Your search returned 17 results from 159059 records. Subscribe to this search

|
1. รีเซ็ตการศึกษาท้องถิ่นเพื่อสร้างความเป็นธรรมทางสังคม / ไกรยส ภัทราวาท.

by ไกรยส ภัทราวาท.

Call number: LC71 ก94 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2558Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

2. ปฏิรูปการศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน : นโยบายด้านการศึกษาของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) / สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LA1221 ป27 2558 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัย สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2558Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

3. 6 เดือนที่มุ่งมั่นสานความฝันให้เป็นจริง / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: LA1221 ห23 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2551Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), NR General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (2), UD General Collection (1).

4. 6 เดือนแห่งการขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษารวมพลังปัญญา / กระทรวงศึกษาธิการ.

by กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: LA1221 ห27 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : กระทรวง, [2549]Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), YL General Collection (1).

5. รายงานการติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 / สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.

Call number: LA1221 ร645 2549 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2549Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), PB General Collection (1).

6. เปิดโลกการศึกษาสไตล์ทักษิณ ชินวัตร = Education to economic world / รวบรวมและเรียบเรียง, อนิรุท ดวงสอดศรี.

by อนิรุท ดวงสอดศรี.

Call number: LC94.T5 อ63 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : ไอเอ็ดดูเคชั่น, 2547Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), UB General Collection (1), YL General Collection (1).

7. คู่มือผู้อุปถัมภ์ : หนึ่งอำเภอ--หนึ่งโรงเรียนในฝัน / ฝ่ายภาคีเครือข่ายอุปภัมภ์ ศูนย์บริหารโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา. ศูนย์บริการโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน.

Call number: LC94.T5 ค74 2547 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการพิเศษ สถาบันราชภัฎสวนดุสิต, 2547Other title: หนึ่งอำเภอ--หนึ่งโรงเรียนในฝัน.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

8. การประเมินผลการดำเนินงาน สำนักงานปฏิรูปการศึกษา / โดย สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

by มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.

Call number: LC94 T5 ก66 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2546Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

9. แผนหลักโครงการ "หนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน" = Master plan of lab school project / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.

by สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.

Call number: LC94.T5 ผ83 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2546Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

10. สรุปโครงการประชุมปฏิบัติการเพื่อปรับกระบวนทัศน์บุคลากร "โรงเรียนในฝันขุมพลังทางปัญญาของชุมชน" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทคและโรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา วันที่ 1-3 สิงหาคม 2546 / กระทรวงศึกษาธิการ.

by การประชุมปฏิบัติการเพื่อปรับกระบวนทัศน์ผู้บริหาร "โรงเรียนในฝันขุมพลังทางปัญญาของชุมชน" (2546 : กรุงเทพฯ) | กระทรวงศึกษาธิการ.

Call number: LC94.T5 ก645 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2546Other title: 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน | โรงเรียนในฝันขุมพลังทางปัญญาของชุมชน.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

11. รายงานผลการดำเนินงานโครงการนำร่องระดับชาติ เรื่อง กระบวนการปฏิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ : การประเมินและการประกัน / โดย นงลักษณ์ วิรัชชัย.

by นงลักษณ์ วิรัชชัย. | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LA1221 น38 2545 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพัฒนาการเรียนรู้และเครือข่ายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545Other title: กระบวนการปฏิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ : การประเมินและการประกัน.Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), ODI General Collection (1).

12. รายงานการประชุมเรื่องวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา : วาระแห่งชาติ วันที่ 28 มีนาคม 2544 ณ ห้องประชุมกำแหงพลางกูร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ / สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

by การประชุมเรื่องวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา : วาระแห่งชาติ (2544 : กรุงเทพฯ) | สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

Call number: LC71 ร65 2544 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544Other title: วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา : วาระแห่งชาติ.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

13. รายงานผลการสัมมนาระดมความคิดระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) เรื่องการปฏิรูปอุดมศึกษาและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) มหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย วันที่ 4 กันยายน 2543 ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี / กองแผน มหาวิทยาลัยศิลปากร.

by การสัมมนาระดมความคิดระดับภูมิภาค (ภาคกลาง) เรื่องการปฏิรูปอุดมศึกษาและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) (2543 : เพชรบุรี) | มหาวิทยาลัยศิลปากร. กองแผนงาน.

Call number: LC179 T5 ก64 2543 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กองแผนงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543Other title: การปฏิรูปอุดมศึกษาและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549).Availability: Items available for loan: PB General Collection (1).

14. รายงานผลการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการนโยบายการศึกษา : การปฏิรูปอุดมศึกษา / บรรณาธิการ, สมศักดิ์ ตันติแพทยางกูร.

by สมศักดิ์ ตันติแพทยางกูร.

Call number: LB2310 ร64 2552 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มพัฒนานโยบายอุดมศึกษา สำนักงานนโยบายและแผนการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2552Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

15. แนวคิดและนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ : พื้นฐานการปฏิรูปการศึกษาเพื่อประชาชน / คณะผู้จัดทำ ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ ... [และคนอื่น ๆ].

by ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์.

Call number: LA1221 น854 2542 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2542Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

16. วิสัยทัศน์ทางการศึกษา : ทิศทางที่ไทยต้องทบทวน / กมล สุดประเสริฐ, สุนทร สุนันท์ชัย.

by กมล สุดประเสริฐ. | สุนทร สุนันท์ชัย.

Call number: LC71 ก54 2541 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) , 2541Availability: Items available for loan: CB General Collection (1), LP General Collection (1), NK General Collection (1), NR General Collection (1), NW General Collection (1), ODI General Collection (1), PB General Collection (1), SK General Collection (1), UB General Collection (1), UD General Collection (1), YL General Collection (1).

17. รายงานของคณะกรรมาธิการการศึกษาและวัฒนธรรม วุฒิสภาเรื่องแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนาและศิลปวัฒนธรรม / คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา.

by วุฒิสภา. คณะกรรมาธิการการศึกษา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม.

Call number: LC94 .T5 ร62 2538 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : กองกรรมาธิการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา, [2538?]Other title: แนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการศึกษา ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม.Availability: Items available for loan: NR General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter