Normal view MARC view ISBD view

เอกสารการสอนชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ = International economics / สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
Call number: STOU 60340 T 2547 Material type: TextTextPublisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Description: 2 เล่ม ((10), 378 ; (11), 380 หน้า) : ภาพประกอบ ; 30 ซม.ISBN: 9746459783 (ล. 1) ; 9746459791 (ล. 2)Other title: ชุดวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | International economics.Contained works: กาญจนี กังวานพรศิริ. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ | พรกมล มานะกิจ. ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยคลาสสิกและทฤษฎีต่อเนื่อง | ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์. ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยนีโอคลาสสิก | สาลินี วรบัณฑูร. ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศแนวใหม่ | สุนีย์ ศีลพิพัฒน์. นโยบายการค้าระหว่างประเทศ | สาลินี วรบัณฑูร. ความจำเริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ | ทรงธรรม ปิ่นโต. อัตราแลกเปลี่ยนตลาดเงินตราต่างประเทศและระบบการเงินระหว่างประเทศ | ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์. ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ | ศรีวงศ์ สุมิตร. นโยบายในการปรับดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ | อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. นโยบายในการปรับดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ | ศรีวงศ์ สุมิตร. การปรับดุลยภาพภายในและดุลยภาพภายนอกภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบต่าง ๆ | อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม. การปรับดุลยภาพภายในและดุลยภาพภายนอกภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบต่าง ๆ | ศิริพร สัจจานันท์. การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศ | ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ | ระวีวรรณ มาลัยวรรณ. องค์กรเศรษฐกิจระหว่างประเทศ | รอน ศิริวันสาณฑ์. องค์กรเศรษฐกิจระหว่างประเทศ | ระวีวรรณ มาลัยวรรณ. การค้า การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศของไทย | อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร. สารสนเทศและข้อมูลเศรษฐกิจระหว่างประเทศ.Subject(s): ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
Contents:
หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ / กาญจนี กังวานพรศิริ -- หน่วยที่ 2 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยคลาสสิกและทฤษฎีต่อเนื่อง / พรกมล มานะกิจ -- หน่วยที่ 3 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยนีโอคลาสสิก / ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ -- หน่วยที่ 4 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศแนวใหม่ / สาลินี วรบัณฑูร -- หน่วยที่ 5 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ / สุนีย์ ศีลพิพัฒน์ -- หน่วยที่ 6 ความจำเริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ / สาลินี วรบัณฑูร -- หน่วยที่ 7 อัตราแลกเปลี่ยนตลาดเงินตราต่างประเทศและระบบการเงินระหว่างประเทศ / ทรงธรรม ปิ่นโต.
หน่วยที่ 8 ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ / ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์ -- หน่วยที่ 9 นโยบายในการปรับดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ / ศรีวงศ์ สุมิตร, อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม -- หน่วยที่ 10 การปรับดุลยภาพภายในและดุลยภาพภายนอกภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบต่าง ๆ / ศรีวงศ์ สุมิตร, อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม -- หน่วยที่ 11 การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศ / ศิริพร สัจจานันท์ -- หน่วยที่ 12 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ / ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น -- หน่วยที่ 13 องค์กรเศรษฐกิจระหว่างประเทศ / ระวีวรรณ มาลัยวรรณ, รอน ศิริวันสาณฑ์ -- หน่วยที่ 14 การค้า การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศของไทย / ระวีวรรณ มาลัยวรรณ -- หน่วยที่ 15 สารสนเทศและข้อมูลเศรษฐกิจระหว่างประเทศ / อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Unit Copy number Barcode Status Date due
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 60340 T 2547 (Browse shelf) 1-7 1 1000212537 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 60340 T 2547 (Browse shelf) 8-15 1 1000212539 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 60340 T 2547 (Browse shelf) 1-7 2 1000212538 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 60340 T 2547 (Browse shelf) 8-15 2 1000212540 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 60340 T 2547 (Browse shelf) 1-7 1 1000250531 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 60340 T 2547 (Browse shelf) 8-15 1 1000250533 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 60340 T 2547 (Browse shelf) 1-7 2 1000250532 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 60340 T 2547 (Browse shelf) 8-15 2 1000250534 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 60340 T 2547 (Browse shelf) 1-7 1 1000270531 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 60340 T 2547 (Browse shelf) 8-15 1 1000270533 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 60340 T 2547 (Browse shelf) 1-7 2 1000270532 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 60340 T 2547 (Browse shelf) 8-15 2 1000270534 Available
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 60340 T 2547 (Browse shelf) 8-15 1 1000134476 Not For Loan Non-circulating
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 60340 T 2547 (Browse shelf) 1-7 1 1000134471 Not For Loan Non-circulating
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 60340 T 2547 (Browse shelf) 1-7 1 1000290531 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 60340 T 2547 (Browse shelf) 8-15 1 1000290533 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 60340 T 2547 (Browse shelf) 1-7 2 1000290532 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 60340 T 2547 (Browse shelf) 8-15 2 1000290534 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 60340 T 2547 (Browse shelf) 1-7 1 1000309533 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 60340 T 2547 (Browse shelf) 8-15 1 1000309535 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 60340 T 2547 (Browse shelf) 1-7 2 1000309534 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 60340 T 2547 (Browse shelf) 8-15 2 1000309536 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 60340 T 2547 (Browse shelf) 1-7 1 1000330531 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 60340 T 2547 (Browse shelf) 8-15 1 1000330533 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 60340 T 2547 (Browse shelf) 1-7 2 1000330532 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 60340 T 2547 (Browse shelf) 8-15 2 1000330534 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 60340 T 2547 (Browse shelf) 1-7 1 1000348537 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 60340 T 2547 (Browse shelf) 8-15 1 1000348539 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 60340 T 2547 (Browse shelf) 1-7 2 1000348538 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 60340 T 2547 (Browse shelf) 8-15 2 1000348540 Available

บรรณานุกรม.

หน่วยที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ / กาญจนี กังวานพรศิริ -- หน่วยที่ 2 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยคลาสสิกและทฤษฎีต่อเนื่อง / พรกมล มานะกิจ -- หน่วยที่ 3 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศสมัยนีโอคลาสสิก / ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์ -- หน่วยที่ 4 ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศแนวใหม่ / สาลินี วรบัณฑูร -- หน่วยที่ 5 นโยบายการค้าระหว่างประเทศ / สุนีย์ ศีลพิพัฒน์ -- หน่วยที่ 6 ความจำเริญทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ / สาลินี วรบัณฑูร -- หน่วยที่ 7 อัตราแลกเปลี่ยนตลาดเงินตราต่างประเทศและระบบการเงินระหว่างประเทศ / ทรงธรรม ปิ่นโต.

หน่วยที่ 8 ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ / ปรัชญ์ ปราบปรปักษ์ -- หน่วยที่ 9 นโยบายในการปรับดุลการชำระเงินระหว่างประเทศ / ศรีวงศ์ สุมิตร, อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม -- หน่วยที่ 10 การปรับดุลยภาพภายในและดุลยภาพภายนอกภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบต่าง ๆ / ศรีวงศ์ สุมิตร, อ้อทิพย์ ราษฎร์นิยม -- หน่วยที่ 11 การเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตระหว่างประเทศ / ศิริพร สัจจานันท์ -- หน่วยที่ 12 การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ / ปิยะศิริ เรืองศรีมั่น -- หน่วยที่ 13 องค์กรเศรษฐกิจระหว่างประเทศ / ระวีวรรณ มาลัยวรรณ, รอน ศิริวันสาณฑ์ -- หน่วยที่ 14 การค้า การเงินและการลงทุนระหว่างประเทศของไทย / ระวีวรรณ มาลัยวรรณ -- หน่วยที่ 15 สารสนเทศและข้อมูลเศรษฐกิจระหว่างประเทศ / อาภรณ์ ชีวะเกรียงไกร.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter