Your search returned 10 results from 160222 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง "ระบบจำนวนจริง" / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา.

by กรมการศึกษานอกโรงเรียน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา.

Call number: QA14 T5 ร667 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

2. รายงานการประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา.

by ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา.

Call number: QA135.5 ร62 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

3. แนวทางการปฏิรูปเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

by กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

Call number: LB1044.88 น86 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), ODI General Collection (1), UB General Collection (1).

4. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ชนะการประกวด ปี 2545 [computer file] / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

by กรมการศึกษานอกโรงเรียน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา.

Call number: LB1028.5 บ37 2545 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.Availability: Items available for loan: CB General Collection (2), NK General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (2), UD General Collection (2), YL General Collection (2).

5. รายงานการวิจัยการศึกษาสภาพและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ.

by กรมการศึกษานอกโรงเรียน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา.

Call number: LB1028.3 ร64 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.Other title: การศึกษาสภาพและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6. รายงานการวิจัยการศึกษาสภาพและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา / [คณะผู้ดำเนินงานวิจัย มนตรี อุ้มเกตุ ... และคนอื่น ๆ]

by มนตรี คุ้มเกตุ.

Call number: LB1028.3 ร645 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.Other title: การศึกษาสภาพและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรด้านการผลิตเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา.Availability: Items available for loan: NK General Collection (1).

7. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาในอนาคต / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ.

by ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา.

Call number: LB1028.3 ศ73 2543 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2543.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

8. ศรช. เฉลิมพระเกียรติฯ [computer file] / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

by กรมการศึกษานอกโรงเรียน. ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา.

Call number: LC1036.8 T5 ศ42 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, (2543?)Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

9. รายงานการประเมินผลสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา เรื่องก้าวแรกของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน / ส่วนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

by กรมการศึกษานอกโรงเรียน.

Call number: LC1028.5 ร64 2543 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : ส่วนมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, 2543.Other title: ก้าวแรกของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

10. โครงการสอนกลุ่มทักษะทางวิทยุกระจายเสียง ปีการศึกษา 25-- / ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ.

by ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา.

Call number: GP ศธ 1105 2.5 31/322 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ, [25--]-Availability: No items available

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter