Normal view MARC view ISBD view

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความเชื่อมั่นในตนเอง ในการเรียนวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 5 จากการสอนแบบนาฏการและการสอนแบบ บรรยาย / อัจฉรา ทองดี.

By: อัจฉรา ทองดี,, 2496-
Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
Call number: Thes ศษ 1 อ622 2538 Material type: TextTextPublisher: 2538Description: ก-ช, 126 แผ่น ; 29 ซม.ISBN: 9746147587Other title: Comparison of achievement and self-confidence in local literary work of matayom suksa five students learning through dramatization and lecture methods.Subject(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาหลักสูตรและการสอน -- วิทยานิพนธ์ | ความเชื่อมั่นในตนเอง | วรรณกรรมพื้นบ้าน -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | ภาษาไทย -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) | การสอนOnline resources: ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์สถาบันอุดมศึกษาไทย (TDC) Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช, 2538.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
20003 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS CB General Collection
CB Theses Thes ศษ 1 อ622 2538 (Browse shelf) 1 1000202457 Available
40003 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS NK General Collection
NK Theses Thes ศษ 1 อ622 2538 (Browse shelf) 1 1000247960 Available
60003 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS NR General Collection
NR Theses Thes ศษ 1 อ622 2538 (Browse shelf) 1 1000381872 Available
10003 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS ODI General Collection
ODI Theses Thes ศษ 1 อ622 2538 (Browse shelf) 2 1000090480 Available
70003 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS PB General Collection
PB Theses Thes ศษ 1 อ622 2538 (Browse shelf) 1 1000448062 Available
90003 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS UB General Collection
UB Theses Thes ศษ 1 อ622 2538 (Browse shelf) 1 1000327235 Available
110003 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS YL General Collection
YL Theses Thes ศษ 1 อ622 2538 (Browse shelf) 1 1000364829 Available
Browsing CB General Collection Shelves , Shelving location: CB Theses Close shelf browser
Thes ศษ 1 อ256 2538 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้ชุดการสอน มินิคอร์สกับการสอนตามคู่มือครูของ สสวท. ของโรงเรียน ในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา จังหวัดบุรีรัมย์ / Thes ศษ 1 อ364 2538 ผลของการใช้วิธีสอนอ่าน ตามแนวทฤษฎีการสอนแบบอรรถฐาน ที่มีต่อการพัฒนาทักษะและความสนใจในการเขียนเรื่อง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร จังหวัดสุรินทร์ / Thes ศษ 1 อ473 2539 การพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ที่เน้นทักษะการคิดแบบฮิวริสติกส์ ในการแก้โจทย์ปัญหาสมการ อัตราส่วน ร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกะทู้วิทยา จังหวัดภูเก็ต / Thes ศษ 1 อ622 2538 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความเชื่อมั่นในตนเอง ในการเรียนวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 5 จากการสอนแบบนาฏการและการสอนแบบ บรรยาย / Thes ศษ 1 อ635 2538 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ และ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ด้านความมีเหตุผล ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ในจังหวัดอ่างทอง ที่เรียนโดยใช้แบบ ทดสอบอัตนัยและปรนัยในระหว่างเรียน / Thes ศษ 1 อ637 2541 การสร้างประมวลการสอนรายวิชา ท 051 ภาษากับวัฒนธรรม โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนทหารอากาศอนุสรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ / Thes ศษ 1 อ639 2540 การเปรียบเทียบพัฒนาการทางร่างกายของเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการจัดกิจกรรมดนตรี-นาฏศิลป์กับกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ /

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน))--มหาวิทยาลัย สุโขทัยธรรมาธิราช, 2538.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter