Refine your search

Your search returned 279 results from 159171 records. Subscribe to this search

|
1. หนังสืออ้างอิงเศรษฐศาสตร์ การค้าระหว่างประเทศ / สมพงษ์ เฟื่องอารมย์.

by สมพงษ์ เฟื่องอารมย์.

Call number: HF1379 ส442 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.Other title: การค้าระหว่างประเทศ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (1), UD General Collection (1).

2. การจัดสาระการเรียนรู้ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / คณะทำงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: LC1037.8 T5 ก62 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

3. การจัดสาระการเรียนรู้ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: N365 T5 ก62 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

4. การจัดสาระการเรียนรู้ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: P51 ก62 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

5. การจัดสาระการเรียนรู้ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: PL4157 ก62 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

6. การจัดสาระการเรียนรู้ : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์.

by กรมวิชาการ.

Call number: Q181 ก64 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

7. แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.

by กรมวิชาการ. คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน.

Call number: LB1027.25 น853 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

8. การจัดสาระการเรียนรู้ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา.

by กรมวิชาการ. คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการ. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา.

Call number: LB1588 T5 ก642 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.Other title: กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

9. การจัดสาระการเรียนรู้ : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: QA135.5 ก62 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

10. การจัดสาระการเรียนรู้ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: H62.5 T5 ก62 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

11. การจัดสาระการเรียนรู้ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: H62.5 T5 ก63 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

12. การจัดสาระการเรียนรู้ : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: QA135.5 ก63 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

13. ทำเนียบวิทยากรหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: LB2832.4 T5 ท67 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.Availability: Items available for reference: NK General Collection [Call number: LB2832.4 T5 ท67 2546] (1). Damaged (1).

14. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่นำไปสู่ความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา / ผู้เขียนรายงานการวิจัย กัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์ ; กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

by กัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์. | กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: LB2806.25 ก62 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.Other title: การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่นำไปสู่ความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน : กรณีศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

15. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นทักษะการสื่อสารตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน / ผู้เขียนรายงานการวิจัย วิจิตรา การกลาง ; กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

by วิจิตรา การกลาง. | กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: PE1068 T5 ว63 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.Other title: การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มุ่งเน้นทักษะการสื่อสารตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

16. รายงานวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่นำไปสู่ความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา / ผู้เขียนรายงานการวิจัย กัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์ ; กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

by กัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์. | กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: LB2806.25 ก63 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.Other title: การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่นำไปสู่ความสมานฉันท์และเอื้ออาทรต่อกัน : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

17. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: KPT3138 A23 พ464 2546 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (4), NW General Collection (1), ODI General Collection (2), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

18. รู้รักภาษาไทย. เล่ม 1 / สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ; บรรณาธิการ, รัตนา ฦาชาฤทธิ์.

by รัตนา ฦาชาฤทธิ์. | กรมวิชาการ. สถาบันภาษาไทย.

Call number: PL4163 ร64 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1).

19. หนังสือเสริมความรู้สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม : เกษตรเพื่อการบริโภคและสิ่งแวดล้อม : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี / วีระพันธ์ เจริญสันติ, กาญจนา ศิลกุล, เรื่อง.

by วีระพันธ์ เจริญสันติ. | กาญจนา ศิลกุล.

Call number: S605.5 ว64 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction ; Audience: Primary; Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.Other title: เกษตรเพื่อการบริโภคและสิ่งแวดล้อม | กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี.Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NR General Collection (1), PB General Collection (1), UB General Collection (1).

20. การประกวดหนังสือดีเด่นของคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ พ.ศ. 25-- / บรรณาธิการโดย เชาวลี นาคสุขศรี, ประไพ พักตรเกษม และ มาลี ธรรมโชตัง.

by เชาวลี นาคสุขศรี. | ประไพ พักตรเกษม. | มาลี ธรรมโชตัง. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

Call number: Z1035.A25 ก64 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์พัฒนาหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, [2546]-Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (2), SK General Collection (1).

21. รายงานการติดตามและประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา / [ผู้เขียนรายงาน, สุดาวรรณ เครือพานิช].

by สุดาวรรณ เครือพานิช. | กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: LB1629.5 T5 ส769 2546 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

22. สภาพการใช้สื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนนำร่องและโรงเรียนเครือข่าย / [พันธณีย์ วิหคโต...[และคนอื่น ๆ]].

by พันธณีย์ วิหคโต. | กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: LB1044.88 ส46 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2546.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

23. คู่มือพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตระดับก่อนประถมศึกษา / ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

by กรมวิชาการ. ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ.

Call number: LB1140.2 ค75 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2543.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

24. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน / คณะผู้เขียน ธำรง ชูทัพ ... [และคนอื่น ๆ].

by ธำรง ชูทัพ. | กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: LB1028.2 ก64 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

25. กระจายอำนาจทางการศึกษา : ทำไม เมื่อใด อะไร และทำอย่างไร = Decentralization of education: why, when, what and how? / ทอมัส เวลช์ และโนเอล เอฟ. แม็กกินน์ เขียน ; เฉิดศักดิ์ ชุมนุม, อำพัน ชีพสัตยากร, สมพิศ เหรียญทอง แปล.

by เวลช์, ทอมัส. | แม็กกินน์, โนเอล เอฟ. | เฉิดศักดิ์ ชุมนุม. | อำพัน ชีพสัตยากร. | สมพิศ เหรียญทอง. | กรมวิชาการ. สถาบันการแปลหนังสือ.

Call number: LC71 ว82 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันการแปลหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1).

26. มารยาทสากล = Good housekeeping everyday etiquette / Elizabeth Martyn เขียน ; ลดา อมรทัต แปล.

by มาร์ติน, เอลิซาเบท. | ลดา อมรทัต. | กรมวิชาการ. สถาบันการแปลหนังสือ.

Call number: BJ2007 T5 ม63 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันการแปลหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.Other title: Good housekeeping everyday etiquette.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

27. เมื่อโรงเรียนต้องแข่งขัน : บทเรียนที่พึงระวัง = When schools compete : a cautionary tale / เอดวาร์ด บี. ฟิสก์ และ เฮเลน เอฟ. แลดด์, เขียน ; วีระ ไชยศรีสุข, แปล.

by ฟิสก์, เอดวาร์ด บี. | วีระ ไชยศรีสุข. | แลดด์, เอฟ เฮเลน. | Fiske, Edward B. | กรมวิชาการ. สถาบันการแปลหนังสือ.

Call number: LB2822.84 N45 ฟ65 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันการแปลหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1).

28. ห้องเรียน : นำอย่างไรให้ได้ผล = Confident classroom leadership / Peter Hook และ Andy Vass เขียน ; นักแปลเครือข่ายของกรมวิชาการ แปล.

by ฮุค, ปีเตอร์. | วาส, แอนดี้. | กรมวิชาการ. สถาบันการแปลหนังสือ.

Call number: LC3013 ฮ72 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันการแปลหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

29. หนังสือความรู้สำหรับครูหลักสูตรมาตรฐานแห่งชาติ...สู่ชั้นเรียน = How to use standards in the classroom / ดัลาส อี. แฮร์ริส และจูดี้ เอฟ. คาร์ เขียน ; รุ่งนภา นุตราวงศ์ แปล.

by แฮร์ริส, ดักลาส อี. | คาร์, จูดี้ เอฟ. | รุ่งนภา นุตราวงศ์.

Call number: LB1629 T5 ฮ87 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันการแปลหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

30. สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีศรีแผ่นดิน / กรมวิชาการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: DS589 S96 ส74 2545 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

31. โรงเรียนดีมีคุณภาพ : การบริหารจัดการนักเรียนแบบไม่บังคับ = The quality school: managing students without coercion / วิลเลียม กลาสเซอร์ เขียน ; สุวิมล ปฏิยุทธ แปล.

by กลาสเซอร์, วิลเลียม. | สุวิมล ปฏิยุทธ.

Call number: LB3011 ก63 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันการแปลหนังสือ กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

32. แนวทางการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา [videorecording] / จัดทำโดย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: av VCD 00146 Material type: Film Film; Type of visual material: videorecording ; Audience: General; Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1). Damaged (1).

33. ดนตรีในวิถีชีวิตไทย : ระดับมัธยมศึกษา / กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: ML385 ด33 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

34. หนังสือเสริมความรู้ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับศิลปะดนตรีคลาสสิก...บทเพลงและการขับร้อง ระดับมัธยมศึกษา / [เขียน ณรุทธ์ สุทธจิตต์ ; บรรณาธิการ เพ็ญศิริ กัลยาณมิตร]

by ณรุทธ์ สุทธจิตต์. | เพ็ญศิริ กัลยาณมิตร.

Call number: ML3920 ณ47 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.Other title: ดนตรีคลาสสิก...บทเพลงและการขับร้อง.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

35. สาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กรมวิชาการ.

Call number: LC1035 ส65 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.Other title: หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544.Availability: Items available for loan: CB General Collection (16), LP General Collection (16), NK General Collection (16), NR General Collection (16), NW General Collection (16), ODI General Collection (8), PB General Collection (16), SK General Collection (16), UB General Collection (16), UD General Collection (16), YL General Collection (16).

36. หนังสืออ่านเพิ่มเติมตามความต้องการของท้องถิ่นระดับมัธยมศึกษา : ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นศรีสะเกษ / [คณะผู้จัดทำ, อรุณรัตน์ ทองปัญญา, ปรเมศร์ แก้วสมุทร].

by อรุณรัตน์ ทองปัญญา. | ปรเมศร์ แก้วสมุทร. | กรมวิชาการ.

Call number: DS589.S57 อ47 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.Other title: ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นศรีสะเกษ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

37. หนังสืออ่านเพิ่มเติมตามความต้องการของท้องถิ่นระดับมัธยมศึกษา : ลิงไปโรงเรียน / [คณะผู้จัดทำ, วรรณิภา เพ็งมรดก, รัตนา ดวงประสบสุข].

by วรรณิภา เพ็งมรดก. | รัตนา ดวงประสพสุข. | กรมวิชาการ.

Call number: SF459.M6 ว44 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.Other title: ลิงไปโรงเรียน.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

38. หนังสืออ่านเพิ่มเติมตามความต้องการของท้องถิ่นระดับมัธยมศึกษา : นครจัมปาศรี / [คณะผู้จัดทำ, ณัฐพงษ์ บุญเพ็ชร, ศุภวัตร อะโน].

by ณัฐพงษ์ บุญเพ็ชร. | ศุภวัตร อะโน. | กรมวิชาการ.

Call number: DS589.M34 ณ63 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.Other title: นครจัมปาศรี.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

39. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา : โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง / [ผู้วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน, ชลลดา จิตติวัฒนพงศ์].

by ชลลดา จิตติวัฒนพงศ์. | กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: LB1028.46 ช45 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.Other title: การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

40. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา : โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง / [ผู้วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน, ชลลดา จิตติวัฒนพงศ์].

by ชลลดา จิตติวัฒนพงศ์. | กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: LB1028.46 ช46 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.Other title: การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

41. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา : โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี / [ผู้วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน, ชลลดา จิตติวัฒนพงศ์].

by ชลลดา จิตติวัฒนพงศ์. | กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: LB1028.46 ช43 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.Other title: การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

42. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา : โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี / [ผู้วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงาน, ชลลดา จิตติวัฒนพงศ์].

by ชลลดา จิตติวัฒนพงศ์. | กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: LB1028.46 ช44 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.Other title: การพัฒนาและการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

43. สื่อการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / เรียบเรียงต้นฉบับ, สุกัญญา งามบรรจง.

by สุกัญญา งามบรรจง. | กรมวิชาการ.

Call number: LB1028.3 ส72 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.Availability: Items available for loan: NK General Collection (1).

44. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการบริหารจัดการแนะแนว / เรียบเรียงต้นฉบับ, ประณม จั่นทิม และบังอร เอี่ยมรอด.

by ประณม จั่นทิม. | บังอร เอี่ยมรอด. | กรมวิชาการ.

Call number: LB1541 ป46 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.Availability: Items available for loan: NK General Collection (1).

45. สารพันคำถามคำตอบเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 / [ผู้เรียบเรียง] จิตรา ทองเกิด ... [และคนอื่น ๆ].

by จิตรา ทองเกิด.

Call number: LC1035 ส64 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2545.Availability: Items available for loan: NK General Collection (1).

46. รายงานการวิจัยเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เสริมสร้างคุณลักษณะ ดี เก่ง มีสุข ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น / กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

by กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: LB1027.25 ร65 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544.Other title: การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เสริมสร้างคุณลักษณะ ดี เก่ง มีสุข ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

47. สารภาษาไทย / สมาคมครูภาษาไทย.

by สมาคมครูภาษาไทย.

Material type: Continuing resource Continuing resource; Format: print ; Type of continuing resource: Publisher: กรุงเทพฯ : สมาคมครูภาษาไทย สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544-Availability: No items available

48. รายงานการวิจัยเรื่องสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา / กัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์ ; กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

by กัญนิกา พราหมณ์พิทักษ์. | กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: LB1044.88 ก652 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544.Other title: สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

49. แทนคุณแผ่นดินเกิดเทิดคุณค่าภาษาไทย : รวมบทปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับภาษาไทย ของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ / บรรณาธิการ ปราณี ปราบริปู.

by ปราณี ปราบริปู.

Call number: PL4157 ท83 2544 Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

50. กลวิธีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับวิธีการเรียน (Learning style) / ชลลดา จิตติวัฒนพงศ์.

by ชลลดา จิตติวัฒนพงศ์ | กรมวิชาการ. กองวิจัยทางการศึกษา.

Call number: LB1060 ช43 2544 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2544.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter