Your search returned 47 results from 159412 records. Subscribe to this search

|
1. กลวิธีสอนเรื่องราวชีวิตแบบบ้านนอก = Story life stle Kampung / ชาตรี สำราญ.

by ชาตรี สำราญ.

Call number: LB1027.2 ช65 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2544Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), YL General Collection (1).

2. ร่างคู่มือวิธีการผู้ต้องขังหญิง / เรียบเรียง, เจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์.

by เจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์.

Call number: HV8655 จ74 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2556Other title: ร่างคู่มือวิธีการดูแลผู้ต้องขังหญิง.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

3. บทเรียนจากการประชุมเพื่อพัฒนามนุษย์ด้วยรูปแบบใหม่ : กรณีผู้พิพากษา / เรียบเรียง, เจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์.

by เจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์.

Call number: KPT1610 จ74 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2556Other title: บทเรียนจากการประชุมเพื่อพัฒนามนุษย์ด้วยรูปแบบใหม่ : กรณีศึกษาผู้พิพากษา.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

4. บทเรียนจากการประชุมเพื่อพัฒนามนุษย์ด้วยรูปแบบใหม่ : กรณีผู้ต้องขัง / เรียบเรียง, เจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์.

by เจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์.

Call number: HV9800.55 จ74 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2556Other title: บทเรียนจากการประชุมเพื่อพัฒนามนุษย์ด้วยรูปแบบใหม่ : กรณีศึกษาผู้ต้องขัง.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

5. บทเรียนจากการประชุมเพื่อพัฒนามนุษย์ด้วยรูปแบบใหม่ : กรณีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ / เรียบเรียง, เจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์.

by เจิมขวัญ ศรีสวัสดิ์.

Call number: HV8756 จ74 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2556Other title: บทเรียนจากการประชุมเพื่อพัฒนามนุษย์ด้วยรูปแบบใหม่ : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

6. สนุกกับการเรียนในศตวรรษที่ 21 / วิจารณ์ พานิช.

by วิจารณ์ พานิช.

Call number: LA1221 ว623ส3 2556 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2556Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

7. เวทีขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อป้องกันเด็กเยาวชนจากการพนัน / บรรณาธิการ, สุธาสินี ทองลิ่ม.

by สุธาสินี ทองลิ่ม.

Call number: HV6722.T5 ว73 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2555Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

8. วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21 / วิจารณ์ พานิช.

by วิจารณ์ พานิช.

Call number: LB1060 ว62 2555 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2555Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), ODI General Collection (1).

9. เยาวชนกับการพนันในมุมมองของจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น / สุพร อภินันทเวช.

by สุพร อภินันทเวช.

Call number: HV6722.T5 ส74 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการการจัดการความรู้เพื่อขับเคลื่อนสังคมปลอดพนัน มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, [2554?]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), UB General Collection (1).

10. เรื่องเล่าคนสร้างสุข / บรรณาธิการ, ศศิธร อบกลิ่น.

by ศศิธร อบกลิ่น. | มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์. แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ.

Call number: RA440.8 ร82 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2551Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

11. สุขด้วยปัญญา / บรรณาธิการ, ศศิธร อบกลิ่น.

by ศศิธร อบกลิ่น. | มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์. แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ.

Call number: RA440.8 ส62 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2551Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

12. จิตตปัญญาเวชศึกษา = Contemplative medical education / สกล สิงหะ.

by สกล สิงหะ. | มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์. แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ.

Call number: R850 ส24 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.), 2550Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

13. อุดมคตินักศึกษาแพทย์ : เวทีเครือข่ายการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ (คสม.) "HHC ใส่หัวใจให้ระบบสุขภาพ" วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2550 ณ ห้องประชุมเอกาทศรถ 9 ชั้น 3 อาคารสิรินธร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก / แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) ; บรรณาธิการ, วรพงษ์ เวชมาลีนนท์.

by เวทีเครือข่ายการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์ (คสม.) "HHC ใส่หัวใจให้ระบบสุขภาพ" (2550 : จังหวัดพิษณุโลก) | วรพงษ์ เวชมาลีนนท์. | มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์. แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ.

Call number: R821.T5 ว73 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.), 2550Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

14. อาสาสมัครหัวใจมนุษย์ : สาระจากเวทีเสวนาในหัวข้อ "อาสาสมัครที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ 21 กรกฎาคม 2549 ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) / แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.).

by มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์. แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ.

Call number: RA771.7.T5 อ656 2550 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.), 2550Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

15. NewSchool.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: periodical Publisher: กรุงเทพฯ ; มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2548-Other title: สานปฏิรูป.Availability: No items available

16. คู่หูครูวิทย์ คู่คิดครูเทคโนโลยี / บัญชา ธนบุญสมบัติ.

by บัญชา ธนบุญสมบัติ.

Call number: Q164 บ62 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2547Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), YL General Collection (2).

17. เผชิญภัยได้เรียนรู้ / โดย เธียร พานิช.

by เธียร พานิช.

Call number: AC158 ธ84 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2547Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NK General Collection (1), NW General Collection (2), YL General Collection (1).

18. ย้อนรอยสอน : บอกเล่าเรื่องราวและร่องรอยการสอนผสมผสานทฤษฎีการเรียนการสอน / ของชาตรี สำราญ.

by ชาตรี สำราญ. | มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์.

Call number: LB1027 ช63 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2547Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (2), NW General Collection (2), PB General Collection (1), SK General Collection (1), YL General Collection (1).

19. การเรียนรู้สู่พลังจิตใจ. เล่ม 2 / เทอดศักดิ์ เดชคง.

by เทอดศักดิ์ เดชคง. | มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์.

Call number: LB1060 ท73 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2547Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), PB General Collection (1), YL General Collection (1).

20. พุทธศาสนาไทยในอนาคต : แนวโน้มและทางออกจากวิกฤต / พระไพศาล วิสาโล.

by พระไพศาล วิสาโล.

Call number: BQ4570 S6 พ96 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2546Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

21. เด็กเรียนรู้ได้อย่างไร : เรียนรู้ภาษาไทย โดยอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นสื่อ / ชาตรี สำราญ.

by ชาตรี สำราญ.

Call number: LB1577.T5 ช62 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 4.Material type: Article Article; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2546Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

22. ประเมินพัฒนาการ : มิติใหม่แห่งการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน / โดย ชูศรี ตันพงศ์.

by ชูศรี ตันพงศ์. | มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์.

Call number: LB2822.75 ช644 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2546Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (2), NW General Collection (3), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), YL General Collection (1).

23. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเรื่องสำรวจความจริง สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เวลาดำเนินการสอน 20 ชั่วโมง / ชาตรี สำราญ.

by ชาตรี สำราญ.

Call number: LB1025.3 ช634 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2546Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), NW General Collection (2), YL General Collection (1).

24. หลากหลายวิธีสอนที่ไม่หลอกหลอนวิธีเรียนรู้ / ชาตรี สำราญ.

by ชาตรี สำราญ. | มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์.

Call number: LB1025.3 ช63 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10 [เพิ่มเติม].Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2546Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (2), SK General Collection (1), YL General Collection (1).

25. คนสอนคน / ชาตรี สำราญ.

by ชาตรี สำราญ. | มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์.

Call number: LB1025.3 ช62 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2545Availability: Items available for loan: LP General Collection (2), NK General Collection (1), NW General Collection (2), ODI General Collection (1).

26. สร้างเด็กให้เป็นอัจฉริยะ = Raising a genius / อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (โพธิสุข).

by อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ (โพธิสุข)

Call number: HQ773.5 อ75 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, [2545]Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), UD General Collection (1). Checked out (1).

27. ศึกษาเรียนรู้. ภาค 2 / อุทัย ดุลยเกษม.

by อุทัย ดุลยเกษม.

Call number: LA1220 อ736 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2545Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (2), SK General Collection (1), YL General Collection (1).

28. จากหลักสูตรแกนกลางสู่--หลักสูตรสถานศึกษา. เล่ม 2 / ชาตรี สำราญ.

by ชาตรี สำราญ. | มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์.

Call number: LB1570 ช62 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2545Availability: Items available for loan: PB General Collection (1), YL General Collection (1).

29. เริ่มต้นง่ายๆ กับ วิจัยในชั้นเรียน / โดย ศรีอัมพร ประทุมนันท์.

by ศรีอัมพร ประทุมนันท์.

Call number: LB1028.24 ศ46 2544 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2544Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

30. วิจัยในชั้นเรียนสำหรับผู้เริ่มต้น / ชาตรี สำราญ.

by ชาตรี สำราญ.

Call number: LB1028.25 T5 ช66 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2544Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

31. วิจัยในชั้นเรียน : รายงานผลการพัฒนาทักษะการคิด-เขียนโดยวิธีการสอนแบบ "สอนถามตามสภาพความเป็นจริง" / ชาตรี สำราญ.

by ชาตรี สำราญ.

Call number: LB1028.24 ช66 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 6.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2544Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

32. วิจัยในชั้นเรียน : การพัฒนากระบวนการคิด / อุไร เที่ยงอยู่.

by อุไร เที่ยงอยู่.

Call number: LB1028.24 อ79 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2544Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

33. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน / เธียร พานิช.

by เธียร พานิช.

Call number: LB1027.25 ธ84 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2544Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

34. เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาตอนต้น คู่มือสำหรับครูวิทยาศาสตร์ 2540 / โดย ยุพา วีระไวทยะ ปรียา นพคุณ.

by ยุพา วีระไวทยะ. | ปรียา ผาติชล.

Call number: LB1585.5 T5 ย74 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2544Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), PB General Collection (1).

35. การเรียนรู้สู่พลังจิตใจ / เทอดศักดิ์ เดชคง.

by เทอดศักดิ์ เดชคง.

Call number: BF576 ท75 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2544Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

36. ชีวิตความจริงการเรียนการสอน / ชาตรี สำราญ.

by ชาตรี สำราญ.

Call number: LB1025.3 ช64 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2544Availability: Items available for loan: NW General Collection (1), SK General Collection (1).

37. การศึกษา ทุนนิยม และโลกานุวัตร / รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

by รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์.

Call number: LA1221 ร656 2544 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2544Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (2), YL General Collection (1).

38. การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา เรื่อง รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้ของ ด.ช. สัดดัมอูเซ็ง ยีสาแมง / โดย ชาตรี สำราญ.

by ชาตรี สำราญ.

Call number: LB1028.24 ช65 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2544Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

39. เตรียมตัวครู -- สู่การประกันคุณภาพ / โดย ชาตรี สำราญ.

by ชาตรี สำราญ. | มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์.

Call number: LB2806 ช624 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, [2544]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

40. 4 mat : การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน / เธียร พานิช.

by เธียร พานิช.

Call number: LB1027.25 ธ85 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5 [เพิ่มเติม]Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2544Other title: การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ของผู้เรียน.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1), SK General Collection (1), YL General Collection (1).

41. จากหลักสูตรแกนกลางสู่--หลักสูตรสถานศึกษา. เล่ม 1 / ชาตรี สำราญ.

by ชาตรี สำราญ. | มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์.

Call number: LB1570 ช62 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2544Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (2), NW General Collection (2), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), YL General Collection (1).

42. ศึกษาเรียนรู้ / อุทัย ดุลยเกษม.

by อุทัย ดุลยเกษม.

Call number: LA1220 อ73 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2544Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (2), PB General Collection (1), SK General Collection (1), YL General Collection (2).

43. สอนภาษา สมการ ชีวิต / ชาตรี สำราญ.

by ชาตรี สำราญ.

Call number: LB1027 ช64 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, [2544]Availability: Items available for loan: YL General Collection (1).

44. หลากหลายวิธีสอนที่ไม่หลอกหลอนวิธีเรียนรู้ / ชาตรี สำราญ.

by ชาตรี สำราญ.

Call number: LB1028.3 ช63ห 2543 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 5.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2543Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

45. แผนที่สู่การพัฒนาอัจฉริยภาพเด็ก / โดย อุษณีย์ โพธิสุข.

by อุษณีย์ โพธิสุข.

Call number: LC3993 อ652 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2543 [ปีที่พิมพ์ซ้ำ 2544]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

46. ศึกษาเรียนรู้ / อุทัย ดุลยเกษม.

by อุทัย ดุลยเกษม.

Call number: LB14.7 อ76 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2542Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

47. เส้นทาง Story line สู่การเรียนรู้ / ชาตรี สำราญ.

by ชาตรี สำราญ.

Call number: LB1025.3 ช65 2542 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 10.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2542,(พิมพ์ซ้ำปี 2544)Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), PB General Collection (2), YL General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter