Your search returned 8 results from 159056 records. Subscribe to this search

|
1. ข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน กชช. 2ค ปี 25-- [electronic resource] / โดย คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท.

by กรมการพัฒนาชุมชน. | คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท.

Call number: HN700.592 C6 ข54 Material type: Computer file Computer file; Format: electronic Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ข้อมูลเพื่อการพัฒนา กรมการพัฒนาชุมชน, [2545?]-Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2).

2. โครงการทับทิมสยาม = Red Sapphire project / สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ; คณะผู้จัดทำ ภาณุ เรืองจันทร์ ... [และคนอื่นๆ].

by ภาณุ เรืองจันทร์. | สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์.

Call number: HN700.567 ค94 2542 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายโครงการพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์พัฒนา, 2542Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

3. การประชุมวิชาการประเพณีธรรมศาสตร์-มหิดล ครั้งที่ 2 เรื่องคุณภาพชีวิตของคนชนบท วันที่ 24-26 เมษายน 2534 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ / คณะกรรมการจัดประชุมทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2 ระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยมหิดล.

by การประชุมวิชาการประเพณี ธรรมศาสตร์-มหิดล เรื่องคุณภาพชีวิต ของคนชนบท (ครั้งที่ 2 : 2534 : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. | มหาวิทยาลัยมหิดล.

Call number: HN700.592.C6 ค65ก6 2534 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2534Other title: คุณภาพชีวิตของชนบท.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1), ODI General Collection (1).

4. การวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ กับศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้านโครงการ ค.ศ.ต. จังหวัดสงขลา = Factors relating to the potentialities to develop life quality of the villagers in STEP villages of Songkhla province / วิรุฬห์ นิลโมจน์.

by วิรุฬห์ นิลโมจน์.

Call number: HN700.567 ว6ก6 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2531Other title: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในหมู่บ้านโครงการ ค.ศ.ต. จังหวัดสงขลา | Factors relating to the potentialities to develop life quality of the villagers in STEP villages of Songkhla province.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5. รายงานการประชุมสัมมนาเรื่องความจำเป็นพื้นฐาน ของคนไทยกับการพัฒนาคุนภาพชีวิต ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 5-9 สิงหาคม 2528 / โดย โครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณ สุขมูลฐานแห่งอาเซียน โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงสาธารณสุข.

by การประชุมสัมมนาเรื่องความจำเป็นพื้นฐาน ของคนไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ครั้งที่ 24 : 2528 : ขอนแก่น) | โครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานแห่งอาเซียน.

Call number: HN700.55 ก63ข5 2528 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : โครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุข มูลฐาน แห่งอาเซียน โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวง สาธารณสุข, 2528Other title: ความจำเป็นพื้นฐานของคนไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต | เอกสารรายงานการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 24 เรื่องความจำเป็น พื้นฐานของคนไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2).

6. รายงานการประชุมสัมมนาเรื่องความจำเป็นพื้นฐาน ของคนไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคกลาง จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม 2528 / โดย โครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานแห่งอาเซียน โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและกระทรวงสาธารณสุข.

by การประชุมสัมมนาเรื่องความจำเป็นพื้นฐาน ของคนไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ครั้งที่ 25 : 2528 : ชลบุรี) | โครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานแห่งอาเซียน.

Call number: HN700.55 ก63ช4 2528 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : โครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุข มูลฐาน แห่งอาเซียน โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวง สาธารณสุข, 2528Other title: ความจำเป็นพื้นฐานของคนไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต | เอกสารรายงานการประชุมสัมมนาครั้งที่ 25 เรื่อง ความจำเป็นพื้นฐานของคนไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2).

7. รายงานการประชุมสัมมนาเรื่องความจำเป็นพื้นฐาน ของคนไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่าง 26-30 สิงหาคม 2528 / โดย โครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานแห่งอาเซียน โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงสาธารณสุข.

by การประชุมสัมมนาเรื่องความจำเป็นพื้นฐาน ของคนไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ครั้งที่ 26 : 2528 : นครศรีธรรมราช) | โครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานแห่งอาเซียน.

Call number: HN700.55 ก63น2 2528 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : โครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุข มูลฐาน แห่งอาเซียน โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวง สาธารณสุข, 2528Other title: ความจำเป็นพื้นฐานของคนไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต | เอกสารรายงานการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 26 เรื่อง ความจำเป็น พื้นฐานของคนไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2).

8. รายงานการประชุมสัมมนาเรื่องความจำเป็นพื้นฐาน ของคนไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน ภาคเหนือ จ.นครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2528 / โดย โครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานแห่งอาเซียน โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล และกระทรวงสาธารณสุข.

by การประชุมสัมมนาเรื่องความจำเป็นพื้นฐาน ของคนไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต (ครั้งที่ 27 : 2528 : นครสวรรค์) | โครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานแห่งอาเซียน.

Call number: HN700.55 ก63น25 2528 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นครปฐม : โครงการศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน แห่งอาเซียน โครงการร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล กระทรวงสาธารณสุข, 2528Other title: ความจำเป็นพื้นฐานของคนไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต | เอกสารรายงานการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 27 เรื่อง ความจำเป็น พื้นฐานของคนไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter