Normal view MARC view ISBD view

เอกสารการสอนชุดวิชาหลักการจัดการการผลิตพืช = Crop commodity management / สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
Call number: STOU 93353 T Material type: TextTextPublisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Description: 2 เล่ม ((10), 391 ; (11), 444 หน้า) : ภาพประกอบ ; 30 ซม.ISBN: 9746459295 (ล. 1) ; 9746459309 (ล. 2)Other title: ชุดวิชาหลักการจัดการการผลิตพืช | หลักการจัดการการผลิตพืช | Crop commodity management.Contained works: กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการผลผลิตพืช | ช.ณิฎฐ์ศิริ สุยสุวรรณ. คุณภาพของผลผลิตพืช | กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์. คุณภาพของผลผลิตพืช | ปัญญา โพธิ์ฐิติรัตน์. คุณภาพของผลผลิตพืช | ภาวนา อัศวะประภา. คุณภาพของผลผลิตพืช | ช.ณิฎฐ์ศิริ สุยสุวรรณ. มาตรฐานสินค้าเกษตรและกฎหมายการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ | สราวุธ ปิติยาศักดิ์. มาตรฐานสินค้าเกษตรและกฎหมายการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ | นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต. การจัดการการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืช | หฤษฎี ภัทรดิลก. การจัดการการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืช | ปัญญา โพธิ์ฐิติรัตน์. การเตรียมผลผลิตพืชหลังการเก็บเกี่ยว | กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์. การเตรียมผลผลิตพืชหลังการเก็บเกี่ยว | ช.ณิฏฐ์ศิริ สุยสุวรรณ. การเตรียมผลผลิตพืชหลังการเก็บเกี่ยว | ภาวนา อัศวะประภา. การเตรียมผลผลิตพืชหลังการเก็บเกี่ยว | พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ. การจัดการศัตรูผลผลิตพืชหลังการเก็ยเกี่ยว | รณภพ บรรเจิดเชิดชู. การจัดการศัตรูผลผลิตพืชหลังการเก็ยเกี่ยว | บุษรา จันทร์แก้วมณี. การจัดการศัตรูผลผลิตพืชหลังการเก็ยเกี่ยว | เสริมศักดิ์ หงส์นาค. การจัดการศัตรูผลผลิตพืชหลังการเก็ยเกี่ยว | อุมา แสงคร้าม. การเก็บรักษาผลผลิตพืช | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์. การบรรจุภัณฑ์และการขนส่งผลผลิตพืช | นฤดม บุญ-หลง. การบรรจุภัณฑ์และการขนส่งผลผลิตพืช | อารมย์ ศรีพิจิตต์. การจัดการผลผลิตธัญพืชและเมล็ดพืช | สมยศ เดชภิรัตนมงคล. การจัดการผลผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม | กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์. การจัดการผลผลิตไม้ผล ผักและพืชสมุนไพร | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์. การจัดการผลผลิตไม้ผล ผักและพืชสมุนไพร | ภาวนา อัศวะประภา. การจัดการผลผลิตไม้ผล ผักและพืชสมุนไพร | ช.ณิฎฐ์ศิริ สุยสุวรรณ. การจัดการผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับ | ภาวนา อัศวะประภา. การจัดการผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับ | สมบัติ ขอทวีวัฒนา. การจัดการการเพิ่มมูลค่าผลผลิตพืช | วิชัย หฤทัยธนาสันติ์. การจัดการการเพิ่มมูลค่าผลผลิตพืช | ภาวนา อัศวะประภา. การจัดการการเพิ่มมูลค่าผลผลิตพืช | บุญลือ กล้าหาญ. การจัดการการเพิ่มมูลค่าผลผลิตพืช | ภวัต เจียมจิณณวัตร. การจัดการการตลาดผลผลิตพืช | ลัดดา พิศาลบุตร. การจัดการการตลาดผลผลิตพืช | นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต. กรณีศึกษาการจัดการผลผลิตพืช | ลัดดา วิริยางกูร. กรณีศึกษาการจัดการผลผลิตพืช | กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์. กรณีศึกษาการจัดการผลผลิตพืช | ภาวนา อัศวะประภา. กรณีศึกษาการจัดการผลผลิตพืช | ช.ณิฎฐ์ศิริ สุยสุวรรณ. กรณีศึกษาการจัดการผลผลิตพืช | บุญลือ กล้าหาญ. กรณีศึกษาการจัดการผลผลิตพืช.Subject(s): ผลผลิตพืช -- การจัดการ | การผลิตพืช -- การจัดการ
Contents:
หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการผลผลิตพืช / กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ -- หน่วยที่ 2. คุณภาพของผลผลิตพืช / ช.ณิฏฐ์ศิริ สุยสุวรรณ, กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์, ปัญญา โพธิ์ฐิติรัตน์ และภาวนา อัศวะประภา -- หน่วยที่ 3. มาตรฐานสินค้าเกษตรและกฎหมายการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ / ช.ณิฏฐ์ศิริ สุยสุวรรณ, สราวุธ ปิติยาศักดิ์ -- หน่วยที่ 4. การจัดการการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืช / นิพนธ์ เอี่อมสุภาษิต, หฤษฎี ภัทรดิลก -- หน่วยที่ 5. การเตรียมผลผลิตพืชหลังการเก็บเกี่ยว / ปัญญา โพธิ์ฐิติรัตน์, กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์, ช.ณิฏฐ์ศิริ สุยสุวรรณ และภาวนา อัศวะประภา -- หน่วยที่ 6. การจัดการศัตรูผลผลิตพืชหลังการเก็ยเกี่ยว / พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ, รณภพ บรรเจิดเชิดชู, บุษรา จันทร์แก้วมณี และเสริมศักดิ์ หงส์นาค -- หน่วยที่ 7. การเก็บรักษาผลผลิตพืช / อุมา แสงคร้าม.
หน่วยที่ 8. การบรรจุภัณฑ์และการขนส่งผลผลิตพืช / วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, นฤดม บุญ-หลง -- หน่วยที่ 9. การจัดการผลผลิตธัญพืชและเมล็ดพืช / อารมย์ ศรีพิจิตต์ -- หน่วยที่ 10. การจัดการผลผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม / สมยศ เดชภิรัตนมงคล -- หน่วยที่ 11. การจัดการผลผลิตไม้ผล ผักและพืชสมุนไพร / กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ และภาวนา อัศวะประภา -- หน่วยที่ 12. การจัดการผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับ / ช.ณิฎฐ์ศิริ สุยสุวรรณ, ภาวนา อัศวะประภา -- หน่วยที่ 13. การจัดการการเพิ่มมูลค่าผลผลิตพืช / สมบัติ ขอทวีวัฒนา, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ภาวนา อัศวะประภา และบุญลือ กล้าหาญ -- หน่วยที่ 14. การจัดการการตลาดผลผลิตพืช / ภวัต เจียมจิณณวัตร, ลัดดา พิศาลบุตร -- หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาการจัดการผลผลิตพืช / นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต, ลัดดา วิริยางกูร, กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์, ภาวนา อัศวะประภา, ช.ณิฎฐ์ศิริ สุยสุวรรณ และบุญลือ กล้าหาญ.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Unit Copy number Barcode Status Date due
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 1-7 1 1000212559 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 8-15 1 1000212561 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 1-7 2 1000212560 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 8-15 2 1000212562 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 1-7 1 1000231559 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 8-15 1 1000231561 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 1-7 2 1000231560 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 8-15 2 1000231562 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 1-7 1 1000250559 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 8-15 1 1000250561 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 1-7 2 1000250560 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 8-15 2 1000250562 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 1-7 1 1000394559 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 8-15 1 1000394561 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 1-7 2 1000394560 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 8-15 2 1000394562 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 1-7 1 1000270559 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 8-15 1 1000270561 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 1-7 2 1000270560 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 8-15 2 1000270562 Available
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 8-15 1 1000134561 Not For Loan Non-circulating
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 1-7 1 1000134556 Not For Loan Non-circulating
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 1-7 1 1000290559 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 8-15 1 1000290561 In transit from ODI General Collection to PB General Collection since 30/04/2019
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 1-7 2 1000290560 In transit from ODI General Collection to PB General Collection since 30/04/2019
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 8-15 2 1000290562 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 1-7 1 1000309561 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 8-15 1 1000309563 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 1-7 2 1000309562 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 8-15 2 1000309564 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 1-7 1 1000330559 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 8-15 1 1000330561 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 1-7 2 1000330560 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 1-7 1 1000348559 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 8-15 1 1000348561 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 1-7 2 1000348560 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 8-15 2 1000348562 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 1-7 1 1000367559 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 8-15 1 1000367561 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 8-15 2 1000367562 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 93353 T (Browse shelf) 1-7 2 1000367560 Available

ลงรายการบรรรณานุกรมโดยใช้ข้อมูลจาก เล่ม 1.

บรรณานุกรม.

หน่วยที่ 1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการผลผลิตพืช / กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ -- หน่วยที่ 2. คุณภาพของผลผลิตพืช / ช.ณิฏฐ์ศิริ สุยสุวรรณ, กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์, ปัญญา โพธิ์ฐิติรัตน์ และภาวนา อัศวะประภา -- หน่วยที่ 3. มาตรฐานสินค้าเกษตรและกฎหมายการค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ / ช.ณิฏฐ์ศิริ สุยสุวรรณ, สราวุธ ปิติยาศักดิ์ -- หน่วยที่ 4. การจัดการการเก็บเกี่ยวผลผลิตพืช / นิพนธ์ เอี่อมสุภาษิต, หฤษฎี ภัทรดิลก -- หน่วยที่ 5. การเตรียมผลผลิตพืชหลังการเก็บเกี่ยว / ปัญญา โพธิ์ฐิติรัตน์, กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์, ช.ณิฏฐ์ศิริ สุยสุวรรณ และภาวนา อัศวะประภา -- หน่วยที่ 6. การจัดการศัตรูผลผลิตพืชหลังการเก็ยเกี่ยว / พงศ์พันธุ์ เธียรหิรัญ, รณภพ บรรเจิดเชิดชู, บุษรา จันทร์แก้วมณี และเสริมศักดิ์ หงส์นาค -- หน่วยที่ 7. การเก็บรักษาผลผลิตพืช / อุมา แสงคร้าม.

หน่วยที่ 8. การบรรจุภัณฑ์และการขนส่งผลผลิตพืช / วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, นฤดม บุญ-หลง -- หน่วยที่ 9. การจัดการผลผลิตธัญพืชและเมล็ดพืช / อารมย์ ศรีพิจิตต์ -- หน่วยที่ 10. การจัดการผลผลิตพืชไร่อุตสาหกรรม / สมยศ เดชภิรัตนมงคล -- หน่วยที่ 11. การจัดการผลผลิตไม้ผล ผักและพืชสมุนไพร / กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์ และภาวนา อัศวะประภา -- หน่วยที่ 12. การจัดการผลผลิตไม้ดอกไม้ประดับ / ช.ณิฎฐ์ศิริ สุยสุวรรณ, ภาวนา อัศวะประภา -- หน่วยที่ 13. การจัดการการเพิ่มมูลค่าผลผลิตพืช / สมบัติ ขอทวีวัฒนา, วิชัย หฤทัยธนาสันติ์, ภาวนา อัศวะประภา และบุญลือ กล้าหาญ -- หน่วยที่ 14. การจัดการการตลาดผลผลิตพืช / ภวัต เจียมจิณณวัตร, ลัดดา พิศาลบุตร -- หน่วยที่ 15. กรณีศึกษาการจัดการผลผลิตพืช / นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต, ลัดดา วิริยางกูร, กิตติพงษ์ ห่วงรักษ์, ภาวนา อัศวะประภา, ช.ณิฎฐ์ศิริ สุยสุวรรณ และบุญลือ กล้าหาญ.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter