records. Subscribe to this search

|
1. ชุดวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ [sound recording] = Criminal procedure and evidence for political science / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล.. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา | วินัย ตูวิเชียร.. อำนาจสืบสวนสอบสวนของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจและอำนาจชำระคดีของศาล | เอกพงศ์ คลังกรณ์.. หมายเรียกและหมายอาญา | สมศักดิ์ เธียรจรูญกุล.. จับ ค้น ควบคุม ขัง จำคุก และปล่อยตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย | พงษสิทธิ์ อรุณรัตนากุล.. หลักการสอบสวนคดีอาญา | จิรัช ชูเวช.. เทคนิคการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา | ปัญญวิช ทัพภวิมล.. อำนาจการสั่งคดีของพนักงานอัยการและการชันสูตรพลิกศพ | สุจินตนา ชุมวิสูตร.. การฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา | สมบัติ พฤฒิพงศภัค.. การไต่สวนมูลฟ้องและการพิจารณาคดีอาญา | ชนินาฏ ลีดส์.. คำพิพากษาและคำสั่งในคดีอาญา | อนันต์ ชุมวิสูตร.. อุทธรณ์ | เพชรา จารุสกุล.. ฎีกา การบังคับคดี การทุเลาการบังคับ การอภัยโทษ การเปลี่ยนโทษหนักเป็นเบาและการลดโทษ | เอกพงศ์ คลังกรณ์.. หลักเบื้องต้นเกี่ยวกับพยานหลักฐานในคดีอาญา | จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.. การรับฟังและการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานในคดีอาญา | จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช.. หลักเกณฑ์การนำสืบพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานผู้เชี่ยวชาญและวิธีการนำสืบพยานหลักฐานเข้าสู่การพิจารณาในชั้นศาล และการคุ้มครองพยานในคดีอาญา | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: av STOU 81428 CDA-T 63/009 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2563Other title: หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ | กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและพยานหลักฐานสำหรับรัฐศาสตร์ | Criminal procedure and evidence for political science .Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (8), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (8), UD General Collection (8), YL General Collection (8).

2. ความสัมพันธ์เชิงอำนาจของผู้มีอิทธิพลกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันตกของประเทศไทย = The power relations of influencers and invasions of National Reserved forest areas in a province in the Western Region of Thailand / ร้อยโทณัฏฐพงษ์ จุฑาพันธ์สวัสดิ์.

by ณัฏฐพงษ์ จุฑาพันธ์สวัสดิ์,, 2527- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ณ67 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: Power relations of influencers and invasions of National Reserved forest areas in a province in the Western Region of Thailand.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

3. การสื่อสารทางการเมืองบนสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษาการต่อต้านรัฐบาล คสช. ช่วง พ.ศ. 2557-2561 บนสื่อเฟสบุ๊ค = Political communication on social media: a case study of the NCPO government resistance on facebook from 2014 to 2018 / ว่าที่ร้อยตรีกฤชฐา สีหบัณฑ์.

by กฤชฐา สีหบัณฑ์,, 2531- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ก42 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: Political communication on social media : a case study of the NCPO government resistance on facebook from 2014 to 2018.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

4. แนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส = Local administrative organization's approach to resolving the insurgency in Sungai Kolok District Narathiwat Province in case of Sungai Kolok Town Municipality / นายกฤษฎา ทัศญาณ.

by กฤษฎา ทัศญาณ,, 2530- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ก45 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: Local administrative organization's approach to resolving the insurgency in Sungai Kolok district Narathiwat province in case of Sungai Kolok Town Municipality.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5. การมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นมรดกโลก = Political participation of communities in Songkhla Province in preparation for becoming a World heritage / นางสาวลลิตภัทร เตโช.

by ลลิตภัทร เตโช,, 2532- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ล46 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: Political participation of communities in Songkhla Province in preparation for becoming a World heritage.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6. ปัญหาการใช้อำนาจของกำนันผู้ใหญ่บ้านในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ตามคำสั่ง 22/2558 กรณีศึกษากำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี = Problems on authority of subdistrict and village headman in the National Council for Peace and Order (NCPO) in order no. 22/2558 : a case study of subdistrict and village headman in Tapya Subdistrict, In Buri District, Sing Buri Province / นายวัฒนา จำปาดิบรัตนกุล.

by วัฒนา จำปาดิบรัตนกุล,, 2513- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ว67 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: Problems on authority of subdistrict and village headman in the National Council for Peace and Order (NCPO) in order no. 22/2558 : a case study of subdistrict and village headman in Tapya Subdistrict, In Buri District, Sing Buri Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

7. การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของผู้ใช้แรงงาน กรณีศึกษา สหกรณ์โคนมวังนํ้าเย็น จำกัด อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว = The workers' human rights promotion : the case study of Wangnamyen Dairy Co-operative., Ltd, Wangsomboon District, Sakeao Province / นางสาวทวินันท์ ชาวพรหม.

by ทวินันท์ ชาวพรหม,, 2531- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ท56 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2562Other title: The workers' human rights promotion : the case study of Wangnamyen Dairy Co-operative., Ltd, Wangsomboon District, Sakeao Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

8. บทบาทของพระอธิการบุญธรรม สุทฺธิญาโณ วัดคลองแจง (วัดเขาแจงเบง) ในการเสริมสร้างวิถีชีวิตประชาธิปไตยแก่ประชาชนในชุมชนตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี = The role of Phra Athikan Boontham Sutthiyano Wat Klongchang (Wat Khaochangbang) in promoting democracy for people in Saton Subdistrict, Soi Dao District, Chanthaburi Province / นางสาวนันทิดา ผิวขำ.

by นันทิดา ผิวขำ,, 2524- ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 น63 2562 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction 2562Other title: Role of Phra Athikan Boontham Sutthiyano Wat Klongchang (Wat Khaochangbang) in promoting democracy for people in Saton Subdistrict, Soi Dao District, Chanthaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

9. ค่านิยม 12 ประการกับการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Twelve Core Values and local political development in Phunphin Subdistrict, Phunphin District, Surat Thani Province / นางสาวสุภาภรณ์ อินทรจันทร์.

by สุภาภรณ์ อินทรจันทร์,, 2519- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ส76 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Twelve Core Values and local political development in Phunphin Subdistrict, Phunphin District, Surat Thani Province | Twelve Core Values and local political development in Phunphin Sub-district, Phunphin District, Surat Thani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

10. ปัจจัยส่งเสริมภาคประชาสังคมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย : กรณีศึกษากลุ่มโรงสีข้าวชมรมรักษ์ธรรมชาติในชุมชนท้องถิ่น ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร = Factors of civil society promotion for democracy development : a case study of rice mill group for natural conservation in the local community of Na So Sub-district, Kutchum district, Yasothorn province / นางสาวสุมารีย์ ชูจิตร.

by สุมารีย์ ชูจิตร,, 2518- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ส77 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Factors of civil society promotion for democracy development : a case study of rice mill group for natural conservation in the local community of Na So sub-district, Kutchum district, Yasothorn province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

11. การบังคับใช้กฎหมายของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชกับหลักการสิทธิมนุษยชน = Human rights principles in law enforcement by police officers at Tha Sala Police Station, Nakhon Si Thammarat Province / นายเอกพงค์ คงนวน.

by เอกพงค์ คงนวน,, 2520- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 อ72 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Human rights principles in law enforcement by police officers at Tha Sala Police Station, Nakhon Si Thammarat Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

12. ชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย [sound recording] = Thai political institutions and processes / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ชรินทร์ สันประเสริฐ.. แนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและโครงสร้างอำนาจทางการเมือง | วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน.. รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองไทย | วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน.. รัฐบาล | อารดา โชติช่วง.. ระบบราชการกับกระบวนการบริหารการปกครอง | รังสิกร อุปพงศ์.. สถาบันตุลาการและกระบวนการยุติธรรม | วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ.. วัฒนธรรมทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไทย | เสนีย์ คำสุข.. พรรคการเมืองกับกระบวนการทางการเมืองไทย | ธโสธร ตู้ทองคำ.. กระบวนการการเลือกตั้ง | ธโสธร ตู้ทองคำ.. สถาบันพระมหากษัตริย์ | จุมพล หนิมพานิช.. รัฐสภา | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.. กระบวนการนิติบัญญัติ | จุมพล หนิมพานิช.. กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มกดดัน | จุมพล หนิมพานิช.. พลังอำนาจในการเมืองไทย | ปธาน สุวรรณมงคล.. การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.. แนวทางการพัฒนาการเมืองไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: av STOU 80202 CDA-T 62/028 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2561]Other title: ซีดีเสียงประจำชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย | สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย | Thai political institutions and processes.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

13. ปัญหาสิทธิมนุษยชนเรื่องความไม่เสมอภาคและการเลือกปฎิบัติต่อผู้ต้องขัง : ศึกษาเฉพาะกรณีในเรือนจำและทัณฑสถาน 3 แห่ง = Topics in Human Right, Focusing on the inequality and the treatment of inmates : the case study of 3 prisons in Thailand / นายสุทิน สำเร็จงาน.

by สุทิน สำเร็จงาน,, 2513- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ส749 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Topics in Human Right, Focusing on the inequality and the treatment of inmates : the case study of 3 prisons in Thailand.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

14. ปัจจัยที่ส่งผลให้พื้นที่ฝังกลบขยะปราศจากการต่อต้านจากชุมชน กรณีศึกษาพื้นที่ฝังกลบขยะบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ = Factors influence upon community’s no opposition on waste disposal : a case study of Bantan, Hod District, Chiang Mai Provincial / นางสาวรัชฎาภรณ์ จันทดิษฐาวัฒน์.

by รัชฎาภรณ์ จันทดิษฐาวัฒน์,, 2531- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ร62 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Factors influence upon community’s no opposition on waste disposal : a case study of Bantan, Hod District, Chiang Mai Provincial.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

15. การศึกษาเปรียบเทียบหมวดสิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยศึกษาเฉพาะรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 = A comparative study of rights and liberties of Thai people on the Constitution of the Kingdom of Thailand 1997 and the Constitution of the Kingdom of Thailand 2017 / นางสาวพิมพินันท์ แสงอุทัย.

by พิมพินันท์ แสงอุทัย,, 2527- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 พ646 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Comparative study of rights and liberties of Thai people on the Constitution of the Kingdom of Thailand 1997 and the Constitution of the Kingdom of Thailand 2017.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

16. การมีส่วนร่วมของประชาชนกับการจัดการทุนทางสังคมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาชุมชนตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร = People’s participation with social capital on natural resources and environment : a case study of Na So Sub-district community, Kut Chum District, Yasothon Province / นางสาวอนุธิดา น้อยพรม.

by อนุธิดา น้อยพรม,, 2525- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 อ37 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: People’s participation with social capital on natural resources and environment : a case study of Na So Sub-district community, Kut Chum District, Yasothon Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

17. กลุ่มการเมืองท้องถิ่นกับการพัฒนาทางการเมืองของอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Local politics groups and political development of Phunphin District, Surat Thani Province / จ่าสิบตำรวจหญิงวราภรณ์ แซ่ล้อ.

by วราภรณ์ แซ่ล้อ,, 2529- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ว47 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Local politics groups and political development of Phunphin District, Surat Thani Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

18. ผู้สูงอายุกับการมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่น กรณีศึกษา เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ = Senior citizens and participation in local government : a case study of Samrong Nuea Municipality, Mueang Samut Prakarn District, Samut Prakarn Province / นางสาวผุสดี ชินตุ.

by ผุสดี ชินตุ,, 2528- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ผ57 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Senior citizens and participation in local government : a case study of Samrong Nuea Municipality, Mueang Samut Prakan District, Samut Prakan Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

19. บทบาทของอาสาพัฒนาชุมชนต่อการเสริมสร้างประชาธิปไตยในพื้นที่บ้านคลองบอน ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา = The roles of community development volunteers in promoting democracy in the area of Baan Khlong Bon, Koh Yao Yai Sub-district, Koh Yao District, Phang Nga Province / นายสนั่นศักดิ์ สมทอง.

by สนั่นศักดิ์ สมทอง,, 2531- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ส36 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Roles of community development volunteers in promoting democracy in the area of Baan Khlong Bon, Koh Yao Yai Sub-district, Koh Yao District, Phang Nga Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

20. ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่นในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ = Power relations between headman and local leaders in the preparation of the development plan of Tamiang Subdistrict Administrative Organization, Phanomdongrak District, Surin Province / นายศักดิ์ชัย กุมผัน.

by ศักดิ์ชัย กุมผัน,, 2524- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Power relations between headman and local leaders in the preparation of the development plan of Tamiang Subdistrict Administrative Organization, Phanomdongrak District, Surin Province.Availability: No items available

21. การรักษาอำนาจทางการเมืองของ นายใบสี เทวโลก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี = Maintaining political power of the Mr. Baisee Thewalok President of Saton Subdistrict Administration Organization, Soi Dao District, Chanthaburi Province / นางสาวแสงเดือน เมืองพราม.

by แสงเดือน เมืองพราม,, 2527- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ส82 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Maintaining political power of the Mr. Baisee Thewalok President of Saton Subdistrict Administration Organization, Soi Dao District, Chanthaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

22. บทบาทของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพชรบุรีกับการเลือกตั้งทั่วไป วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 ในจังหวัดเพชรบุรี = The role of the Phetchaburi provincial election commission and the February 2, 2014 general elections in Phetchaburi Province / นางสาวสาวิตรี สายพิมพ์.

by สาวิตรี สายพิมพ์,, 2526- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ส657 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Role of the Phetchaburi provincial election commission and the February 2, 2014 general elections in Phetchaburi Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

23. บทบาทของนางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ในการสร้างธรรมาภิบาล = The role of Mrs. Saijai Lertwiriyaprapa Mayor of Khao Sam Yod Mueang District, Lop Buri Province in building good governance / นางสาวสรสิชา ธงธนู.

by สรสิชา ธงธนู,, 2526- ผู้วิจัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ส45 2561 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2561Other title: Role of Mrs. Saijai Lertwiriyaprapa Mayor of Khao Sam Yod Mueang District, Lop Buri Province in building good governance.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

24. หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย [sound recording] = Thai social and political history / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน.. แนวคิดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองไทย | พิสิฐ เจริญวงศ์.. การเมืองการปกครองก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา | คงเดช ประพัฒน์ทอง.. การเมืองการปกครองก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา | ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล.. การเมืองการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 1893-2112 | สายชล วรรณรัตน์.. การเมืองการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยา พ.ศ. 2112-2231 | สายชล วรรณรัตน์.. การเมืองการปกครองสมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรี พ.ศ. 2231-2325 | อัจฉราพร กมุทพิสมัย.. การเมืองการปกครองสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2325-2394 | อัจฉราพร กมุทพิสมัย.. เศรษฐกิจ สังคมกับการเมืองไทยสมัยรัชกาลที่ 4 | ธารทอง ทองสวัสดิ์.. การปฏิรูปสังคมและการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 | จุมพล หนิมพานิช.. การเมืองการปกครองสมัยรัชกาลที่ 6 | อวยชัย ชะบา.. การเมืองการปกครองสมัยรัชกาลที่ 7 | ชรินทร์ สันประเสริฐ.. การเมืองการปกครองไทย พ.ศ. 2475-2500 | รุ่งพงษ์ ชัยนาม.. การเมืองการปกครองไทย พ.ศ. 2500-2520 | ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข.. การเมืองการปกครองไทย พ.ศ. 2520-2535 | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.. การเมืองการปกครองไทย พ.ศ. 2535-2550 | ธงชัย วงศ์ชัยสุวรรณ.. - กรอบแนวคิดและประวัติศาสตร์กับความเข้าใจเรื่องสถาบันทางการเมืองของไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: av STOU 80101 CDA-T 62/012 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย | ประวัติศาสตร์สังคมและการเมืองไทย | Thai social and political history.Availability: Items available for loan: CB General Collection (6), LP General Collection (6), NK General Collection (6), NR General Collection (6), NW General Collection (6), ODI General Collection (9), PB General Collection (6), SK General Collection (6), UB General Collection (6), UD General Collection (6), YL General Collection (6).

25. หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาหลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย [sound recording] = Introduction to Thai politics and government / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.. กำเนิดและพัฒนาการของรัฐไทย | ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ.. การเมืองการปกครองไทยก่อนพุทธศักราช 2475 | ปรีชา หงษ์ไกรเลิศ.. การเมืองการปกครองไทยหลังพุทธศักราช 2475 | ธนศักดิ์ สายจำปา.. โครงสร้างส่วนบนของการเมืองการปกครองไทย | เสนีย์ คำสุข.. สถาบันการเมืองส่วนกลางของการเมืองการปกครองไทย | วิเชียร ตันศิริคงคล.. โครงสร้างส่วนล่างของการเมืองการปกครองไทย | ปธาน สุวรรณมงคล.. ระบบราชการในการเมืองการปกครองไทย | สติธร ธนานิธิโชติ.. การเข้าสู่อำนาจทางการเมืองการปกครองไทย | ยุทธพร อิสรชัย.. การใช้อำนาจการเมืองการปกครองไทย | เสนีย์ คำสุข.. การตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจในการเมืองการปกครองไทย | ประภาส ปิ่นตบแต่ง.. วัฒนธรรมทางการเมืองกับการเมืองการปกครองไทย | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.. ปัญหาการคอร์รัปชันทางการเมือง | ประภาส ปิ่นตบแต่ง.. กระบวนการทำให้เป็นประชาธิปไตยของไทย | เสนีย์ คำสุข.. โลกาภิวัตน์กับปัญหาการเมืองไทย | พลศักดิ์ จิรไกรศิริ.. การสังเคราะห์และการเชื่อมต่อหลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทยจากอดีตถึงปัจจุบัน | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: av STOU 80111 CDA-T 62/013 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาหลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย | หลักพื้นฐานการเมืองการปกครองไทย | Introduction to Thai politics and government.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (3).

26. หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย [sound recording] = Thai political institutions and processes / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by โกวิท วงศ์สุรวัฒน์.. แนวคิดว่าด้วยสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย | ชรินทร์ สันประเสริฐ.. แนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและโครงสร้างอำนาจทางการเมือง | วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน.. รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองไทย | ชรินทร์ สันประเสริฐ.. รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองไทย | ธโสธร ตู้ทองคำ.. สถาบันพระมหากษัตริย์ | ชัยวัฒน์ ม่านศรีสุข.. รัฐสภา | วรวลัญช์ โรจนพล.. รัฐบาลในการเมืองไทย | รังสิกร อุปพงศ์.. สถาบันตุลาการและกระบวนการยุติธรรม | เสนีย์ คำสุข.. พรรคการเมืองกับกระบวนการทางการเมืองไทย | ประภาส ปิ่นตบแต่ง.. กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มผลักดัน | ธโสธร ตู้ทองคำ.. กระบวนการการเลือกตั้ง | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.. กระบวนการนิติบัญญัติ | จุมพล หนิมพานิช.. ระบบราชการและการบริหารการปกครองกับการเมืองไทย | ปธาน สุวรรณมงคล.. การเมืองการปกครองท้องถิ่น | วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ.. วัฒนธรรมทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไทย | สุจิต บุญบงการ.. แนวทางการพัฒนาและกระบวนการทางการเมืองไทย | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: av STOU 80202 CDA-T 62/014 Material type: Sound Sound; Literary form: ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560Other title: ชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย | สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย | Thai political institutions and processes.Availability: Items available for loan: CB General Collection (8), LP General Collection (8), NK General Collection (8), NR General Collection (8), NW General Collection (8), ODI General Collection (12), PB General Collection (8), SK General Collection (8), UB General Collection (8), UD General Collection (8), YL General Collection (8).

27. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร : ศึกษาเปรียบเทียบตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 = Election for member of the House of Representatives : a comparative study of the Constitution B.E.2540 and B.E.2550 / นายโอภาส ไชยกุล.

by โอภาส ไชยกุล,, 2505- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 อ92 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Election for member of the House of Representatives : a comparative study of the Constitution B.E.2540 and B.E.2550.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

28. การแทรกแซงทางการเมืองของทหารไทย : ศึกษาเปรียบเทียบการรัฐประหารระหว่างคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) กับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) = Military intervention in Thai politics : comparative study coup d'état between Council for Democratic Reform (CDR) with National Council for Peace and Order (NCPO) / นางสาวสายฝน จุมสุวรรณ์.

by สายฝน จุมสุวรรณ์,, 2519- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 1 ส64 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Military intervention in Thai politics : comparative study coup d'état between Council for Democratic Reform (CDR) with National Council for Peace and Order (NCPO).Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

29. การยกฐานะจากเทศบาลตำบลสู่เทศบาลเมืองกับการเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองท้องถิ่น ในเทศบาลเมืองต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = The lifting of the status from the municipal district to the municipality with the transition of the local political authority in the Tonpao Municipality, San Kam Phaeng District, Chiang Mai Province / นายเทวัญ บุญสวัสดิ์.

by เทวัญ บุญสวัสดิ์,, 2499- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 ท75 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Lifting of the status from the municipal district to the municipality with the transition of the local political authority in the Tonpao Municipality, San Kam Phaeng District, Chiang Mai Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

30. ปัจจัยจูงใจประชาชนในการเข้าร่วมอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ ระหว่าง พ.ศ. 2508-2519 : กรณีศึกษา อดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย (พคท.) ในเขตตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร = Motivational factors of participating in a Communist Ideology between B.E. 2508 to B.E. 2519: a case study on the former member of Communist Party of Thailand (CPT) in Pathum Wapi Subdistrict, Song Dao District, Sakon Nakhon Province / นางสาวพัฒยา อาสาสร้อย.

by พัฒยา อาสาสร้อย,, 2526- ผู้แต่ง. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.

Call number: IS รศ 2 พ63 2560 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Producer: 2560Other title: Motivational factors of participating in a Communist Ideology between B.E. 2508 to B.E. 2519 : a case study on the former member of Communist Party of Thailand (CPT) in Pathum Wapi Subdistrict, Song Dao District, Sakon Nakhon Province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter