Normal view MARC view ISBD view

เอกสารการสอนชุดวิชาธรรมานามัย = Dhammanamai / สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Call number: STOU 55305 T Material type: TextTextPublisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Description: 3 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.ISBN: 9746455621 (ล. 1) ; 9746455648 (ล. 2) ; 9746455656 (ล. 3)Other title: ชุดวิชาธรรมานามัย | ธรรมานามัย | Dhammanamai.Contained works: มาลี อาณากุล. หลักธรรมานามัยกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย | บุษกร เมธางกูร. หลักธรรมานามัยกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย | คนองยุทธ กาญจนกูล. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมตามทฤษฏีการแพทย์แผนไทย | วีระ ภู่พัฒนกูล. ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมตามทฤษฏีการแพทย์แผนไทย | จิตตินันท์ เดชะคุปต์. ครอบครัวไทยอยู่เย็นเป็นสุข | จีรพรรณ มัธยมจันทร์. ครอบครัวไทยอยู่เย็นเป็นสุข | เบญจพร โอประเสริฐ. ธรรมะกับการดำเนินชีวิต | อาภา เที่ยงธรรม. ธรรมะกับการดำเนินชีวิต | สมชาย ลี่ทองอิน. การเคลื่อนไหวร่างกายกับสุขภาพ | ปรีดา ตั้งตรงจิตร. อาหารไทยพื้นบ้าน | เสรัชย์ ตั้งตรงจิตร. อาหารไทยพื้นบ้าน | ชาญพจน์ ตั้งตรงจิตร. อาหารไทยพื้นบ้าน | หัฐยาวดี แจงเชื้อ. อาหารไทยพื้นบ้าน | หทัยกร กิตติมานนท์. การส่งเสริมบุคลิกภาพความงามด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย | บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล. การล้างพิษเพื่อเสริมสุขภาพและบำบัดโรค | วุฒิ วุฒิธรรมเวช. การล้างพิษเพื่อเสริมสุขภาพและบำบัดโรค | บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล. น้ำกับสุขภาพไทย | มุกดา ตันชัย. ภูมิปัญญาไทยกับการผดุงครรภ์ | มาลี อาณากุล. แนวคิดพื้นฐานของจิตตานามัย | บุษกร เมธางกูร. แนวคิดพื้นฐานของจิตตานามัย | มาลี อาณากุล. องค์ประกอบของชีวิตตรมหลักพระพุทธศาสนา | ทวีพร พันธุ์พาณิชย์. กระบวนการทำงานของจิต | อัญชลี สมโสภณ. กระบวนการทำงานของจิต | บุษกร เมธางกูร. วิธีฝึกจิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา | ศิริยศ วนิชชานนท์. โหราศาสตร์และพิธีกรรมในการแพทย์แผนไทย.Subject(s): สุขภาพและอนามัย -- แง่ศาสนา | ธรรมะกับชีวิตประจำวัน | การแพทย์แผนโบราณ -- ไทย
Contents:
ล.1. หน่วยที่ 1 หลักธรรมานามัยกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย / มาลี อาณากุล และบุษกร เมธางกูร -- หน่วยที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมตามทฤษฏีการแพทย์แผนไทย / คนองยุทธ กาญจนกูล และวีระ ภู่พัฒนกูล -- หน่วยที่ 3 ครอบครัวไทยอยู่เย็นเป็นสุข / จิตตินันท์ เดชะคุปต์ และจีรพรรณ มัธยมจันทร์ -- หน่วยที่ 4 ธรรมะกับการดำเนินชีวิต / เบญจพร โอประเสริฐ และอาภา เที่ยงธรรม -- หน่วยที่ 5 การเคลื่อนไหวร่างกายกับสุขภาพ / สมชาย ลี่ทองอิน.
ล.2. หน่วยที่ 6 อาหารไทยพื้นบ้าน / ปรีดา ตั้งตรงจิตร, เสรัชย์ ตั้งตรงจิตร, ชาญพจน์ ตั้งตรงจิตร และหัฐยาวดี แจงเชื้อ -- หน่วยที่ 7 การส่งเสริมบุคลิกภาพความงามด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย / หทัยกร กิตติมานนท์ -- หน่วยที่ 8 การล้างพิษเพื่อเสริมสุขภาพและบำบัดโรค / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล และวุฒิ วุฒิธรรมเวช -- หน่วยที่ 9 น้ำกับสุขภาพไทย / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล -- หน่วยที่ 10 ภูมิปัญญาไทยกับการผดุงครรภ์ / มุกดา ตันชัย.
ล.3. หน่วยที่ 11 แนวคิดพื้นฐานของจิตตานามัย / มาลี อาณากุล และบุษกร เมธางกูร -- หน่วยที่ 12 องค์ประกอบของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา / มาลี อาณากุล -- หน่วยที่ 13 กระบวนการทำงานของจิต / ทวีพร พันธุ์พาณิชย์ และอัญชลี สมโสภณ -- หน่วยที่ 14 วิธีฝึกจิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา / บุษกร เมธางกูร -- หน่วยที่ 15 โหราศาสตร์และพิธีกรรมในการแพทย์แผนไทย / ศิริยศ วนิชชานนท์.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Unit Copy number Barcode Status Date due
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 1-5 1 1000212287 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 6-10 1 1000212289 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 11-15 1 1000212291 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 1-5 2 1000212288 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 6-10 2 1000212290 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 11-15 2 1000212292 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 1-5 1 1000250287 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 6-10 1 1000250289 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 11-15 1 1000250291 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 1-5 2 1000250288 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 6-10 2 1000250290 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 11-15 2 1000250292 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 1-5 1 1000394287 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 6-10 1 1000394289 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 11-15 1 1000394291 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 1-5 2 1000394288 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 6-10 2 1000394290 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 11-15 2 1000394292 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 1-5 1 1000270287 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 6-10 1 1000270289 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 11-15 1 1000270291 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 1-5 2 1000270288 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 6-10 2 1000270290 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 11-15 2 1000270292 Available
10004 Reference Reference ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 6-10 1 1000130766 Not For Loan
10004 Reference Reference ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 11-15 1 1000130081 Not For Loan
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 1-5 1 1000131051 Not For Loan
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 11-15 2 1000130082 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 6-10 2 1000130767 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 1-5 2 1000131052 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 11-15 3 1000130083 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 6-10 3 1000130768 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 1-5 3 1000131053 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 11-15 4 1000130084 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 6-10 4 1000130769 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 1-5 4 1000131054 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 11-15 5 1000130085 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 6-10 5 1000130770 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 1-5 5 1000131055 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 1-5 1 1000290287 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 6-10 1 1000290289 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 11-15 1 1000290291 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 1-5 2 1000290288 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 6-10 2 1000290290 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 11-15 2 1000290292 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 1-5 1 1000309289 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 6-10 1 1000309291 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 11-15 1 1000309293 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 1-5 2 1000309290 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 6-10 2 1000309292 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 11-15 2 1000309294 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 1-5 1 1000330287 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 6-10 1 1000330289 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 11-15 1 1000330291 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 1-5 2 1000330288 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 11-15 2 1000330292 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 6-10 1 1000348289 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 11-15 1 1000348291 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 1-5 1 1000348287 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 6-10 2 1000348290 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 11-15 2 1000348292 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 55305 T (Browse shelf) 1-5 2 1000348288 Available

บรรณานุกรมและเชิงอรรถ.

ล.1. หน่วยที่ 1 หลักธรรมานามัยกับภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย / มาลี อาณากุล และบุษกร เมธางกูร -- หน่วยที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมตามทฤษฏีการแพทย์แผนไทย / คนองยุทธ กาญจนกูล และวีระ ภู่พัฒนกูล -- หน่วยที่ 3 ครอบครัวไทยอยู่เย็นเป็นสุข / จิตตินันท์ เดชะคุปต์ และจีรพรรณ มัธยมจันทร์ -- หน่วยที่ 4 ธรรมะกับการดำเนินชีวิต / เบญจพร โอประเสริฐ และอาภา เที่ยงธรรม -- หน่วยที่ 5 การเคลื่อนไหวร่างกายกับสุขภาพ / สมชาย ลี่ทองอิน.

ล.2. หน่วยที่ 6 อาหารไทยพื้นบ้าน / ปรีดา ตั้งตรงจิตร, เสรัชย์ ตั้งตรงจิตร, ชาญพจน์ ตั้งตรงจิตร และหัฐยาวดี แจงเชื้อ -- หน่วยที่ 7 การส่งเสริมบุคลิกภาพความงามด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย / หทัยกร กิตติมานนท์ -- หน่วยที่ 8 การล้างพิษเพื่อเสริมสุขภาพและบำบัดโรค / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล และวุฒิ วุฒิธรรมเวช -- หน่วยที่ 9 น้ำกับสุขภาพไทย / บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล -- หน่วยที่ 10 ภูมิปัญญาไทยกับการผดุงครรภ์ / มุกดา ตันชัย.

ล.3. หน่วยที่ 11 แนวคิดพื้นฐานของจิตตานามัย / มาลี อาณากุล และบุษกร เมธางกูร -- หน่วยที่ 12 องค์ประกอบของชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา / มาลี อาณากุล -- หน่วยที่ 13 กระบวนการทำงานของจิต / ทวีพร พันธุ์พาณิชย์ และอัญชลี สมโสภณ -- หน่วยที่ 14 วิธีฝึกจิตตามแนวทางพระพุทธศาสนา / บุษกร เมธางกูร -- หน่วยที่ 15 โหราศาสตร์และพิธีกรรมในการแพทย์แผนไทย / ศิริยศ วนิชชานนท์.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter