Your search returned 11 results from 158924 records. Subscribe to this search

|
1. คัมภีร์นักปกครอง 2551 / สถาบันดำรงราชานุภาพ.

Call number: JS7153.3.A3 ค5 2552 Material type: Text Text; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2552Availability: Items available for loan: NR General Collection (2), ODI General Collection (2).

2. คัมภีร์นักปกครอง 2550 / สถาบันดำรงราชานุภาพ.

Call number: JS7153.3.A3 ค62 2551 Material type: Text Text; Format: print ; Nature of contents: biography; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : สถาบัน, 2551Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

3. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CEO Retreat) / ภารกิจการเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.).

by การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (2547 : ชลบุรี) | สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

Call number: JQ1746 ก74 2547 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: [กรุงเทพฯ] : ภารกิจการเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2547Other title: การพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (CEO Retreat).Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

4. ประเทศไทยในบริบทใหม่ของการแข่งขันในเวทีโลก / ทักษิณ ชินวัตร.

by ทักษิณ ชินวัตร,, 2492-

Call number: JQ1745 ท68 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2546Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

5. การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา : ภารกิจการพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

Call number: JS7153.3 A3 ก64 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.), 2546Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

6. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.).

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ.

Call number: JQ1746 ส743 2546 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.), 2546Other title: การพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (2).

7. สรุปรายงานการศึกษาเรื่องการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส / โดย สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย.

by สถาบันดำรงราชานุภาพ.

Call number: JS7153.3 A3 ส46 2545 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2545Other title: การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามโครงการจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

8. รายงานผลการวิจัยเรื่องผู้ว่าราชการจังหวัดไทย : วิเคราะห์เปรียบเทียบกับผู้ว่าราชการจังหวัดของสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น / โดย วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

by วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

Call number: JS7153.3 A2 ว64 2540 Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: นนทบุรี : สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540Other title: วิเคราะห์เปรียบเทียบกับผู้ว่าราชการจังหวัดของสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น | Thai governor : comparative and analytical studies with American, French, and Japanese governors.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

9. ผู้ว่าราชการจังหวัดไทย : วิเคราะห์เปรียบเทียบกับผู้ว่าราชการจังหวัดของสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น = Thai governors : analytical and comparative studies with their American, French, and Japanese counterparts / วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

by วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

Call number: JS7153.3 A2 ว642 2541 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541Availability: Items available for loan: NK General Collection (1), ODI General Collection (1), SK General Collection (1).

10. สรุปรายงานผลการวิจัยเรื่องผู้ว่าราชการจังหวัดไทย : วิเคราะห์ เปรียบเทียบกับผู้ว่าราชการจังหวัดของสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศสและญี่ปุ่น / [วิรัช วิรัชนิภาวรรณ].

by วิรัช วิรัชนิภาวรรณ.

Call number: JS7153.3 A2 ว643 2541 Material type: Text Text; Format: print Publisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 254-?]Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

11. รายงานการศึกษาวิเคราะห์เรื่องเทคนิคการบริหารราชการ ของผู้ว่าราชการจังหวัด : เทคนิคการแก้ปัญหาความ ขัดแย้งที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม / โดย พินัย อนันตพงศ์, สุทิน บุญญาธิการ, สงวน ธีระกุล.

by พินัย อนันตพงศ์. | สุทิน บุญญาธิการ. | สงวน ธีระกุล. | สถาบันดำรงราชานุภาพ.

Call number: HM141 พ63 2539 Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Material type: Text Text; Format: print ; Literary form: Not fiction Publisher: กรุงเทพฯ : สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2540Other title: เทคนิคการบริหารราชการ ของผู้ว่าราชการจังหวัด : เทคนิคการแก้ปัญหาความ ขัดแย้งที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.Availability: Items available for loan: ODI General Collection (1).

    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter