Your search returned 11 results from 158924 records. Subscribe to this search

|
1. งานวิจัยวัฒนธรรมภาคใต้ พ.ศ. 2520-2550 / ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์.

by ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์.

Call number: DS568.S6 ภ63 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

2. สืบโยดสาวย่านงานวิจัยวัฒนธรรมภาคใต้ / อานันท์ กาญจนพันธุ์, บรรณาธิการหนังสือชุด ; ชวน เพชรแก้ว, บรรณาธิการเล่ม.

by อานันท์ กาญจนพันธุ์. | ชวน เพชรแก้ว. | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา.

Call number: DS568 ส6395 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

3. รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอนุรักษ์ป่าไม้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย [electronic resource] = A development of an electronic learning packages on the topic of forest conservation for Prathom Suksa VI students at Southern Region of Thailand / โดย ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.

by ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์.

Call number: LB1044.75 ศ631 2558 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic optical disc Publisher: [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2558Other title: การพัฒนาชุดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การอนุรักษ์ป่าไม้ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย | Development of an electronic learning packages on the topic of forest conservation for Prathom Suksa VI students at Southern Region of Thailand.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), PB General Collection (1), YL General Collection (1).

4. พลังของก้าวที่หนึ่ง : ทศวรรษแรกของการวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้ / วิทยา อาภรณ์.

by วิทยา อาภรณ์.

Call number: HN49.C6 ว63 2553 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ตรัง : นกเช้าสำนักพิมพ์, 2553Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5. รายงานวิจัยเรื่องสภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / โดย เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์.

by เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์. | สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา.

Call number: LA1221 ส745 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552Other title: สภาพการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1), YL General Collection (1).

6. ใส่ใจ เข้าใจ สถานการณ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ : บทสรุปงานวิจัยโครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) / สำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้ กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ. สำนักประสานงานและบูรณาการการศึกษา จังหวัดชายแดนภาคใต้.

Call number: LB2952.6.T5 ส99 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, [2552]Other title: สถานการณ์การศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

7. ณ ใต้ : งานวิจัยจากชุมชนชายแดนใต้สู่นโยบายสาธารณะ / [ผู้วิจัย, ศรีประภา เพชรมีศรี ... [และคนอื่น ๆ].

by ศรีประภา เพชรมีศรี.

Call number: HN700.58.A26 ณ92 2551 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : ศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี (ศพส.), 2551Other title: งานวิจัยจากชุมชนชายแดนใต้สู่นโยบายสาธารณะ.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

9. งานวิจัยภาคใต้ในรอบ 3 ปี : มุมมองด้านการสร้างพลังทางสังคม / โดย เลิศชาย ศิริชัย.

by เลิศชาย ศิริชัย,, 2498-

Call number: H62.5.T5 ล75 2548 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมวิทยา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2548Other title: การสังเคราะห์ผลงานการวิจัยภาคใต้.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

10. รายงานการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จและความสามารถแลุความถาวรขององค์กรเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ : กรณีศึกษาในจังหวัดสงขลา / โดย บัญชา สมบูรณ์สุข, อภิญญา รัตนไชย.

by บัญชา สมบูรณ์สุข. | อภิญญา รัตนไชย.

Call number: S542 T5 บ62 2541 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: สงขลา : ภาควิชาพัฒนาการเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2541Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

11. โครงการวิจัยตามแนวพระราชดำริเรื่องการใช้น้ำมันปาล์มดิบเพื่อเตรียมสารเร่งน้ำยางในต้นยางพารา / โดย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ; คณะผู้ดำเนินการวิจัย นพรัตน์ บำรุงรักษ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by นพรัตน์ บำรุงรักษ์. | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี.

Call number: SB291.H4 ค9 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: ปัตตานี : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2533Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter