Your search returned 97 results from 159775 records. Subscribe to this search

|
1. การพัฒนาอุดมศึกษาไทยยุคโลกไร้พรมแดน [videorecording] / อำนวยการผลิตโดย ทบวงมหาวิทยาลัย.

by ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: av VC 47/003 Material type: Film Film; Format: videocassette ; Type of visual material: videorecording ; Audience: General; Publisher: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, [2546?]Availability: Items available for reference: ODI General Collection [Call number: av VC 47/003] (1).

2. รายงานการสังเคราะห์โครงการพัฒนาตามความต้องการของชุมชน / สำนักงานสถาบันราชภัฏ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ทบวงมหาวิทยาลัย.

by สำนักงานสถาบันราชภัฏ. | สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ. | ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: HN700.55 Z9C6 ร6422 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2546.Other title: โครงการพัฒนาตามความต้องการของชุมชน.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

3. สามทศวรรษทบวงมหาวิทยาลัย / สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา.

by สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา. สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: LA1223 ส63 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546.Availability: Items available for loan: NK General Collection (1).

4. รายงานการสัมมนาวิชาการเรื่องความก้าวหน้าการอุดมศึกษาไทย : เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาทบวงมหาวิทยาลัย 29 กันยายน 2544 ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2544 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี / สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย.

by การสัมมนาวิชาการเรื่องความก้าวหน้าการอุดมศึกษาไทย (2544 : นนทบุรี) | ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: LB2322.2 ร63 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2545.Other title: ความก้าวหน้าการอุดมศึกษาไทย.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), UB General Collection (1).

5. การสร้างดัชนีบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพด้านศิลปวัฒนธรรม / โดย ทบวงมหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ; บรรณาธิการ ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์.

by ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์. | ทบวงมหาวิทยาลัย. | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะศิลปกรรมศาสตร์.

Call number: DS568 ก642 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6. รายงานการวิจัยเรื่องการติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ การศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย [computer file] / ชลัช จงสืบพันธ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ชลัช จงสืบพันธ์. | ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: LB2324 ร657 2545 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์วิจัยและบริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2545.Other title: การติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

7. สรุปผลการประเมินโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2544 / ทบวงมหาวิทยาลัย.

by ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: LB2343.34.T5 ส73 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2545.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

8. รายงานการศึกษานวัตกรรมระบบการบริหารอุดมศึกษาไทย / ทบวงมหาวิทยาลัย.

by ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: LB2341.8 T5 ร665 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2545.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

9. บทสรุปสำหรับผู้บริหารโครงการศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิรูปการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา / ทบวงมหาวิทยาลัย.

by ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: LB2322.2 บ35 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2545.Other title: การปฏิรูปการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

10. เกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย พุทธศักราช 2544 / ทบวงมหาวิทยาลัย และกรมศิลปากร.

by ทบวงมหาวิทยาลัย. | กรมศิลปากร.

Call number: ML345 ก73 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2545.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

11. สรุปรายงานการประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์และบัณฑิตศึกษาควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย 21-22 ตุลาคม 2545 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ / จัดโดย ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย.

by การประชุมโครงการพัฒนาอาจารย์และบัณฑิตศึกษาควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย (2545 : กรุงเทพฯ) | ทบวงมหาวิทยาลัย. | ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย.

Call number: LB1778.4 T5 ก64 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ทบวง, 2545Other title: โครงการพัฒนาอาจารย์และบัณฑิตศึกษาควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัย.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

12. รายงานการจัดประชุมสมัชชาปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ ณ ห้องบางกอกเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว วันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2544 / จัดโดย สำนักงานปฏิรูปการศึกษา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย.

by การประชุมสมัชชาปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ (2544 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานปฏิรูปการศึกษา | ทบวงมหาวิทยาลัย. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LA1221 ร686 2544 Material type: Text Text; Format: print festschrift Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

13. สู่ความสำเร็จ : หลักการรู้จักตนเอง รู้จักผู้อื่น รู้จักธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในมิติแห่งพระพุทธศาสนาเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์ / โดย คณะทำงานจัดทำคัมภีร์หลักธรรม สำหรับนิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โครงการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ทบวงมหาวิทยาลัย.

by ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: BJ1611.2 ส72 2544 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

14. คู่มือดำเนินงาน : การจัดอุดมศึกษาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน / โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ทบวงมหาวิทยาลัย กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ; คณะบรรณาธิการ ชัยยงค์ พรหมวงศ์...[และคนอื่น ๆ].

by ชัยยงค์ พรหมวงศ์. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. | ทบวงมหาวิทยาลัย. | กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

Call number: LB2322.2 ค747 2544 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : รังษีการพิมพ์, 2544.Other title: การจัดอุดมศึกษาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน.Availability: Items available for loan: UB General Collection (1), YL General Collection (4).

15. พลังนักศึกษา พลังแผ่นดิน ร่วมต้านสารและยาเสพติด [videorecording] / ทบวงมหาวิทยาลัย.

by ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: av VC 45/008 Material type: Film Film; Format: videocassette ; Type of visual material: videorecording ; Audience: General; Publisher: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2544.Availability: No items available Damaged (1).

16. เหลียวหลังแลหน้าการอุดมศึกษาไทย / ทบวงมหาวิทยาลัย.

by ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: LB2322.2 ห85 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2544.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

17. รายงานการวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์เรื่องพยาธิสภาพของตับในผู้ป่วยโรคเอดส์ = Liver pathology in AIDS / พรรณเพ็ญ วิริยเวชกุล ... [และคนอื่น ๆ].

by พรรณเพ็ญ วิริยเวชกุล. | ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: RC846 ร64 2543 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนอุดมศึกษา สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2543.Other title: พยาธิสภาพของตับในผู้ป่วยโรคเอดส์.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NK General Collection (1), ODI General Collection (1), SK General Collection (1), YL General Collection (1).

18. รายงานผลการศึกษาโครงการศึกษามาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของผู้สอนระดับอุดมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ / ทบวงมหาวิทยาลัย ; คณะผู้วิจัย: อรุณี ม่วงน้อยเจริญ, อรสา ภาววิมล, ลักษมณ สมานสินธุ์.

by อรุณี ม่วงน้อยเจริญ. | อรสา ภาววิมล. | ลักษมณ สมานสินธุ์. | ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: LB2326.3 ร642 2543 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2543.Other title: โครงการศึกษามาตรฐานภาระงานขั้นต่ำของผู้สอน ระดับอุดมศึกษา : ศึกษาเฉพาะกรณีการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (2), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

19. มหาวิทยาลัยกับการสร้างเครือข่าย : หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุ่นที่ 4 (นบม.4) 27 กันยายน - 10 พฤศจิกายน 2543 / ทบวงมหาวิทยาลัย.

by ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: LB2331.4 ม57 2543 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, 2543.Other title: หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1). Damaged (1).

20. แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารจัดการอุดมศึกษา : รูปแบบการจัดกลุ่มอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับศักยภาพปัจจุบัน = An approach to reforming structure and governance of higher education : consortia in genre with current potentialites / คณะผู้วิจัย พรชุลี อาชวอำรุง ... [และคนอื่นๆ].

by พรชุลี อาชวอำรุง. | ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: LB2341.8 T5 น82 2543 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543.Other title: รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารจัดการอุดมศึกษา : รูปแบบการจัดกลุ่มอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับศักยภาพปัจจุบัน.Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NK General Collection (2), ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

21. รายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง กลยุทธ์การประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 26 มีนาคม 2542 ณ โรงแรมมหานคร กรุงเทพ / จัดโดยทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.

by การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องกลยุทธ์การประกัน คุณภาพการศึกษา (2542 : กรุงเทพ) | ทบวงมหาวิทยาลัย. | สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.

Call number: LB2331.65 T5 ร66 2542 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 2542.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

22. เอกสารสรุปการสัมมนาวิชาการเรื่องแนวโน้มการพัฒนา หลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการพยาบาล / ทบวงมหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะอนุกรรมการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.

by ทบวงมหาวิทยาลัย. | สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.

Call number: RT71 ก22 2542 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย : คณะอนุกรรมการสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 2542.Other title: แนวโน้มการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางการพยาบาล.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

23. รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทางสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร / ทบวงมหาวิทยาลัย สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องทิศทางสถาบันอุดมศึกษา เอกชน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (2542 : กรุงเทพมหานคร) | ทบวงมหาวิทยาลัย. | สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.

Call number: LB2328.5 ก61ท4 2542 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : [มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ], 2542.Other title: ทิศทางสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

24. รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการประชุม ระดับโลกเรื่องการอุดมศึกษา วันที่ 24-25 มิถุนายน 2542 ณ จุลดิศเขาใหญ่ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา / กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย.

by การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอุดมศึกษา (2542 : นครราชสีมา) | ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: LB2331 ร64 2542 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2542.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

25. รายงานการสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ณ โรงแรมเดอะแกรนด์ ถนนรัชดาภิเษก วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2543 / จัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และทบวงมหาวิทยาลัย.

by การสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่อง การประเมินผลการจัดการ เรียนการสอนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (2543 : กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. | สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย. | ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: LB2367 ก64 2543 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2543.Other title: การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

26. รวมศาสตร์กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ในการประชุมระดับชาติครั้งที่ 2 บัณฑิตไทยในอุดมคติ ระหว่างวันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2541 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี / ทบวงมหาวิทยาลัย ; บรรณาธิการ มณีวรรณ กมลพัฒนะ, ไพโรจน์ วิทูรพณิชย์.

by การประชุมระดับชาติ บัณฑิตไทยในอุดมคติ (ครั้งที่ 2 : 2541 : กรุงเทพฯ) | มณีวรรณ กมลพัฒนะ. | ไพโรจน์ วิทูรพณิชย์. | ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: LB2301 ก643 2541 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย สำนักมาตรฐานอุดมศึกษา สำนักปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2541.Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), UD General Collection (1).

27. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ศึกษาเฉพาะงานศิลปหัตถกรรม / โดย ทบวงมหาวิทยาลัย.

by ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: DS578.32 ส6 ส642 2541 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย, [2541?]Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

28. รายงานการสัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง การพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาตร์เพื่อการเป็นผู้นำแห่งภูมิภาค (ฉบับสมบูรณ์) 7-8 สิงหาคม 2541 / ที่ประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ทบวงมหาวิทยาลัย.

by การสัมมนาวิทยาศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ : (ครั้งที่ 1 : 2541 : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์. | มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. คณะวิทยาศาสตร์. | ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: Q181 A1 ก64 2541 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.Other title: การพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาตร์เพื่อการเป็นผู้นำแห่ง ภูมิภาค.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1).

29. รายงานการสัมมนาเรื่องยุทธศาสตร์การสร้างบัณฑิตไทยในอุดมคติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบ 5 ปี วันที่ 28 มีนาคม 2540 ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช / จัดโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับทบวงมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

by การสัมมนาเรื่องยุทธศาสตร์การสร้างบัณฑิตไทย ในอุดมคติ (2540 : นครศรีธรรมราช) | มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. | ทบวงมหาวิทยาลัย. | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

Call number: LB2371 ก645 2540 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครศรีธรรมราช : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2540.Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1).

30. รายงานการสัมมนาเรื่อง การประเมินสัมฤทธิผลการจัดการศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน / โดย ทบวงมหาวิทยาลัย และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.

by การสัมมนาเรื่องการประเมินสัมฤทธิผล การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (2540 : กรุงเทพฯ) | ทบวงมหาวิทยาลัย. | สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.

Call number: LB2331.64 T5 ก64 2540 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 2540.Other title: การประเมินสัมฤทธิผลการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

31. รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยของคณาจารย์ ณ. โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ 11-12 กรกฎาคม 2539 / โดยทบวงมหาวิทยาลัยและสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยของคณาจารย์ (2539 : เชียงใหม่) | ทบวงมหาวิทยาลัย. | สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.

Call number: LB2372.3 ก64 2540 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 2540.Other title: การพัฒนาศักยภาพในการวิจัยของคณาจารย์.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1). Damaged (1).

32. รายการพิเศษ [วีดิทัศน์] / ทบวงมหาวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

by ทบวงมหาวิทยาลัย. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Call number: av STOU VC 41/023 Material type: Film Film; Format: videocassette ; Type of visual material: videorecording ; Audience: General; Publisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มสธ, [2540]Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NW General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

33. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ 30 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ 2539 / จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทบวงมหาวิทยาลัย.

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุมทางวิชาการ (ครั้งที่ 34 : 2539 : กรุงเทพฯ) | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. | กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. | ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: Z7401 ก6 2539 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2539.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

34. แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) / ทบวงมหาวิทยาลัย.

by ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: LA1223 ผ83 2540-44 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย, 2539.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (4). Items available for reference: CB General Collection [Call number: LA1223 ผ83 2540-44] (1), LP General Collection [Call number: LA1223 ผ83 2540-44] (1), NK General Collection [Call number: LA1223 ผ83 2540-44] (1), NR General Collection [Call number: LA1223 ผ83 2540-44] (2), NW General Collection [Call number: LA1223 ผ83 2540-44] (2), PB General Collection [Call number: LA1223 ผ83 2540-44] (1), SK General Collection [Call number: LA1223 ผ83 2540-44] (1), YL General Collection [Call number: LA1223 ผ83 2540-44] (1).
Damaged (3).

35. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 34 บทคัดย่อ = The 34th Kasetsart University annual conference abstract 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2539 / โดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทบวงมหาวิทยาลัย.

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุมทางวิชาการ (ครั้งที่ 34 : 2539 : กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. | กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. | ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: S530.3 ม56 2539 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, [2539]Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1).

36. รายงานการสัมมนาผู้บริหารระดับสูงสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เรื่อง "การนำ ISO 9000 สู่สถาบันการศึกษาระดับอุมศึกษา" วันที่ 8-10 สิงหาคม 2539 ณ โรงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา / จัดโดย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ร่วมกับทบวงมหาวิทยาลัย.

by การสัมมนาผู้บริหารระดับสูงสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เรื่อง "การนำ ISO 9000 สู่สถาบันการศึกษาระดับอุมศึกษา" (2539 : พัทยา) | สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม. | ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: TS156 ก63 2539 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Other title: การนำ ISO 9000 สู่สถาบันการศึกษาระดับอุมศึกษา.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

37. ประวัติทบวงมหาวิทยาลัยและทำเนียบผู้บริหาร / [ทบวงมหาวิทยาลัย].

Call number: LA1223 ป46 2539 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์ ; [2539]Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), ODI General Collection (4), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UD General Collection (1).

38. การประชุมทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 สาขาสัตว์ สัตวแพทย์ศาสตร์ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2530 / จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, ทบวงมหาวิทยาลัย.

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุมทางวิชาการ (ครั้งที่ 33 : 2538 : กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. | กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. | ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: Z5071 .ก65 2538 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : Text and Journal Publication, [2538]Availability: Items available for reference: NR General Collection [Call number: Z5071 .ก65 2538] (1).

39. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 กำหนดการเสนอผลงานทางวิชาการและบทคัดย่อ / จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, ทบวงมหาวิทยาลัย.

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุมทางวิชาการ (ครั้งที่ 33 : 2538 : กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. | กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. | ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: Z5053 .ก63 2538 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : Text and Journal Pub, [2538?]Other title: การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 33 บทคัดย่อ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2538.Availability: Items available for reference: NR General Collection [Call number: Z5053 .ก63 2538] (1).

40. การสร้างความประทับใจในงานบริการสารนิเทศยุคใหม่ : รายงาการสัมมนาทางวิชาการระหว่างห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 19-20 มกราคม 2538 ณ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล จังหวัดนครราชสีมา / โดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลและทบวงมหาวิทยาลัย.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องการสร้างความประทับใจในการบริการสารนิเทศยุคใหม่ (2538 : นครราชสีมา) | มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. สำนักหอสมุดกลาง. | มหาวิทยาลัยวงชวลิตกุล. | ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: Z674.2 ก64 2538 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองบริการคำสอนและสิ่งพิมพ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2538.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

41. รายงานการสัมมนาเรื่องความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจเอกชนกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2538 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนสปาร์ค / โดย ทบวงมหาวิทยาลัยและ สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.

by การสัมมนาเรื่องความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจเอกชนกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (2538 : กรุงเทพฯ) | ทบวงมหาวิทยาลัย. | สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.

Call number: LC1085.4 T5 ร65 2538 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 2538.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

42. รายงานการสัมนาเรื่องเปิดกรุศิลปวัฒนธรรมไทย ไว้สืบสานผ่านตำรา / โดย ทบวงมหาวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.

by การสัมมนาเรื่อง่เปิดกรุศิลปวัฒนธรรมไทย่ไว้สืบสารผ่านตำรา (2537 : วิทยาลัยภาคกลาง) | ทบวงมหาวิทยาลัย. | สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.

Call number: DS568 ก644 2538 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Other title: เปิดกรุศิลปวัฒนธรรมไทย ไว้สืบสานผ่านตำรา.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

43. การประชุมทางวิชาการ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 บทคัดย่อ 3-5 กุมภาพันธ์ 2537 / จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, ทบวงมหาวิทยาลัย.

by มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. การประชุมทางวิชาการ (ครั้งที่ 32 : 2537 : กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. | กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. | ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: Z5053 ก63 2537 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทประชาชน, 2537.Availability: Items available for reference: NR General Collection [Call number: Z5053 ก63 2537] (1).

44. สองทศวรรษทบวงมหาวิทยาลัย / คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือประวัติทบวงมหาวิทยาลัย.

by คณะอนุกรรมการจัดทำหนังสือประวัติทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: LA1223 ส52 2537 Material type: Text Text; Format: print festschrift ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.Availability: Items available for loan: NR General Collection (2), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), UB General Collection (1).

45. ข้อมูลการศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 25-- / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ ร่วมกับ กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย ... [และอื่น ๆ].

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. | กระทรวงศึกษาธิการ. | ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: LA1221 ข54 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์สารสนเทศทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, [2537?]-Availability: Items available for reference: CB General Collection [Call number: LA1221 ข54] (1), UD General Collection [Call number: LA1221 ข54] (1), YL General Collection [Call number: LA1221 ข54] (1). Damaged (5).

46. รายงานการประชุมสัมมนาเรื่องการปรับโครงสร้างใหม่ ของสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ทิศทางสู่อนาคต.

by การประชุมสัมมนาเรื่องการปรับโครงสร้างใหม่ ของสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ทิศทางสู่อนาคต (2537 : ฉะเชิงเทรา) | ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: LA1223 ก643 2537 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหาร, 2537.Other title: การปรับโครงสร้างใหม่ของสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย ทิศทางสู่อนาคต.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

47. รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วันที่24-25 กันยายน 2537 ณ โรงแรมรอยัลคลิฟฟ์ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี / จัดโดย ทบวงมหาวิทยาลัย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ.

by การสัมมนาเรื่อง บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (2537 : ชลบุรี) | ทบวงมหาวิทยาลัย. | มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. | สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.

Call number: LB2328 ท35 2537 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, ( 2538).Other title: บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2).

48. รายงานการสัมมนาทางวิชาการเรื่องเทคนิคการสอนภาษาไทย ในระดับอุดมศึกษา วันที่ 16-18 มีนาคม 2537 ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร / จัดโดย ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

by การสัมมนาทางวิชาการเรื่องเทคนิคการสอนภาษาไทย ในระดับอุดมศึกษา (2537 : กรุงเทพมหานคร) | ทบวงมหาวิทยาลัย. | สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย.

Call number: PL4157 ร6ท7 2537 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ทบวงมหาวิทยาลัย : สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย, 2537.Other title: เทคนิคการสอนภาษาไทยในระดับอุดมศึกษา.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

49. ความต้องการกำลังคนสาขาวิชาทางด้านคอมพิวเตอร์ / โดย ทบวงมหาวิทยาลัย.

by ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: QA76.27 ค5 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองแผนงาน ทบวงมหาวิทยาลัย, 2536.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

50. การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขาคหกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3-6 กุมภาพันธ์ 2536 / จัดโดย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม, ทบวงมหาวิทยาลัย.

by การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 31 : 2536 : กรุงเทพฯ) | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. | กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. | กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม. | ทบวงมหาวิทยาลัย.

Call number: Z5051 . ก63 2536 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : อักษรสยามการพิมพ์, 2536.Availability: No items available

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter