Normal view MARC view ISBD view

การพัฒนาคู่มือครอบครัวเพื่อพิทักษ์ฟันน้ำนมของเด็กปฐมวัย = The development of family manual for milk tooth protection of early childhood children / นางสาวพรทิพย์ ถอนโพธิ์.

By: พรทิพย์ ถอนโพธิ์,, 2524- ผู้แต่ง.
Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
Call number: IS คศ 1 พ43 2559 Material type: TextTextProducer: 2559Description: [ก]-ญ, 79 แผ่น : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 30 ซม.Content type: text | still image Media type: unmediated Carrier type: volumeOther title: Development of family manual for milk tooth protection of early childhood children.Subject(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ -- การศึกษาเฉพาะกรณี | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม -- การศึกษาเฉพาะกรณี | ฟันน้ำนม -- การดูแลและสุขวิทยา -- การมีส่วนร่วมของบิดามารดา | การศึกษาอิสระ -- การพัฒนาครอบครัวและสังคมAbstract: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือเป็นที่ประโยชน์ต่อครอบครัวในการให้ความรู้และวิธีปฏิบัติการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันน้ำนมของเด็กปฐมวัย ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าตำรา เอกสารทางวิชาการร่วมกับการสัมภาษณ์พ่อแม่ผู้ปกครองจำนวน 60 ครอบครัว แบ่งเป็น 2 กลุ่มวัย ได้แก่ กลุ่มครอบครัวของเด็กปฐมวัยแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 3 ปีจำนวน 30 ครอบครัว และกลุ่มครอบครัวของเด็กปฐมวัยอายุตั้งแต่ 3 ปี จนถึงอายุ 6 ปี จำนวน 30 ครอบครัวเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาประมวลข้อคิดเห็นที่สะท้อนความต้องการค้านเนื้อหาสาระความรู้มาเขียนเป็นโครงร่างเนื้อหาของคู่มือและขอบเขตเนื้อหาในการจัดทำคู่มือครอบครัวเพื่อพิทักษ์ฟันน้ำนม ดำเนินการนำร่างคู่มือที่เรียบเรียงเนื้อหาเรียบร้อยแล้วไปให้พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยกลุ่มเดิมอ่าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะสำหรับนำไปปรับปรุงแก้ไขเป็นคู่มือฉบับสมบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาคู่มือครอบครัวเพื่อพิทักษ์ฟันน้ำนมสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยเน้นการให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันน้ำนม แก่พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยแรกเกิด - 6 ปี โดยนำเสนอพร้อมภาพประกอบซึ่งโครงสร้างเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทนำครอบคลุมรายละเอียดความสำคัญของปัญหาที่ศึกษาวัตถุประสงค์ และวิธีการศึกษา ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยบทที่ 1 บทบาทครอบครัวต่อสุขภาพช่องปากและฟันน้ำนมของเด็กปฐมวัยกล่าวถึงความสำคัญของสุขภาพช่องปากและฟันน้ำนม ตลอดจนบทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองต่อการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันน้ำนมของเด็กปฐมวัย บทที่ 2 ครอบครัวดูแลความสะอาดช่องปากและฟันน้ำนมของเด็กปฐมวัย กล่าวถึงการทำความสะอาดช่องปากและฟันน้ำนมแต่ละช่วงวัยตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก บทที่ 3 ครอบครัวชวนเด็กปฐมวัยไปหาหมอฟัน กล่าวถึง หมอฟันคือใคร การพาเด็กไปหาหมอฟันครั้งแรกเพื่ออะไรมีอาการเช่นไรพ่อแม่ผู้ปกครองควรเตรียมตัวอย่างไรเมื่อพาเด็กไปหาหมอฟัน บทที่ 4 ครอบครัวป้องกันและปกป้องฟันน้ำนมของเด็กปฐมวัย กล่าวถึง การเคลือบหลุมร่องฟัน และการเคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ บทที่ 5 ครอบครัวกินอาหารถูกวิธีดีต่อสุขภาพฟันของเด็กปฐมวัย กล่าวถึง การกินอาหารถูกวิธี อาหารสัมพันธ์กับอวัยวะในช่องปาก อาหารดีมีประโยชน์เพื่อฟันแข็งแรง และส่วนที่ 3 บทสรุปครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับสรุปผลการศึกษาบทเรียนจากการศึกษาและข้อเสนอแนะ.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10000 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS ODI General Collection
ODI General Collection IS คศ 1 พ43 2559 (Browse shelf) 1 1000531090 Available

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [73]-75.

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคู่มือเป็นที่ประโยชน์ต่อครอบครัวในการให้ความรู้และวิธีปฏิบัติการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันน้ำนมของเด็กปฐมวัย ผู้ศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าตำรา เอกสารทางวิชาการร่วมกับการสัมภาษณ์พ่อแม่ผู้ปกครองจำนวน 60 ครอบครัว แบ่งเป็น 2 กลุ่มวัย ได้แก่ กลุ่มครอบครัวของเด็กปฐมวัยแรกเกิดจนถึงอายุต่ำกว่า 3 ปีจำนวน 30 ครอบครัว และกลุ่มครอบครัวของเด็กปฐมวัยอายุตั้งแต่ 3 ปี จนถึงอายุ 6 ปี จำนวน 30 ครอบครัวเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาประมวลข้อคิดเห็นที่สะท้อนความต้องการค้านเนื้อหาสาระความรู้มาเขียนเป็นโครงร่างเนื้อหาของคู่มือและขอบเขตเนื้อหาในการจัดทำคู่มือครอบครัวเพื่อพิทักษ์ฟันน้ำนม ดำเนินการนำร่างคู่มือที่เรียบเรียงเนื้อหาเรียบร้อยแล้วไปให้พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยกลุ่มเดิมอ่าน เพื่อรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะสำหรับนำไปปรับปรุงแก้ไขเป็นคู่มือฉบับสมบูรณ์ ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนาคู่มือครอบครัวเพื่อพิทักษ์ฟันน้ำนมสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง โดยเน้นการให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันน้ำนม แก่พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กปฐมวัยแรกเกิด - 6 ปี โดยนำเสนอพร้อมภาพประกอบซึ่งโครงสร้างเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 บทนำครอบคลุมรายละเอียดความสำคัญของปัญหาที่ศึกษาวัตถุประสงค์ และวิธีการศึกษา ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยบทที่ 1 บทบาทครอบครัวต่อสุขภาพช่องปากและฟันน้ำนมของเด็กปฐมวัยกล่าวถึงความสำคัญของสุขภาพช่องปากและฟันน้ำนม ตลอดจนบทบาทของพ่อแม่ผู้ปกครองต่อการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันน้ำนมของเด็กปฐมวัย บทที่ 2 ครอบครัวดูแลความสะอาดช่องปากและฟันน้ำนมของเด็กปฐมวัย กล่าวถึงการทำความสะอาดช่องปากและฟันน้ำนมแต่ละช่วงวัยตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก บทที่ 3 ครอบครัวชวนเด็กปฐมวัยไปหาหมอฟัน กล่าวถึง หมอฟันคือใคร การพาเด็กไปหาหมอฟันครั้งแรกเพื่ออะไรมีอาการเช่นไรพ่อแม่ผู้ปกครองควรเตรียมตัวอย่างไรเมื่อพาเด็กไปหาหมอฟัน บทที่ 4 ครอบครัวป้องกันและปกป้องฟันน้ำนมของเด็กปฐมวัย กล่าวถึง การเคลือบหลุมร่องฟัน และการเคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ บทที่ 5 ครอบครัวกินอาหารถูกวิธีดีต่อสุขภาพฟันของเด็กปฐมวัย กล่าวถึง การกินอาหารถูกวิธี อาหารสัมพันธ์กับอวัยวะในช่องปาก อาหารดีมีประโยชน์เพื่อฟันแข็งแรง และส่วนที่ 3 บทสรุปครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับสรุปผลการศึกษาบทเรียนจากการศึกษาและข้อเสนอแนะ.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter