Normal view MARC view ISBD view

เอกสารการสอนชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในอุตสาหกรรมอาหาร = Human resources development for food industries / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
Call number: STOU 71435 T Material type: TextTextPublisher: นนทบุรี : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบ ; 29 ซม.ISBN: 9746423266 (ล.1) ; 9746423274 (ล.2)Other title: ชุดวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในอุตสาหกรรมอาหาร | การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในอุตสาหกรรมอาหาร | Human resources development for food industries.Contained works: จิตตินันท์ เดชะคุปต์. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ใน อุตสาหกรรมอาหาร | สุวิทย์ กิ่งแก้ว. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหาร | ธนชัย ยมจินดา. การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหาร | สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ. การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหาร | ชินรัตน์ สมสืบ. กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใน อุตสาหกรรม อาหาร | เสน่ห์ จุ้ยโต. การพัฒนาผู้บริหารในอุตสาหกรรมอาหาร | ชินรัตน์ สมสืบ. การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหาร | พูนศิริ วัจนะภูมิ. การพัฒนาองค์การเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหาร | สุวิทย์ กิ่งแก้ว. การพัฒนาองค์การเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหาร | พูนศิริ วัจนะภูมิ. การพัฒนาองค์การเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในอุตสาหกรรมอาหาร | ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร | วรรณา บุญช่วยเรืองชัย. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร | สำอาง สืบสมาน. การพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรมอาหาร | ชินรัตน์ สมสืบ. การพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร | ประกายรัตน์ ภัทรธิติ. การพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร | สุวิทย์ กิ่งแก้ว. การพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร | อำไพรัตน์ อักษรพรหม. การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร | สมเดช สิทธิพงศ์พิทยา. การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร | ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์. เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหาร | ชินรัตน์ สมสืบ. เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหาร | สวนิต พูนพิพัฒน์. การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหาร | บุญเสริม หุตะแพทย์. การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหาร | ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์. การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหาร | วีระวัฒน์ ปันนิตามัย. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อกิจการอุตสาหกรรมอาหารระหว่างประเทศ | จิตตินันท์ เดชะคุปต์. แนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร.Subject(s): อุตสาหกรรมอาหาร -- การบริหารงานบุคคล | การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Contents:
เล่ม1 หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหาร / จิตตินันท์ เดชะคุปต์, สุวิทย์ กิ่งแก้ว -- หน่วยที่ 2 การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหาร / ธนชัย ยมจินดา, สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ -- หน่วยที่ 3 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหาร / ชินรัตน์ สมสืบ -- หน่วยที่ 4 การพัฒนาผู้บริหารในอุตสาหกรรมอาหาร / เสน่ห์ จุ้ยโต -- หน่วยที่ 5 การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหาร / ชินรัตน์ สมสืบ -- หน่วยที่ 6 การพัฒนาองค์การเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหาร / พูนศิริ วัจนะภูมิ, สุวิทย์ กิ่งแก้ว -- หน่วยที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร / ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, ดรุณี เอ็ดเวร์ดส์, วรรณา บุญช่วยเรืองชัย -- หน่วยที่ 8 การพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรมอาหาร / สำอาง สืบสมาน.
เล่ม 2. หน่วยที่ 9 การพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร / ชินรัตน์ สมสืบ, ประกายรัตน์ ภัทรธิติ, สุวิทย์ กิ่งแก้ว -- หน่วยที่ 10 การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร / อำไพรัตน์ อักษรพรหม -- หน่วยที่ 11 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรในอุตสาหกรรม อาหาร / สมเดช สิทธิพงศ์พิทยา -- หน่วยที่ 12 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหาร / ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์, ชินรัตน์ สมสืบ -- หน่วยที่ 13 การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหาร / สวนิต พูนพิพัฒน์, บุญเสริม หุตะแพทย์, ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ -- หน่วยที่ 14 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อกิจการอุตสาหกรรมอาหารระหว่างประเทศ / วีระวัฒน์ ปันนิตามัย -- หน่วยที่ 15 แนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร / จิตตินันท์ เดชะคุปต์.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Unit Copy number Barcode Status Date due
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 1-8 1 1000226689 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 9-15 1 1000226692 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 1-8 2 1000226691 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 9-15 2 1000226587 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 1-8 1 1000385611 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 9-15 1 1000385613 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 1-8 2 1000385612 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 9-15 2 1000385614 Available
10004 Reference Reference ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 1-8 1 1000097963 Not For Loan Non-circulating
10004 Reference Reference ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 9-15 1 1000128181 Not For Loan Non-circulating
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 1-8 2 1000097964 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 9-15 2 1000128182 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 1-8 3 1000097965 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 9-15 3 1000128183 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 1-8 4 1000097966 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 9-15 4 1000128184 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 1-8 5 1000097967 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 9-15 5 1000128185 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 1-8 1 1000282520 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 9-15 1 1000282522 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 1-8 2 1000282521 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 9-15 2 1000282523 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 1-8 1 1000302276 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 9-15 1 1000302278 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 1-8 2 1000302277 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 9-15 2 1000302279 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 1-8 1 1000322623 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 9-15 1 1000322625 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 1-8 2 1000322624 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 9-15 2 1000322626 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 1-8 1 1000344303 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 9-15 1 1000344305 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 1-8 2 1000344304 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 9-15 2 1000344306 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 1-7 1 1000360183 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 8-15 1 1000360185 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 8-15 2 1000360186 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 71435 T (Browse shelf) 1-7 2 1000360184 Available

บรรณานุกรม.

เล่ม1 หน่วยที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหาร / จิตตินันท์ เดชะคุปต์, สุวิทย์ กิ่งแก้ว -- หน่วยที่ 2 การวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหาร / ธนชัย ยมจินดา, สุวีณา ตั่งโพธิสุวรรณ -- หน่วยที่ 3 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหาร / ชินรัตน์ สมสืบ -- หน่วยที่ 4 การพัฒนาผู้บริหารในอุตสาหกรรมอาหาร / เสน่ห์ จุ้ยโต -- หน่วยที่ 5 การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมอาหาร / ชินรัตน์ สมสืบ -- หน่วยที่ 6 การพัฒนาองค์การเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหาร / พูนศิริ วัจนะภูมิ, สุวิทย์ กิ่งแก้ว -- หน่วยที่ 7 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร / ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, ดรุณี เอ็ดเวร์ดส์, วรรณา บุญช่วยเรืองชัย -- หน่วยที่ 8 การพัฒนาอาชีพในอุตสาหกรรมอาหาร / สำอาง สืบสมาน.

เล่ม 2. หน่วยที่ 9 การพัฒนาจริยธรรมของบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร / ชินรัตน์ สมสืบ, ประกายรัตน์ ภัทรธิติ, สุวิทย์ กิ่งแก้ว -- หน่วยที่ 10 การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในอุตสาหกรรมอาหาร / อำไพรัตน์ อักษรพรหม -- หน่วยที่ 11 การพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรในอุตสาหกรรม อาหาร / สมเดช สิทธิพงศ์พิทยา -- หน่วยที่ 12 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหาร / ประเสริฐ สุทธิประสิทธิ์, ชินรัตน์ สมสืบ -- หน่วยที่ 13 การประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมอาหาร / สวนิต พูนพิพัฒน์, บุญเสริม หุตะแพทย์, ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ -- หน่วยที่ 14 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อกิจการอุตสาหกรรมอาหารระหว่างประเทศ / วีระวัฒน์ ปันนิตามัย -- หน่วยที่ 15 แนวโน้มการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่ออุตสาหกรรมอาหาร / จิตตินันท์ เดชะคุปต์.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter