Normal view MARC view ISBD view

สมุดภาพพระพุทธประวัติ = Pictorial book of Buddha's life / ครูเหม เวชกร จิตรกรเอก, วาดภาพ ; พระรัตนเวที, บรรยายภาษาไทย ; พระมหามณี, บรรยายภาษาอังกฤษ ; ถ่ายภาพโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จุล ทิสยากร,

By: พระรัตนเวที, ผู้แต่ง.
Contributor(s): ครูเหม เวชกร จิตรกรเอก, ผู้วาดภาพประกอบ. | พระมหามณี, ผู้แต่ง. | จุล ทิสยากร, ผู้ถ่ายภาพ.
Call number: BQ890 พ465 Material type: TextTextPublisher: กรุงเทพฯ : ศาสตราจารย์แพทย์หญิงอุษา-ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จุล ทิสายากร, [2552]Description: (8),158 หน้า : ภาพประกอบสี ; 27ซม.Content type: text | still image Media type: unmediated Carrier type: volumeISBN: 9743443681 ปกอ่อนOther title: Pictorial book of Buddha's life.Subject(s): พระพุทธเจ้า -- ภาพ. | พระพุทธเจ้า -- ประวัติ.
Contents:
เทพเจ้าทุกชั้นชุมนุมกันอัญเชิญเทพบุตรโพธิสัตว์ให้จุติมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า -- ทรงรับคำเชิญ แล้วจุติมาถือกำเนิดในตระกูลกษัตริย์ศากยะ ณ กรุงกบิลพัสดุ์ -- พอประสูติจากพระครรภ์พระมารดา ณ ป่าลุมพินีวัน ก็ทรงดำเนินได้ 7 ก้าว -- อลิตดาบสมาเยี่ยม เห็นพระกุมารประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ ก็ถวายบังคม -- พราหมณาจารย์รับพระลักษณะสมโภชพระกุมาร ถวายพระนามว่า พระสิทธัตถะ -- ทรงบรรลุปฐมณานตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ขณะประทับไต้ร่มหว้าในพิธีแรกนาขวัญ -- ทรงประลองศิลปศาสตร์ยกศรอันหนัก ดีดสายศรเสียงสนั่นกระหึ่มเมือง -- พระบิดาทรงอภิเษกสมรสพระสิทธัตถะกับพระนางพิมพายโสธรา --เสด็จประพาสอุทยาน ทรงเห็นเทวทูต 4 คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และบรรพชิต -- ทรงสรงสนานน้ำในสระ ราชบุรุษไปทูล พระนางพิมพาประสูติพระโอรสแล้ว -- ทรงเปลืองสังวาลประทานนางกีสาโคตมี ซึ่งสดุดีพระคุณขณะเสด็จขึ้นสู่ปราสาท -- ตื่นบรรทมกลางดึกเห็นสาวสนมกรมในนอนระเกะระกะ ระอาพระทัย ใคร่ผนวช -- เสด็จไปเยี่ยมพระนางพิมพา ซึ่งกำลังบรรทมหลับสนิทเป็นนิมิตอำลาผนวช -- ทรงปลุกนายฉันนะให้ผูกม้ากัณฐกะ เพื่อประทับเป็นพาหนะเสด็จออกบรรพชา -- พญามารห้ามบรรพชาว่า อีก 7 วันจะได้เสวยสมบัติบรมจักร แต่ไม่ทรงฟัง -- ทรงตัดพระโมลีถือเพศบรรพชา ณ ฝั่งน้ำอโนมา ฆฏิการพรหมถวายอัฐบริขาร -- เสด็จจาริกผ่านกรุงราชคฤห์ มหาชนเห็นแล้วก็โจษจันกันทั่วเมือง -- พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปเฝ้า ทูลขอปฏิญาณว่า ถ้าตรัสรู้แล้วขอให้มาโปรดก่อน -- เสด็จไปศึกษาลัทธิฤๅษีชีป่ากับอาฬารดาบส เห็นว่ามิใช่ทางตรัสรู้ก็ทรงหลีกไป -- เสด็จถึงอุรุเวลาเสนานิคอันสงัดเงียบ ทรงพอพระทัยประทับบำเพ็ญเพียรที่นั่น -- ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา ปัญจวัคคีย์ปฏิบัติ พระอินทร์ดีดพิณถวายข้ออุปมา -- เช้าวันตรัสรู้ นางสุชาดากับทาสีมาถวายข้าวมธุปายาส โดยสำคัญว่าเป็นเทวดา -- ทรงลอยถาด ถาดจมลงไปกระทบกับถาดเดิม 3 ใบ พญานาคก็รู้ว่า พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ -- เสด็จกลับจากลอยถาด ทรงรับหญ้าคา ซึ่งพราหมณ์โสตถิยะถวายในระหว่างทาง -- ทรงลาดหญ้าคาประทับเป็นโพธิบัลลังก์ ตกเย็นพญามารก็กรีทาพลมาขับไล่ -- แม่พระธรณีบิดพระเกศา เกิดเป็นสมุทรธารา พญามารก็พ่ายแพ้แก่พระบารมี -- พอรุ่งอรุณก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เทวดาฝ่ายฟ้อนร่อนรำถวายเป็นพุทธบูชา -- เสด็จไปประทับโคนต้นไทร สามธิดามารมาประโลมล่อให้หลง ก็ไม่ทรงใยดี -- ย้ายไปประทับโคนไม้จิก ฝนตกพรำ พญานาคมาขดขนดปกพระกาย -- ขณะประทับโคนไม้เกด ท้าวโลกบาลถวายบาตร เทวดาบอกสองพาณิชให้ไปเฝ้า -- สองพาณิชถวายข้าวสัตตุก้อนสัตตุผง แล้วทูลปฏิญาณตนเป็นอุบาสกคู่แรกในโลก -- กลับมาประทับโคนต้นไทร ท้อพระทัยในอันโปรดสัตว์ สหัมบตีพรหม ต้องทูลวิงวอน -- ทรงคำนึงเห็นอุปนิสัยเวไนยสัตว์เปรียบด้วยดอกบัว 4 เหล่า จึงรับอาราธนา -- เสด็จพระพุทธดำเนินไปโปรดเบญจวัคคีย์ พบอุปกาชีวกในระหว่างทาง -- ถึงป่าอิสิปตนะ เบญจวัคคีย์เห็นแต่ไกลนัดกันว่า จะไม่ต้อนรับ แต่แล้วก็กลับใจ -- สำแดงปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดเบญจวัคคีย์ให้ได้ดวงตาเห็นธรรม -- ยสกุลบุตรหน่ายสมบัติเดินไปสู่ป่าอิสิปตนะ พบพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรด -- เสด็จไปหาชฎิลอุรุเวลกัสสป ขอพักในโรงไฟ ชฎิลบอกว่ามีนาคร้ายก็ไม่ทรงฟัง -- ทรงทรมานนาคราชร้าย ขดกายพญานาคใส่บาตรให้ชฎิลดู ชฎิลก็ยังไม่เลื่อมใส -- วันหนึ่ง ฝนตกหนัก น้ำท่วม แต่ไม่ท่วมที่ประทับ ชฎิลเห็นอัศจรรย์ จึงทูลขอบรรพชา -- พระอุรุเวลกัสสปประกาศตนเป็นพุทธสาวกต่อหน้าพระเจ้าพิมพิสาร ณ สวนตาลหนุ่ม -- พระเจ้าพิมพิสารเสื่อมใส ทรงหลั่งน้ำถวายวัดเวฬวันเป็นปฐมสังฆาราม -- ท้าวเธอทรงบำเพ็ญกุศลให้พระญาติที่เกิดเป็นเปรต เปรตทั้งหลายต่างโมทนารับส่วนบุญ -- พระโมคคัลลาน์ สารีบุตร อัครสาวกซ้าย-ขวา มาทูลขอบรรพชาเป็นเอหิภิกขุ -- พระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทปาติโมกข์แก่พระอรหันต์สงฆ์ในวันเพ็ญมาฆบูชา -- เสด็จไปโปรดพระญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์ พระญาติผู้ใหญ่ถือว่าสูงอายุ ไม่ถวายบังคม -- ทรงแสดงปาฏิหาริย์เหาะให้เห็น หมู่พระญาติก็สิ้นทิฐิมานะ ถวายบังคมพร้อมกัน -- เสด็จทรงบาตรในเมือง พระนางพิมพายโสธราเห็น จึงชี้ให้พระราหุลดูตรัสว่า “นั่นคือบิดาของเจ้า!” -- พระพุทธบิดาทราบข่าวก็เสด็จมาตัดพ้อ ทูลขอให้เสด็จไปประทับเสวยในวัง -- พระพิมพาพิลาปรำพันถึงพระพุทธองค์ เสด็จพุทธดำเนินไปโปรดถึงในปราสาท -- พระนันทะรับบาตรส่งเสด็จ นางคู่วิวาห์ร้องสั่งให้รีบกลับ พอถึงวัดกลับขวนให้ผนวช -- พระราหุลแสดงความรักซาบซึ้งในพระพุทธองค์ผู้เป็นบิดา จนลืมกูลขอราชสมบัติ -- ทรงมอบสมบัติพระนิพพานแก่พระราหุล โดยให้บรรพชาเป็นสามเณรองค์แรก -- ทรงพาพระนันทะไปชมนางฟ้าพระนันทะใคร่จะได้เป็นชายา ทรงรับรองจะให้สมหวัง -- พระเทวทัตสำแดงฤทธิ์ให้อชาตศัตรูราชกุมารเลื่อมใส เพื่อให้รับเป็นโยมอุปัฏฐาก -- นายขมังธนูซึ่งพระเทวทัตส่งไปฆ่าพระพุทธองค์ ปลงอาวุธฟังธรรมสำเร็จมรรคผล -- พระเทวทัตได้สำนึกในความผิดของตน ใคร่ทูลขอขมา แต่ถูกธรณีสูบก่อนเข้าเฝ้า -- พระแม่น้าทูลถวายผ้า โปรดให้ถวายอชิตภิกษุ ซึ่งต่อไปจะตรัสรู้เป็นพระศรีอาริย์ -- ทรงห้ามพระญาติฝ่ายพระบิดากับฝ่ายพระมารดา ซึ่งแย่งกันทดน้ำเข้านา มิให้วิวาทกัน -- พระพุทธบิดาประชวร เสด็จไปโปรด กระทั่งสำเร็จพระอรหันด์แล้วนิพพาน -- พระแม่มหาปชาบดีโคตมี นำนางกษัตริย์บริวาร ไปทูลขออุปสมบทเป็นภิกษุณี -- ทรงสำแดงยมกปาฎิหาริย์ขมพวกเดียรถีย์ที่ต้นมะม่วงคัณฑามพฤกษ์ -- แล้วเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อโปรดพระพุทธมารดา -- ถึงวันมหาปวารณา เสด็จลงจากดาวดึงส์โดยบันไดแก้ว บันไดทอง บันไดเงิน -- ครั้นแล้วก็ทรงเปิดโลก บันดาลให้เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรก แลเห็นซึ่งกันและกัน -- ครั้งหนึ่งเสด็จไปจำพรรษา ณ ป่าปาเลไล โดยมีช้างกับลิงเป็นพุทธอุปัฏฐาก -- ถึงเพ็ญเดือน 3 พรรษาที่ 55 พญามารเข้าเฝ้าทูลให้เสด็จปรินิพพาน ทรงรับอาราธนา -- มีพระพุทธฎีกาตรัสแก่พระอานนท์ว่าทรงปลงอายุสังขารแล้ว อีกสามเดือนจะนิพพาน -- รุ่งเช้าเสด็จกลับจากทรงบาตร เยื้องพระกายดูกรุงไพศาลีเป็นครั้งสุดท้าย -- เช้าวันเพ็ญเดือน 6 ทรงเสวยมังสะสุกรอ่อนที่บ้านนายจุนทะ นับเป็นปัจฉิมบิณฑบาต -- เสด็จไปกรุงกุสินารา ทรงกระหายน้ำ โปรดให้พระอานนท์ไปตักน้ำมาถวาย -- ปุกกุสะบุตรแห่มัลลกษัตริย์แวะเข้าเฝ้าถวายผ้าเนื้อเกลี้ยงสีทอง -- เสด็จถึงสาลวันกรุงกุสินารา โปรดให้พระอานนท์จัดที่บรรทมระหว่างไม้รังทั้งคู่ -- พระอานนท์ไปยืนเหนี่ยวสลักเพชรพระวิหาร ร้องไห้รำพันถึงพระพุทธองค์ -- ทรงแสดงธรรมโปรดสุภัททะปริพาชก ให้สำเร็จมรรคผล นับเป็นปัจฉิมเวไนย -- ทรงยกพระธรรมวินัยไตรปิฎกเป็นศาสดา ประทานปัจฉิมโอวาทแล้ว ปรินิพพาน -- พระสงค์ปุถุชนได้ฟังข่าวปรินิพพาน ซึ่งอาชีวกบอกแก่พระมหากัสสปก็ร้องไห้ -- พอพระมหากัสสปถวายบังคมบาทพระพุทธศพ เพลิงสวรรค์ก็บันดาล ลุกโชติช่วง -- โทณพราหมณ์แบ่งสรรพระบรมธาตุแก่พราหมณ์และกษัตริย์ 8 พระนคร -- พระมหากัสสปกับพระอริยสงฆ์ยกปฐมสังคายนา สืบอายุพระศาสนามาถึงบัดนี้.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection BQ890 ส47 (Browse shelf) 1 1000531359 Available

สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุษา-ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จุล ทิสยากร.

เนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ.

เทพเจ้าทุกชั้นชุมนุมกันอัญเชิญเทพบุตรโพธิสัตว์ให้จุติมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า -- ทรงรับคำเชิญ แล้วจุติมาถือกำเนิดในตระกูลกษัตริย์ศากยะ ณ กรุงกบิลพัสดุ์ -- พอประสูติจากพระครรภ์พระมารดา ณ ป่าลุมพินีวัน ก็ทรงดำเนินได้ 7 ก้าว -- อลิตดาบสมาเยี่ยม เห็นพระกุมารประกอบด้วยมหาปุริสลักษณะ ก็ถวายบังคม -- พราหมณาจารย์รับพระลักษณะสมโภชพระกุมาร ถวายพระนามว่า พระสิทธัตถะ -- ทรงบรรลุปฐมณานตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ขณะประทับไต้ร่มหว้าในพิธีแรกนาขวัญ -- ทรงประลองศิลปศาสตร์ยกศรอันหนัก ดีดสายศรเสียงสนั่นกระหึ่มเมือง -- พระบิดาทรงอภิเษกสมรสพระสิทธัตถะกับพระนางพิมพายโสธรา --เสด็จประพาสอุทยาน ทรงเห็นเทวทูต 4 คือ คนแก่ คนเจ็บ คนตาย และบรรพชิต -- ทรงสรงสนานน้ำในสระ ราชบุรุษไปทูล พระนางพิมพาประสูติพระโอรสแล้ว -- ทรงเปลืองสังวาลประทานนางกีสาโคตมี ซึ่งสดุดีพระคุณขณะเสด็จขึ้นสู่ปราสาท -- ตื่นบรรทมกลางดึกเห็นสาวสนมกรมในนอนระเกะระกะ ระอาพระทัย ใคร่ผนวช -- เสด็จไปเยี่ยมพระนางพิมพา ซึ่งกำลังบรรทมหลับสนิทเป็นนิมิตอำลาผนวช -- ทรงปลุกนายฉันนะให้ผูกม้ากัณฐกะ เพื่อประทับเป็นพาหนะเสด็จออกบรรพชา -- พญามารห้ามบรรพชาว่า อีก 7 วันจะได้เสวยสมบัติบรมจักร แต่ไม่ทรงฟัง -- ทรงตัดพระโมลีถือเพศบรรพชา ณ ฝั่งน้ำอโนมา ฆฏิการพรหมถวายอัฐบริขาร -- เสด็จจาริกผ่านกรุงราชคฤห์ มหาชนเห็นแล้วก็โจษจันกันทั่วเมือง -- พระเจ้าพิมพิสารเสด็จไปเฝ้า ทูลขอปฏิญาณว่า ถ้าตรัสรู้แล้วขอให้มาโปรดก่อน -- เสด็จไปศึกษาลัทธิฤๅษีชีป่ากับอาฬารดาบส เห็นว่ามิใช่ทางตรัสรู้ก็ทรงหลีกไป -- เสด็จถึงอุรุเวลาเสนานิคอันสงัดเงียบ ทรงพอพระทัยประทับบำเพ็ญเพียรที่นั่น -- ทรงบำเพ็ญทุกกรกิริยา ปัญจวัคคีย์ปฏิบัติ พระอินทร์ดีดพิณถวายข้ออุปมา -- เช้าวันตรัสรู้ นางสุชาดากับทาสีมาถวายข้าวมธุปายาส โดยสำคัญว่าเป็นเทวดา -- ทรงลอยถาด ถาดจมลงไปกระทบกับถาดเดิม 3 ใบ พญานาคก็รู้ว่า พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้ -- เสด็จกลับจากลอยถาด ทรงรับหญ้าคา ซึ่งพราหมณ์โสตถิยะถวายในระหว่างทาง -- ทรงลาดหญ้าคาประทับเป็นโพธิบัลลังก์ ตกเย็นพญามารก็กรีทาพลมาขับไล่ -- แม่พระธรณีบิดพระเกศา เกิดเป็นสมุทรธารา พญามารก็พ่ายแพ้แก่พระบารมี -- พอรุ่งอรุณก็ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า เทวดาฝ่ายฟ้อนร่อนรำถวายเป็นพุทธบูชา -- เสด็จไปประทับโคนต้นไทร สามธิดามารมาประโลมล่อให้หลง ก็ไม่ทรงใยดี -- ย้ายไปประทับโคนไม้จิก ฝนตกพรำ พญานาคมาขดขนดปกพระกาย -- ขณะประทับโคนไม้เกด ท้าวโลกบาลถวายบาตร เทวดาบอกสองพาณิชให้ไปเฝ้า -- สองพาณิชถวายข้าวสัตตุก้อนสัตตุผง แล้วทูลปฏิญาณตนเป็นอุบาสกคู่แรกในโลก -- กลับมาประทับโคนต้นไทร ท้อพระทัยในอันโปรดสัตว์ สหัมบตีพรหม ต้องทูลวิงวอน -- ทรงคำนึงเห็นอุปนิสัยเวไนยสัตว์เปรียบด้วยดอกบัว 4 เหล่า จึงรับอาราธนา -- เสด็จพระพุทธดำเนินไปโปรดเบญจวัคคีย์ พบอุปกาชีวกในระหว่างทาง -- ถึงป่าอิสิปตนะ เบญจวัคคีย์เห็นแต่ไกลนัดกันว่า จะไม่ต้อนรับ แต่แล้วก็กลับใจ -- สำแดงปฐมเทศนาธัมมจักกัปปวัตตนสูตร โปรดเบญจวัคคีย์ให้ได้ดวงตาเห็นธรรม -- ยสกุลบุตรหน่ายสมบัติเดินไปสู่ป่าอิสิปตนะ พบพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมโปรด -- เสด็จไปหาชฎิลอุรุเวลกัสสป ขอพักในโรงไฟ ชฎิลบอกว่ามีนาคร้ายก็ไม่ทรงฟัง -- ทรงทรมานนาคราชร้าย ขดกายพญานาคใส่บาตรให้ชฎิลดู ชฎิลก็ยังไม่เลื่อมใส -- วันหนึ่ง ฝนตกหนัก น้ำท่วม แต่ไม่ท่วมที่ประทับ ชฎิลเห็นอัศจรรย์ จึงทูลขอบรรพชา -- พระอุรุเวลกัสสปประกาศตนเป็นพุทธสาวกต่อหน้าพระเจ้าพิมพิสาร ณ สวนตาลหนุ่ม -- พระเจ้าพิมพิสารเสื่อมใส ทรงหลั่งน้ำถวายวัดเวฬวันเป็นปฐมสังฆาราม -- ท้าวเธอทรงบำเพ็ญกุศลให้พระญาติที่เกิดเป็นเปรต เปรตทั้งหลายต่างโมทนารับส่วนบุญ -- พระโมคคัลลาน์ สารีบุตร อัครสาวกซ้าย-ขวา มาทูลขอบรรพชาเป็นเอหิภิกขุ -- พระพุทธองค์ทรงประทานโอวาทปาติโมกข์แก่พระอรหันต์สงฆ์ในวันเพ็ญมาฆบูชา -- เสด็จไปโปรดพระญาติที่กรุงกบิลพัสดุ์ พระญาติผู้ใหญ่ถือว่าสูงอายุ ไม่ถวายบังคม -- ทรงแสดงปาฏิหาริย์เหาะให้เห็น หมู่พระญาติก็สิ้นทิฐิมานะ ถวายบังคมพร้อมกัน -- เสด็จทรงบาตรในเมือง พระนางพิมพายโสธราเห็น จึงชี้ให้พระราหุลดูตรัสว่า “นั่นคือบิดาของเจ้า!” -- พระพุทธบิดาทราบข่าวก็เสด็จมาตัดพ้อ ทูลขอให้เสด็จไปประทับเสวยในวัง -- พระพิมพาพิลาปรำพันถึงพระพุทธองค์ เสด็จพุทธดำเนินไปโปรดถึงในปราสาท -- พระนันทะรับบาตรส่งเสด็จ นางคู่วิวาห์ร้องสั่งให้รีบกลับ พอถึงวัดกลับขวนให้ผนวช -- พระราหุลแสดงความรักซาบซึ้งในพระพุทธองค์ผู้เป็นบิดา จนลืมกูลขอราชสมบัติ -- ทรงมอบสมบัติพระนิพพานแก่พระราหุล โดยให้บรรพชาเป็นสามเณรองค์แรก -- ทรงพาพระนันทะไปชมนางฟ้าพระนันทะใคร่จะได้เป็นชายา ทรงรับรองจะให้สมหวัง -- พระเทวทัตสำแดงฤทธิ์ให้อชาตศัตรูราชกุมารเลื่อมใส เพื่อให้รับเป็นโยมอุปัฏฐาก -- นายขมังธนูซึ่งพระเทวทัตส่งไปฆ่าพระพุทธองค์ ปลงอาวุธฟังธรรมสำเร็จมรรคผล -- พระเทวทัตได้สำนึกในความผิดของตน ใคร่ทูลขอขมา แต่ถูกธรณีสูบก่อนเข้าเฝ้า -- พระแม่น้าทูลถวายผ้า โปรดให้ถวายอชิตภิกษุ ซึ่งต่อไปจะตรัสรู้เป็นพระศรีอาริย์ -- ทรงห้ามพระญาติฝ่ายพระบิดากับฝ่ายพระมารดา ซึ่งแย่งกันทดน้ำเข้านา มิให้วิวาทกัน -- พระพุทธบิดาประชวร เสด็จไปโปรด กระทั่งสำเร็จพระอรหันด์แล้วนิพพาน -- พระแม่มหาปชาบดีโคตมี นำนางกษัตริย์บริวาร ไปทูลขออุปสมบทเป็นภิกษุณี -- ทรงสำแดงยมกปาฎิหาริย์ขมพวกเดียรถีย์ที่ต้นมะม่วงคัณฑามพฤกษ์ -- แล้วเสด็จขึ้นไปจำพรรษาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อโปรดพระพุทธมารดา -- ถึงวันมหาปวารณา เสด็จลงจากดาวดึงส์โดยบันไดแก้ว บันไดทอง บันไดเงิน -- ครั้นแล้วก็ทรงเปิดโลก บันดาลให้เทวดา มนุษย์ และสัตว์นรก แลเห็นซึ่งกันและกัน -- ครั้งหนึ่งเสด็จไปจำพรรษา ณ ป่าปาเลไล โดยมีช้างกับลิงเป็นพุทธอุปัฏฐาก -- ถึงเพ็ญเดือน 3 พรรษาที่ 55 พญามารเข้าเฝ้าทูลให้เสด็จปรินิพพาน ทรงรับอาราธนา -- มีพระพุทธฎีกาตรัสแก่พระอานนท์ว่าทรงปลงอายุสังขารแล้ว อีกสามเดือนจะนิพพาน -- รุ่งเช้าเสด็จกลับจากทรงบาตร เยื้องพระกายดูกรุงไพศาลีเป็นครั้งสุดท้าย -- เช้าวันเพ็ญเดือน 6 ทรงเสวยมังสะสุกรอ่อนที่บ้านนายจุนทะ นับเป็นปัจฉิมบิณฑบาต -- เสด็จไปกรุงกุสินารา ทรงกระหายน้ำ โปรดให้พระอานนท์ไปตักน้ำมาถวาย -- ปุกกุสะบุตรแห่มัลลกษัตริย์แวะเข้าเฝ้าถวายผ้าเนื้อเกลี้ยงสีทอง -- เสด็จถึงสาลวันกรุงกุสินารา โปรดให้พระอานนท์จัดที่บรรทมระหว่างไม้รังทั้งคู่ -- พระอานนท์ไปยืนเหนี่ยวสลักเพชรพระวิหาร ร้องไห้รำพันถึงพระพุทธองค์ -- ทรงแสดงธรรมโปรดสุภัททะปริพาชก ให้สำเร็จมรรคผล นับเป็นปัจฉิมเวไนย -- ทรงยกพระธรรมวินัยไตรปิฎกเป็นศาสดา ประทานปัจฉิมโอวาทแล้ว ปรินิพพาน -- พระสงค์ปุถุชนได้ฟังข่าวปรินิพพาน ซึ่งอาชีวกบอกแก่พระมหากัสสปก็ร้องไห้ -- พอพระมหากัสสปถวายบังคมบาทพระพุทธศพ เพลิงสวรรค์ก็บันดาล ลุกโชติช่วง -- โทณพราหมณ์แบ่งสรรพระบรมธาตุแก่พราหมณ์และกษัตริย์ 8 พระนคร -- พระมหากัสสปกับพระอริยสงฆ์ยกปฐมสังคายนา สืบอายุพระศาสนามาถึงบัดนี้.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter