Your search returned 6 results from 159056 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานการสังเคราะห์แนวคิดและวิธีจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม / ผู้เขียนรายงาน, วิจิตรา การกลาง, ประชา อ่อนรักษา.

by วิจิตรา การกลาง. | ประชา อ่อนรักษา. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

Call number: LB1590.3 ว626 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549Other title: แนวคิดและวิธีจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม.Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), ODI General Collection (1).

2. รายงานการสังเคราะห์แนวคิดและวิธีจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ / ผู้เขียนรายงาน, วิจิตรา การกลาง.

by วิจิตรา การกลาง. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

Call number: LB1590.3 ว6 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549Other title: แนวคิดและวิธีจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์.Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), ODI General Collection (1).

3. รายงานการสังเคราะห์แนวคิดและวิธีจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ / ผู้เขียนรายงาน, วิจิตรา การกลาง.

by วิจิตรา การกลาง. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

Call number: LB1590.3 ว624 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549Other title: แนวคิดและวิธีจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ.Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), ODI General Collection (1).

4. รายงานการสังเคราะห์แนวคิดและวิธีจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี / ผู้เขียนรายงาน, วิจิตรา การกลาง.

by วิจิตรา การกลาง. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

Call number: LB1590.3 ว623 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549Other title: แนวคิดและวิธีจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี.Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), ODI General Collection (1).

5. รายงานการสังเคราะห์แนวคิดและวิธีจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / ผู้เขียนรายงาน, วิจิตรา การกลาง.

by วิจิตรา การกลาง. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

Call number: LB1590.3 ว625 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549Other title: แนวคิดและวิธีจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย.Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), ODI General Collection (1).

6. รายงานการสังเคราะห์แนวคิดและวิธีจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ / ผู้เขียนรายงาน, วิจิตรา การกลาง, ประชา อ่อนรักษา.

by วิจิตรา การกลาง. | ประชา อ่อนรักษา. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.

Call number: LB1590.3 ว62 2549 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2549Other title: แนวคิดและวิธีจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ.Availability: Items available for loan: LP General Collection (1), ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter