Normal view MARC view ISBD view

ระบบการพิจารณาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ = Trial system of the criminal court for the corruption and misconduct cases / นายสิทธิโชคคำวงศ์ คำวงศ์.

By: สิทธิโชคคำวงศ์ คำวงศ์,, 2525- ผู้แต่ง.
Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์
Call number: IS นต 3 ส6336 2562 Material type: TextTextProducer: 2562Description: [ก]-ฎ, 107 แผ่น ; 30 ซม.Content type: text Media type: unmediated Carrier type: volumeOther title: Trial system of the criminal court for the corruption and misconduct cases.Subject(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์ -- การศึกษาเฉพาะกรณี | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม -- การศึกษาเฉพาะกรณี | วิธีพิจารณาความอาญา | การพิจารณาคดี | กระบวนการยุติธรรมทางอาญา | การศึกษาอิสระ -- กฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมAbstract: การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อค้นหาที่มาของวิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบการพิจารณาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์ แนวคิด เกี่ยวกับระบบการพิจารณาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาระบบการพิจารณาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และแสวงหารูปแบบของการพิจารณาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในแง่มุมต่างๆในเชิงศึกษาเปรียบเทียบ (4) เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหรือตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมและกฎหมายของประเทศไทยต่อไป การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิจัยเอกสารจากพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 คำพิพากษาศาลฎีกา ตลอดจนการเปรียบเทียบกฎหมายของไทยกับต่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่า (1) ทำให้ทราบที่มาของวิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบการพิจารณาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) ทราบหลักเกณฑ์ แนวคิดเกี่ยวกับระบบการพิจารณาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) ทราบสภาพปัญหาระบบการพิจารณาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ (4) ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยต่อไป โดยผลการศึกษา ผู้ศึกษาเสนอให้ใช้ระบบไต่สวนแบบผสมผสานกับระบบกล่าวหา เพื่อเป็นการแสวงหาพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาตัดสินคดีได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งให้สิทธิคู่ความที่จะอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาของศาลหากคู่ความยังยืนยันถึงความผิดของผู้ถูกฟ้องหรือความบริสุทธิ์ของตนเองได้.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10000 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS ODI General Collection
ODI General Collection IS นต 3 ส6336 2562 (Browse shelf) 1 1000531144 Available

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [99]-106.

การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อค้นหาที่มาของวิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบการพิจารณาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) เพื่อศึกษาหลักเกณฑ์ แนวคิด เกี่ยวกับระบบการพิจารณาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาระบบการพิจารณาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ และแสวงหารูปแบบของการพิจารณาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในแง่มุมต่างๆในเชิงศึกษาเปรียบเทียบ (4) เพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหา ทั้งเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงหรือตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมกับบริบทของสังคมและกฎหมายของประเทศไทยต่อไป การศึกษาค้นคว้าอิสระนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพด้วยวิธีวิจัยเอกสารจากพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 คำพิพากษาศาลฎีกา ตลอดจนการเปรียบเทียบกฎหมายของไทยกับต่างประเทศ ผลการศึกษาพบว่า (1) ทำให้ทราบที่มาของวิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับระบบการพิจารณาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) ทราบหลักเกณฑ์ แนวคิดเกี่ยวกับระบบการพิจารณาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) ทราบสภาพปัญหาระบบการพิจารณาคดีของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ (4) ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยต่อไป โดยผลการศึกษา ผู้ศึกษาเสนอให้ใช้ระบบไต่สวนแบบผสมผสานกับระบบกล่าวหา เพื่อเป็นการแสวงหาพยานหลักฐานมาประกอบการพิจารณาตัดสินคดีได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ รวมทั้งให้สิทธิคู่ความที่จะอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาของศาลหากคู่ความยังยืนยันถึงความผิดของผู้ถูกฟ้องหรือความบริสุทธิ์ของตนเองได้.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter