Normal view MARC view ISBD view

ประมวลสาระชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน = Professional experience in curriculum and instruction / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา
Call number: STOU 20799 GT Material type: TextTextPublisher: นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2539Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Description: 3 เล่ม ; 21 ซม.ISBN: 9746147692 (ล.1) ; 9746147706 (ล.2) ; 9746147714 (ล.3)Other title: ชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน | ประสบการณ์วิชาชีพมหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอน | Professional experience in curriculum and instruction.Contained works: วิชัย วงษ์ใหญ่. มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอนในยุคโลกาภิวัตน์ | พิสิทธิ์ สารวิจิตร. มหาบัณฑิตด้านหลักสูตรและการสอนกับการพัฒนาตนเอง | ประพนธ์ เจียรกูล. การพัฒนาโลกทรรศน์และอุดมการณ์ | เสรี ลาชโรจน์. การพัฒนาโลกทรรศน์และอุดมการณ์ | พรรณราย ทรัพยะประภา. การพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ | พัชรา ทวีวงศ์ ณ อยุธยา. การทำงานเป็นคณะ | ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล. การวิเคราะห์ปัญหาและการพัฒนาหลักสูตร ในระดับปฐมศึกษาและระดับประถมศึกษา | อรุณี หรดาล. การวิเคราะห์ปัญหาและการพัฒนาหลักสูตร ในระดับปฐมศึกษาและระดับประถมศึกษา | สิริวรรณ ศรีพหล. การวิเคราะห์ปัญหาและการพัฒนางานหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษา | ปราณี สังขะตะวรรธน์. การวิเคราะห์ปัญหาและการพัฒนางานหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษา | นภาลัย สุวรรณธาดา. การวิเคราะห์และพัฒนาองศ์ประกอบที่สนับสนุนการเรียนการสอน | ภณิดา มาประเสริฐ. การวิเคราะห์และพัฒนาองศ์ประกอบที่สนับสนุนการเรียนการสอน | อุบล เลี้ยววาริณ. การวิเคราะห์และพัฒนาองศ์ประกอบที่สนับสนุนการเรียนการสอน | วิชิต สุรัตน์เรืองชัย. การวิเคราะห์และพัฒนาองศ์ประกอบที่สนับสนุนการเรียนการสอน | นภาลัย สุวรรณธาดา. การวิเคราะห์และพัฒนาการเรียนการสอน | ภณิดา มาประเสริฐ. การวิเคราะห์และพัฒนาการเรียนการสอน | อุบล เลี้ยววาริณ. การวิเคราะห์และพัฒนาการเรียนการสอน | วิชิต สุรัตน์เรืองชัย. การวิเคราะห์และพัฒนาการเรียนการสอน | ธนิศ ภู่ศิริ. นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอน | อรพรรณ พรสีมา. นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอน | สาโรจน์ นิลดำ. นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอน | สาโรจน์ นิลดำ. การประยุกต์ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการเรียนการสอน | ธนิศ ภู่ศิริ. การประยุกต์ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการเรียนการสอน | อรพรรณ พรสีมา. การประยุกต์ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการเรียนการสอน | สมร ทองดี. การพัฒนาวิชาชีพด้านหลักสูตรและการสอน | ศรีสุดา จริยากุล. การพัฒนาวิชาชีพด้านหลักสูตรและการสอน | โกศล มีคุณ. จริยธรรมและจรรยาบรรณในอาชีพครู | เสรี ลาชโรจน์. วินัยในอาชีพครู | ประพนธ์ เจียรกูล. ความเป็นผู้นำทางวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน.Subject(s): นักการศึกษา -- การฝึกภาคปฏิบัติ | หลักสูตร -- การฝึกภาคปฏิบัติ | การศึกษา -- หลักสูตร -- การฝึกภาคปฏิบัติ | การสอน -- การฝึกภาคปฏิบัติ
Contents:
ล.1. หน่วยที่ 1. มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอนในยุคโลกาภิวัตน์ / วิชัย วงษ์ใหญ่ -- หน่วยที่ 2. มหาบัณฑิตด้านหลักสูตรและการสอนกับการพัฒนาตนเอง / พิสิทธิ์ สารวิจิตร -- หน่วยที่ 3. การพัฒนาโลกทรรศน์และอุดมการณ์ / ประพนธ์ เจียรกูล, เสรี ลาชโรจน์ -- หน่วยที่ 4. การพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ / พรรณราย ทรัพยะประภา -- หน่วยที่ 5. การทำงานเป็นคณะ / พัชรา ทวีวงศ์ ณ อยุธยา.
ล.2. หน่วยที่ 6. การวิเคราะห์ปัญหาและการพัฒนาหลักสูตร ในระดับปฐมศึกษาและระดับประถมศึกษา / ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล, อรุณี หรดาล -- หน่วยที่ 7. การวิเคราะห์ปัญหาและการพัฒนางานหลักสูตร ในระดับมัธยมศึกษา / สิริวรรณ ศรีพหล, ปราณี สังขะตะวรรธน์ -- หน่วยที่ 8. การวิเคราะห์และพัฒนาองศ์ประกอบที่สนับสนุนการเรียนการสอน / นภาลัย สุวรรณธาดา, ภณิดา มาประเสริฐ, อุบล เลี้ยววาริณ, วิชิต สุรัตน์เรืองชัย -- หน่วยที่ 9. การวิเคราะห์และพัฒนาการเรียนการสอน / นภาลัย สุวรรณธาดา, ภณิดา มาประเสริฐ, อุบล เลี้ยววาริณ, วิชิต สุรัตน์เรืองชัย -- หน่วยที่ 10. นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอน / สาโรจน์ นิลดำ, ธนิศ ภู่ศิริ, อรพรรณ พรสีมา -- หน่วยที่ 11. การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน / สาโรจน์ นิลดำ, ธนิศ ภู่ศิริ, อรพรรณ พรสีมา.
ล.3. หน่วยที่ 12. การพัฒนาวิชาชีพด้านหลักสูตรและการสอน / สมร ทองดี, ศรีสุดา จริยากุล -- หน่วยที่ 13. จริยธรรมและจรรยาบรรณในอาชีพครู / โกศล มีคุณ -- หน่วยที่ 14. วินัยในอาชีพครู / เสรี ลาชโรจน์ -- หน่วยที่ 15. ความเป็นผู้นำทางวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน / ประพนธ์ เจียรกูล.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Unit Copy number Barcode Status Date due
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 1-5 1 1000206313 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 6-11 1 1000206315 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 12-15 1 1000206317 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 1-5 2 1000206314 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 6-11 2 1000206316 Available
20000 General Book General Book CB General Collection
CB General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 12-15 2 1000206318 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 1-5 1 1000224967 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 6-11 1 1000224970 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 12-15 1 1000224968 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 1-5 2 1000224436 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 6-11 2 1000224435 Available
30000 General Book General Book LP General Collection
LP General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 12-15 2 1000224438 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 1-5 1 1000243759 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 6-11 1 1000243761 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 12-15 1 1000243763 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 1-5 2 1000243760 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 6-11 2 1000243762 Available
40000 General Book General Book NK General Collection
NK General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 12-15 2 1000243764 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 1-5 1 1000386441 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 6-11 1 1000386443 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 12-15 1 1000386445 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 1-5 2 1000386442 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 6-11 2 1000386444 Available
60000 General Book General Book NR General Collection
NR General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 12-15 2 1000386446 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 1-5 1 1000259785 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 6-11 1 1000259786 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 12-15 1 1000259779 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 1-5 2 1000263864 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 12-15 2 1000263866 Available
50000 General Book General Book NW General Collection
NW General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 6-11 2 1000263865 Available
10004 Reference Reference ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 1-5 1 1000094355 Not For Loan Non-circulating
10004 Reference Reference ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 6-11 1 1000094360 Not For Loan Non-circulating
10004 Reference Reference ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 12-15 1 1000094365 Not For Loan Non-circulating
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 1-5 2 1000094356 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 6-11 2 1000094361 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 12-15 2 1000094366 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 1-5 3 1000094357 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 6-11 3 1000094362 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 12-15 3 1000094367 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 1-5 4 1000094358 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 12-15 4 1000094368 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 1-5 5 1000094359 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 6-11 5 1000094364 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 12-15 5 1000094369 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 6-11 6 1000148928 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 1-5 1 1000283212 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 6-11 1 1000283213 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 12-15 1 1000283214 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 1-5 2 1000283738 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 6-11 2 1000283739 Available
70000 General Book General Book PB General Collection
PB General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 12-15 2 1000283740 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 1-5 1 1000302925 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 6-11 1 1000302926 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 12-15 1 1000302927 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 1-5 2 1000303552 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 6-11 2 1000303553 Available
80000 General Book General Book SK General Collection
SK General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 12-15 2 1000303554 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 1-5 1 1000320038 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 12-15 1 1000320042 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 1-5 2 1000320039 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 6-11 2 1000320041 Available
90000 General Book General Book UB General Collection
UB General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 12-15 2 1000320043 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 1-5 1 1000344961 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 6-11 1 1000344962 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 12-15 1 1000344963 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 1-5 2 1000337707 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 6-11 2 1000337708 Available
100000 General Book General Book UD General Collection
UD General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 12-15 2 1000337709 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 1-5 1 1000360893 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 6-11 1 1000360895 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 12-15 1 1000360897 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 12-15 2 1000360898 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 1-5 2 1000360894 Available
110000 General Book General Book YL General Collection
YL General Collection STOU 20799 GT (Browse shelf) 6-11 2 1000360896 Available

บรรณานุกรม.

ล.1. หน่วยที่ 1. มหาบัณฑิตหลักสูตรและการสอนในยุคโลกาภิวัตน์ / วิชัย วงษ์ใหญ่ -- หน่วยที่ 2. มหาบัณฑิตด้านหลักสูตรและการสอนกับการพัฒนาตนเอง / พิสิทธิ์ สารวิจิตร -- หน่วยที่ 3. การพัฒนาโลกทรรศน์และอุดมการณ์ / ประพนธ์ เจียรกูล, เสรี ลาชโรจน์ -- หน่วยที่ 4. การพัฒนาทักษะมนุษยสัมพันธ์ / พรรณราย ทรัพยะประภา -- หน่วยที่ 5. การทำงานเป็นคณะ / พัชรา ทวีวงศ์ ณ อยุธยา.

ล.2. หน่วยที่ 6. การวิเคราะห์ปัญหาและการพัฒนาหลักสูตร ในระดับปฐมศึกษาและระดับประถมศึกษา / ธวัชชัย ชัยจิรฉายากุล, อรุณี หรดาล -- หน่วยที่ 7. การวิเคราะห์ปัญหาและการพัฒนางานหลักสูตร ในระดับมัธยมศึกษา / สิริวรรณ ศรีพหล, ปราณี สังขะตะวรรธน์ -- หน่วยที่ 8. การวิเคราะห์และพัฒนาองศ์ประกอบที่สนับสนุนการเรียนการสอน / นภาลัย สุวรรณธาดา, ภณิดา มาประเสริฐ, อุบล เลี้ยววาริณ, วิชิต สุรัตน์เรืองชัย -- หน่วยที่ 9. การวิเคราะห์และพัฒนาการเรียนการสอน / นภาลัย สุวรรณธาดา, ภณิดา มาประเสริฐ, อุบล เลี้ยววาริณ, วิชิต สุรัตน์เรืองชัย -- หน่วยที่ 10. นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและการสอน / สาโรจน์ นิลดำ, ธนิศ ภู่ศิริ, อรพรรณ พรสีมา -- หน่วยที่ 11. การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเรียนการสอน / สาโรจน์ นิลดำ, ธนิศ ภู่ศิริ, อรพรรณ พรสีมา.

ล.3. หน่วยที่ 12. การพัฒนาวิชาชีพด้านหลักสูตรและการสอน / สมร ทองดี, ศรีสุดา จริยากุล -- หน่วยที่ 13. จริยธรรมและจรรยาบรรณในอาชีพครู / โกศล มีคุณ -- หน่วยที่ 14. วินัยในอาชีพครู / เสรี ลาชโรจน์ -- หน่วยที่ 15. ความเป็นผู้นำทางวิชาการด้านหลักสูตรและการสอน / ประพนธ์ เจียรกูล.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter