Normal view MARC view ISBD view

เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการเปลี่ยนแปลง = Change management / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.

Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Call number: STOU 33443 T Material type: TextTextPublisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2548Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Description: 2 เล่ม ((10), 330 ; (11), 349 หน้า) : ภาพประกอบ ; 30 ซม.ISBN: 9749756533 (ล. 1) ; 9749756541 (ล. 2)Other title: ชุดวิชาการบริหารการเปลี่ยนแปลง | การบริหารการเปลี่ยนแปลง | Change management.Contained works: Sentell, Gerald D. พัฒนาการและกระบวนทัศน์การบริหาร | อิทธิเดช จันโททัย. พัฒนาการและกระบวนทัศน์การบริหาร | ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ. พัฒนาการและกระบวนทัศน์การบริหาร | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและสิ่งแวดล้อม | ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์. แนวคิดและทฤษฏีการบริหารการเปลี่ยนแปลง | วันชัย มีชาติ. รูปแบบการเปลี่ยนแปลงองค์การ | นราธิป ศรีราม. กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การ | เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์. การวางแผนการเปลี่ยนแปลง | อุศยา หัสดินทร ณ อยุธยา. การวางแผนการเปลี่ยนแปลง | เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์. การดำเนินการเปลี่ยนแปลง | พัชมณ วิธีธรรมบท. การดำเนินการเปลี่ยนแปลง | ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ. การเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง | จีระ ประทีป. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง | สุชาดา รังสินันท์. ผู้บริหารกับการเปลี่ยนแปลง | เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง | ราณี อิสิชัยกุล. การจูงใจบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลง | สุพิณ เกชาคุปต์. วัฒนธรรมองค์การและการเปลี่ยนแปลง | ปรีชา วัชราภัย. การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ | ปัทมา สุขสันต์. การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ | ปรีชา วัชราภัย. ปัญหา ข้อกำหนด และแนวทางแก้ไขในการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ | ปัทมา สุขสันต์. ปัญหา ข้อกำหนด และแนวทางแก้ไขในการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ.Subject(s): การบริหารการเปลี่ยนแปลง
Contents:
หน่วยที่ 1. พัฒนาการและกระบวนทัศน์การบริหาร / Gerald D. Sentell, อิทธิเดช จันโททัย และปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ -- หน่วยที่ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและสิ่งแวดล้อม / เฉลิมพงศ์ มีสมนัย -- หน่วยที่ 3. แนวคิดและทฤษฏีการบริหารการเปลี่ยนแปลง / ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ -- หน่วยที่ 4. รูปแบบการเปลี่ยนแปลงองค์การ / วันชัย มีชาติ -- หน่วยที่ 5. กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การ / นราธิป ศรีราม -- หน่วยที่ 6. การวางแผนการเปลี่ยนแปลง / เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์, อุศยา หัสดินทร ณ อยุธยา -- หน่วยที่ 7. การดำเนินการเปลี่ยนแปลง / เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์, พัชมณ วิธีธรรมบท.
หน่วยที่ 8. การเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง / ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ -- หน่วยที่ 9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง / จีระ ประทีป -- หน่วยที่ 10. ผู้บริหารกับการเปลี่ยนแปลง / สุชาดา รังสินันท์ -- หน่วยที่ 11. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง / เฉลิมพงศ์ มีสมนัย -- หน่วยที่ 12. การจูงใจบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลง / ราณี อิสิชัยกุล -- หน่วยที่ 13. วัฒนธรรมองค์การและการเปลี่ยนแปลง / สุพิณ เกชาคุปต์ -- หน่วยที่ 14. การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ / ปรีชา วัชราภัย, ปัทมา สุขสันต์ -- หน่วยที่ 15. ปัญหา ข้อกำหนด และแนวทางแก้ไขในการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ / ปรีชา วัชราภัย, ปัทมา สุขสันต์.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Unit Copy number Barcode Status Date due
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 8-15 1 1000216033 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 1-7 1 1000216031 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 8-15 2 1000216034 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 1-7 2 1000216032 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 1-7 1 1000235031 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 8-15 1 1000235033 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 1-7 2 1000235032 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 8-15 2 1000235034 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 1-7 1 1000254031 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 8-15 1 1000254033 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 1-7 2 1000254032 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 8-15 2 1000254034 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 1-7 1 1000397031 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 8-15 1 1000397033 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 1-7 2 1000397032 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 8-15 2 1000397034 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 1-7 1 1000274031 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 8-15 1 1000274033 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 1-7 2 1000274032 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 8-15 2 1000274034 Available
10004 Reference Reference ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 1-7 1 1000138331 Not For Loan
10004 Reference Reference ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 8-15 1 1000139806 Not For Loan
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 1-7 2 1000138332 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 8-15 2 1000139807 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 1-7 3 1000138333 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 8-15 3 1000139808 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 1-7 4 1000138334 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 8-15 4 1000139809 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 1-7 5 1000138335 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 8-15 5 1000139810 Checked out 15/02/2021
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 1-7 1 1000292043 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 8-15 1 1000292045 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 1-7 2 1000292044 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 8-15 2 1000292046 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 1-7 1 1000313033 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 8-15 1 1000313035 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 1-7 2 1000313034 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 8-15 2 1000313036 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 1-7 1 1000333032 In transit from ODI General Collection to UB General Collection since 22/12/2018
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 8-15 1 1000333034 In transit from ODI General Collection to UB General Collection since 22/12/2018
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 1-7 2 1000333033 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 8-15 2 1000333035 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 1-7 1 1000351031 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 8-15 1 1000351033 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 1-7 2 1000351032 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 8-15 2 1000351034 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 8-15 1 1000371033 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 1-7 1 1000371031 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 1-7 2 1000371032 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 33443 T (Browse shelf) 8-15 2 1000371034 Available
Browsing UB General Collection Shelves , Shelving location: UB General Collection Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
STOU 33442 W แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ = Strategic management in public administration / STOU 33442 W 2556 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ = Strategic management in public administration / STOU 33442 W 2556 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาครัฐกิจ = Strategic management in public administration / STOU 33443 T เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการเปลี่ยนแปลง = Change management / STOU 33443 T เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการเปลี่ยนแปลง = Change management / STOU 33443 T เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการเปลี่ยนแปลง = Change management / STOU 33443 T เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารการเปลี่ยนแปลง = Change management /

บรรณานุกรม

หน่วยที่ 1. พัฒนาการและกระบวนทัศน์การบริหาร / Gerald D. Sentell, อิทธิเดช จันโททัย และปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ -- หน่วยที่ 2. ความสัมพันธ์ระหว่างองค์การและสิ่งแวดล้อม / เฉลิมพงศ์ มีสมนัย -- หน่วยที่ 3. แนวคิดและทฤษฏีการบริหารการเปลี่ยนแปลง / ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ -- หน่วยที่ 4. รูปแบบการเปลี่ยนแปลงองค์การ / วันชัย มีชาติ -- หน่วยที่ 5. กระบวนการเปลี่ยนแปลงองค์การ / นราธิป ศรีราม -- หน่วยที่ 6. การวางแผนการเปลี่ยนแปลง / เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์, อุศยา หัสดินทร ณ อยุธยา -- หน่วยที่ 7. การดำเนินการเปลี่ยนแปลง / เติมศักดิ์ สุวรรณศักดิ์, พัชมณ วิธีธรรมบท.

หน่วยที่ 8. การเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง / ปภาวดี ประจักษ์ศุภนิติ -- หน่วยที่ 9. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง / จีระ ประทีป -- หน่วยที่ 10. ผู้บริหารกับการเปลี่ยนแปลง / สุชาดา รังสินันท์ -- หน่วยที่ 11. การต่อต้านการเปลี่ยนแปลง / เฉลิมพงศ์ มีสมนัย -- หน่วยที่ 12. การจูงใจบุคลากรเพื่อการเปลี่ยนแปลง / ราณี อิสิชัยกุล -- หน่วยที่ 13. วัฒนธรรมองค์การและการเปลี่ยนแปลง / สุพิณ เกชาคุปต์ -- หน่วยที่ 14. การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ / ปรีชา วัชราภัย, ปัทมา สุขสันต์ -- หน่วยที่ 15. ปัญหา ข้อกำหนด และแนวทางแก้ไขในการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ / ปรีชา วัชราภัย, ปัทมา สุขสันต์.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter