Normal view MARC view ISBD view

มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการรับราชการทหารกองประจำการ = Legal measure for promoting the enlisted personnel service / ร้อยโท นิรันดร์ แพงไธสง.

By: นิรันดร์ แพงไธสง,, 2524- ผู้แต่ง.
Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์
Call number: IS นต 2 น66 2562 Material type: TextTextProducer: 2562Description: [ก]-ฌ, 116 แผ่น ; 30 ซม.Content type: text Media type: unmediated Carrier type: volumeOther title: Legal measure for promoting the enlisted personnel service.Subject(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์ -- การศึกษาเฉพาะกรณี | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกกฎหมายมหาชน -- การศึกษาเฉพาะกรณี | ข้าราชการทหาร -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ | การศึกษาอิสระ -- กฎหมายมหาชนAbstract: การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาแนวคิดและวิวัฒนาการความเป็นมาของการเรียกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (2) ศึกษามาตรการทางกฎหมายในการเรียกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการตามกฎหมายประเทศไทย กฎหมายประเทศเกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีนสิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา (3) ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการรับราชการทหารกองประจำการตามกฎหมายไทย เปรียบเทียบกับกฎหมายประเทศเกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา (4) หาแนวทางทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายการรับราชการทหารกองประจำการเพื่อส่งเสริมให้มีการสมัครรับราชการทหารกองประจำการ การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร โดยศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ กฎหมาย หนังสือ ข้อหารือ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับราชการทหารกองประจำการ ผลการศึกษาทำให้ทราบ (1) แนวคิดและวิวัฒนาการความเป็นมาของการเรียกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการของประเทศไทย (2) ทราบมาตรการทางกฎหมายในการเรียกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการของประเทศไทย เกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา (3) สามารถกำหนดแนวทางและทราบปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมการรับราชการทหารกองประจำการตามกฎหมายไทย ผลการวิเคราะห์ทำให้ทราบปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับราชการทหารกองประจำการตามกฎหมายรับราชการทหารที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น การลงบัญชีทหารกองเกิน การสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการการสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้วไม่สามารถเข้าเป็นทหารต่อไปได้อีก การรับราชการทหารกองประจำการรับเฉพาะผู้ชายเท่านั้น และสิทธิด้านสวัสดิการน้อยเกินไป (4) จึงเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น การลงบัญชีทหารกองเกินให้ลงบัญชีได้ที่อำเภอท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎรไม่น้อยกว่า 60 วันการรับราชการทหารให้สามารถรับได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยหญิงที่มีความประสงค์สมัครใจสามารถเข้ารับราชการทหารกองประจำการได้เช่นเดียวกัน การสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการสามารถสมัครได้ทุกที่ตามความประสงค์ของผู้สมัครตามยอดที่หน่วยรับสมัครต้องการมีการเพิ่มสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการสมัครใจอยู่ต่อของทหารกองประจำการ และเพิ่มสวัสดิการของทหารกองประจำการมากกว่าเดิม.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10000 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS ODI General Collection
ODI General Collection IS นต 2 น66 2562 (Browse shelf) 1 1000531138 Available

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [112]-115.

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาแนวคิดและวิวัฒนาการความเป็นมาของการเรียกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (2) ศึกษามาตรการทางกฎหมายในการเรียกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการตามกฎหมายประเทศไทย กฎหมายประเทศเกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีนสิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา (3) ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมการรับราชการทหารกองประจำการตามกฎหมายไทย เปรียบเทียบกับกฎหมายประเทศเกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา (4) หาแนวทางทางแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายการรับราชการทหารกองประจำการเพื่อส่งเสริมให้มีการสมัครรับราชการทหารกองประจำการ การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยวิธีการวิจัยเอกสาร โดยศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ กฎหมาย หนังสือ ข้อหารือ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ บทความต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรับราชการทหารกองประจำการ ผลการศึกษาทำให้ทราบ (1) แนวคิดและวิวัฒนาการความเป็นมาของการเรียกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการของประเทศไทย (2) ทราบมาตรการทางกฎหมายในการเรียกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการของประเทศไทย เกาหลีใต้ สาธารณรัฐประชาชนจีน สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา (3) สามารถกำหนดแนวทางและทราบปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมการรับราชการทหารกองประจำการตามกฎหมายไทย ผลการวิเคราะห์ทำให้ทราบปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการรับราชการทหารกองประจำการตามกฎหมายรับราชการทหารที่ใช้ในปัจจุบัน เช่น การลงบัญชีทหารกองเกิน การสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการการสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้วไม่สามารถเข้าเป็นทหารต่อไปได้อีก การรับราชการทหารกองประจำการรับเฉพาะผู้ชายเท่านั้น และสิทธิด้านสวัสดิการน้อยเกินไป (4) จึงเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา เช่น การลงบัญชีทหารกองเกินให้ลงบัญชีได้ที่อำเภอท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนาตามทะเบียนราษฎรไม่น้อยกว่า 60 วันการรับราชการทหารให้สามารถรับได้ทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยหญิงที่มีความประสงค์สมัครใจสามารถเข้ารับราชการทหารกองประจำการได้เช่นเดียวกัน การสมัครเข้ารับราชการทหารกองประจำการสามารถสมัครได้ทุกที่ตามความประสงค์ของผู้สมัครตามยอดที่หน่วยรับสมัครต้องการมีการเพิ่มสิทธิพิเศษเกี่ยวกับการสมัครใจอยู่ต่อของทหารกองประจำการ และเพิ่มสวัสดิการของทหารกองประจำการมากกว่าเดิม.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter