Your search returned 3 results from 158924 records. Subscribe to this search

|
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาไทย "เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในสาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมให้รองรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน" / ผู้เขียน/ผู้เรียบเรียง, ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง, อ.ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์, นายธฤษณุ แสงจันทร์, นายอภิมุข สดมพฤกษ์, นายวรพงศ์ เพ็ชร์ขาว, นายทวิช พงศกรวสุ.

by จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง, ผู้แต่ง. | ณัฐพร ไทยจงรักษ์, ผู้แต่ง. | ธฤษณุ แสงจันทร์, ผู้แต่ง. | อภิมุข สดมพฤกษ์, ผู้แต่ง. | วรพงศ์ เพ็ชร์ขาว, ผู้แต่ง. | ทวิช พงศกรวสุ, ผู้แต่ง.

Call number: LB1047.85 จ7564 2562 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1).

2. บทบาทจีนต่ออาเซียนในทศวรรษหน้า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม / ผู้เขียน/ผู้เรียบเรียง, ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง, ผศ.ดร.นพ.ประยงค์ เต็มชวาลา, ดร.เหรินเหลียง หลี่, นายธฤษณุ แสงจันทร์, นายอภิมุข สดมพฤกษ์, นายณิศพล รักษาธรรม.

by จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง. ผู้แต่ง. | ประยงค์ เต็มชวาลา, ผู้แต่ง. | หลี่, เหรินเหลียง, ผู้แต่ง. | ธฤษณุ แสงจันทร์, ผู้แต่ง. | อภิมุข สดมพฤกษ์, ผู้แต่ง. | ณิศพล รักษาธรรม, ผู้แต่ง.

Call number: DS525.9.C5 จ75 2561 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2561Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1).

3. คู่มือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาไทย "เพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสายอาชีพให้พร้อมต่อการแข่งขันในตลาดแรงงานอาเซียน" / ผู้เขียน/ผู้เรียบเรียง, ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง, ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์, นายธฤษณุ แสงจันทร์, นายอภิมุข สดมพฤกษ์, นายณิศพล รักษาธรรม.

by จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง, ผู้แต่ง. | ณัฐพร ไทยจงรักษ์, ผู้แต่ง. | ธฤษณุ แสงจันทร์, ผู้แต่ง. | อภิมุข สดมพฤกษ์, ผู้แต่ง. | ณิศพล รักษาธรรม, ผู้แต่ง.

Call number: LC1047.T5 จ7564ค7 2560 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter