Your search returned 26 results from 159415 records. Subscribe to this search

|
1. สถานภาพการปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2523/24-2546 / ผู้จัดทำ, พจณีย์ สุวรรณวงศ์.

by พจณีย์ สุวรรณวงศ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กองแผนงาน. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ.

Call number: LB2362.T5 พ24 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [นนทบุรี] : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน ฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยสสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

2. รายงานการวิจัยสถาบันเรื่องการสำรวจพฤติกรรมการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มสธ. (รุ่นที่ 20) (ฉบับย่อ) / งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน ฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กองแผนงาน. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ.

Call number: LB1060.2 ร643 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : กองแผนงาน ฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546Other title: การสำรวจพฤติกรรมการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มสธ. (รุ่นที่ 20) (ฉบับย่อ).Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), ODI General Collection (2). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: LB1060.2 ร643 2546] (1).

3. รายงานการวิจัยสถาบันเรื่องการสำรวจพฤติกรรมการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มสธ. (รุ่นที่ 20) / งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน ฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กองแผนงาน. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ.

Call number: LB1060.2 ร642 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2546Other title: การสำรวจพฤติกรรมการเรียนของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มสธ. (รุ่นที่ 20).Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), ODI General Collection (3), UD General Collection (1).

4. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสำเร็จการศึกษาและออกกลางคันของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รุ่นที่เข้าปีการศึกษา 2523/24-2532 / งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน ฝ่ายวางแผนและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กองแผนงาน. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ.

Call number: LC145 T5 ร66 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545Availability: Items available for loan: ODI General Collection (5), SK General Collection (1), UB General Collection (1).

5. ข้อมูลนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 25-- / กองแผนงาน ฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กองแผนงาน. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ.

Call number: STOU สอ กผ 4 มสธ146 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [25--]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4), UB General Collection (1). Damaged (1).

6. แผนหลักการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในช่วงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) / กองแผนงาน ฝ่ายวางแผน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กองแผนงาน. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ.

Call number: STOU สอ กผ 10 มสธ145 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2), UB General Collection (1). Damaged (1).

7. รายงานการวิจัยสถาบันเรื่องความคิดเห็นของบัณฑิต รุ่นที่ 19 ที่มีต่อการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; มนต์ผกา เกียรติภักดีกุล ... [และคนอื่น ๆ].

by มนต์ผกา เกียรติภักดีกุล. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กองแผนงาน. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ.

Call number: LC5808 T5S9 ร643 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545Other title: ความคิดเห็นของบัณฑิต รุ่นที่ 19 ที่มีต่อการจัดการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (2), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

8. คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบันสำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กองแผนงาน. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ.

Call number: STOU สอ กผ 1 มสธ145 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545Availability: Items available for loan: LP General Collection (1).

9. การติดตามบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รุ่นที่สำเร็จประจำปีการศึกษา 2541 (รุ่นที่ 17) / งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กองแผนงาน. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ.

Call number: LC5808 T5S9 ก62 2544 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2544Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), ODI General Collection (2), PB General Collection (1), UB General Collection (1), YL General Collection (2). Damaged (1).

10. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปี 2542 / งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กองแผนงาน. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ.

Call number: LG395 S85 ร64 Material type: Text Text; Format: print Publisher: นนทบุรี : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543Other title: ข้อมูลบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช..Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), ODI General Collection (4). Damaged (2).

11. รายงานผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 15 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ มสธ. / งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กองแผนงาน. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ.

Call number: LC5808 T5S9 ร643 2543 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543Other title: ความคิดเห็นของนักศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 15 เกี่ยวกับการจั ดการเรียนการสอนของ มสธ..Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (2), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). Damaged (1).

12. รายงานการสำรวจและวิเคราะห์เบื้องต้น ข้อมูลนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2544 / งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กองแผนงาน. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ.

Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545Availability: No items available

13. ข้อมูลการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่แรกเริ่ม - ปีการศึกษา 2541 / งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กองแผนงาน. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ.

Call number: LB2362 T5 ข58 2542 Material type: Text Text; Format: print Publisher: นนทบุรี : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1). Damaged (1).

14. รายชื่อชุดวิชาและรายวิชา ผลิต-เปิดสอน-ปรับปรุง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 2523-2541 / งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ; ผู้จัดทำ รัตนา เรืองศรี.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กองแผนงาน. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ. | รัตนา เรืองศรี.

Call number: STOU สอ กผ 8 มสธ145 2542 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

15. ความคิดเห็นของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 16 เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของ มสธ. / โดย มนต์ผกา เกียรติภักดีกุล ... [และคนอื่นๆ]

by มนต์ผกา เกียรติภักดีกุล. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กองแผนงาน. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ.

Call number: LC5808 T5S9 ค56 2542 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2542Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), ODI General Collection (3), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (2), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

16. รายงานการวิจัยเรื่องสภาพปัญหา และความต้องการการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในการขอตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการสาย ข และ สาย ค ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = Status, problems, and needs for supporting form the University in submission for academic positions of support and administrative staff of Sukhothai Thammathirat Opem University / โดย อมรา พินิจไพฑูรย์, อุไรวรรณ นำแสงวาณิช, กมรัตน์ สิริธรังศรี.

by อมรา พินิจไพฑูรย์. | อุไรวรรณ นำแสงวาณิช. | กมลรัตน์ สิริธรังศรี. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กองแผนงาน. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ.

Call number: LB2335 T5 อ44 2541 Material type: Text Text; Format: print Publisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2541]Other title: สภาพปัญหาและความต้องการการสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยในการขอตำแหน่งทา งวิชาการของข้าราชการสาย ข และ สาย ค ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (2), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

17. ข้อมูลการเปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช ตั้งแต่ แรกเริ่ม - ปีการศึกษา 2540 / กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กองแผนงาน. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ.

Call number: LB2362 T5 ข57 2540 Material type: Text Text; Format: print Publisher: นนทบุรี : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

18. สถิติข้อมูลมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 25-- / งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กองแผนงาน. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ.

Call number: STOU สอ กผ 16 มสธ145 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [25--]-Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (3), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

19. รายงานการวิจัยสถาบันเรื่องความสนใจเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาโทของ มสธ. / งานสถาบันวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กองแผนงาน. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ.

Call number: LB2371 ร65 2540 Material type: Text Text; Format: print Publisher: นนทบุรี : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540Other title: ความสนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ของ มสธ..Availability: Items available for loan: ODI General Collection (5). Damaged (1).

20. รายงานการวิจัยสถาบันเรื่องความต้องการศึกษาหลักสูตร ระดับปริญญาโทที่เปิดใหม่ของบัณฑิต มสธ. / กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กองแผนงาน. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ.

Call number: LB2371 ร66 2539 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539Other title: ความต้องการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโทที่เปิดใหม่ของบัณฑิต มสธ..Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: LB2371 ร66 2539] (1).

21. คู่มือการเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยสถาบัน สำหรับบุคคลากรของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กองแผนงาน. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ.

Call number: STOU สอ กผ 1 มสธ145 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2538Availability: Items available for loan: NR General Collection (1).

22. รายงานการสำรวจและวิเคราะห์เบื้องต้นนักศึกษาใหม่ระดับ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปีการศึกษา 25-- / งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กองแผนงาน. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ.

Call number: LG395 S85 ร65 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [25--]-Availability: Items available for loan: CB General Collection (3), LP General Collection (2), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (23), PB General Collection (2), SK General Collection (2), UB General Collection (4), UD General Collection (2), YL General Collection (4). Items available for reference: SK General Collection [Call number: LG395 S85 ร65] (1).
Damaged (5).

23. รายงานการสัมมนาเรื่องแนวทางการศึกษาความเป็นไปได้ ในการเปิดหลักสูตรใหม่ วันพุธที่ 15 กันยายน 2536 ณ ห้องประชุมสารนิเทศชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช / กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กองแผนงาน. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ.

Call number: LG395 S85 ร68 2536 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2536Other title: แนวทางการศึกษาความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสูตรใหม่ | แนวทางการศึกษาความเป็นไปได้ ในการเปิดหลักสูตรใหม่.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

24. ข้อมูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 25-- / งานวิจัยสถาบัน กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กองแผนงาน. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ.

Call number: STOU สอ กผ 14 มสธ145 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2537]-Availability: Items available for loan: NR General Collection (1).

25. ความต้องการศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รุ่นปีการศึกษา 2532 = The survey on the desire for graduate level study of the 1989 STOU graduates / รัฐวิชญ์ จิวสวัสดิ์ หัวหน้าโครงการ, อนุสรณ์ จารุโรจน์เนาวรัตน์ ผู้วิจัย ; งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by รัฐวิชญ์ จิวสวัสดิ์. | อนุสรณ์ จารุโรจน์เนาวรัตน์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กองแผนงาน. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ.

Call number: LB2371 . ร58 2534 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [2534?]Availability: Items available for loan: NR General Collection (2), ODI General Collection (4). Items available for reference: ODI General Collection [Call number: LB2371 . ร58 2534] (1).

26. รายงานการศึกษาภาวะการหางานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รุ่นปีการศึกษา 25-- (รุ่นที่ --) / งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. กองแผนงาน. งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ.

Call number: STOU สอ กผ 18 มสธ145 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [25--]-Other title: ภาวะการหางานทำของบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รุ่นปีการศึกษา 25-- (รุ่นที่ --).Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (3), NK General Collection (2), NR General Collection (2), NW General Collection (1), ODI General Collection (18), PB General Collection (2), SK General Collection (1), UB General Collection (4), UD General Collection (2), YL General Collection (7). Damaged (15).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter