Normal view MARC view ISBD view

การวิจัยปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองท่องเที่ยว : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใต้ชุดโครงการ แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนเพื่อรองรับท่องเที่ยวไทย 4.0 = A study on legal problems and obstacles related to tourism management : the strategic plan for substainable tourism hubs for Thailand 4.0 / โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กอบกุล รายะนาคร, นักวิจัยและหัวหน้าโครงการ, นางสาวสวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล, นักวิจัยร่วม.

By: กอบกุล รายะนาคร, ผู้วิจัย.
Contributor(s): สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล, ผู้วิจัย. | มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ ผู้จัดทำ.
Call number: GE300 ก53 2562 Material type: TextTextPublisher: เชียงใหม่ : มูลนิธิสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะ, 2562Description: ก-ว, 200 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.Content type: text | still image Media type: unmediated Carrier type: volumeOther title: โครงการย่อยที่ 1 การวิจัยปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองท่องเที่ยว [Cover title] | รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ภายใต้ชุดโครงการ แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาเมืองยั่งยืนเพื่อรองรับท่องเที่ยวไทย 4.0 | Study on legal problems and obstacles related to tourism management : the strategic plan for substainable tourism hubs for Thailand 4.0.Subject(s): การจัดการสิ่งแวดล้อม | กฎหมายสิ่งแวดล้อม -- วิจัย | ปัญหาสิ่งแวดล้อม -- ไทย | การจัดการสิ่งแวดล้อม -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับSummary: โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งท่องเที่ยวโดยเอาพื้นที่ศึกษาเป็นตัวตั้ง สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายและด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางและเครื่องมือในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเมืองท่องเที่ยว พื้นที่ศึกษาประกอบด้วยเมืองท่องเที่ยวที่มีลักษณะแตกต่างกัน คือ ภูเก็ต เชียงใหม่ เมืองแม่สาย จังหวัดเชียงราย และเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย วิธีการดำเนินการวิจัย ได้แก่ การทบทวนกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ การจัดประชุมกลุ่มย่อยกับนักวิชาการ แกนนำกลุ่มอนุรักษ์เมืองและสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ การประชุมร่วมกับนักวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยเพื่อวิเคราะห์เครื่องมือที่เหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และการจัดทำข้อเสนอแนะด้านนโยบาย การปรับปรุงกฎหมายและมาตรการบริหารจัดการ ผลการศึกษาวิจัยทำให้สามารถสรุปปัญหาในภาพรวมของการจัดการเมืองท่องเที่ยวได้ดังนี้ (1) การจัดการขยะมูลฝอย (2) การจัดการน้ำเสีย (3) การอนุรักษ์โบราณสถานและที่ดินรกร้าง (3) การควบคุมอาคารและการจัดระเบียบโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ และ (5) การจัดระเบียบชายหาด ข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะ (1) การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และ (3) การเสริมสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection GE300 ก53 2562 (Browse shelf) 1 1000530778 Available

บรรณานุกรม: หน้า [187]-200.

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งท่องเที่ยวโดยเอาพื้นที่ศึกษาเป็นตัวตั้ง สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายและด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางและเครื่องมือในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของเมืองท่องเที่ยว พื้นที่ศึกษาประกอบด้วยเมืองท่องเที่ยวที่มีลักษณะแตกต่างกัน คือ ภูเก็ต เชียงใหม่ เมืองแม่สาย จังหวัดเชียงราย และเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย วิธีการดำเนินการวิจัย ได้แก่ การทบทวนกฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ การจัดประชุมกลุ่มย่อยกับนักวิชาการ แกนนำกลุ่มอนุรักษ์เมืองและสิ่งแวดล้อมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ การประชุมร่วมกับนักวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยเพื่อวิเคราะห์เครื่องมือที่เหมาะสมในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และการจัดทำข้อเสนอแนะด้านนโยบาย การปรับปรุงกฎหมายและมาตรการบริหารจัดการ ผลการศึกษาวิจัยทำให้สามารถสรุปปัญหาในภาพรวมของการจัดการเมืองท่องเที่ยวได้ดังนี้ (1) การจัดการขยะมูลฝอย (2) การจัดการน้ำเสีย (3) การอนุรักษ์โบราณสถานและที่ดินรกร้าง (3) การควบคุมอาคารและการจัดระเบียบโรงแรมและเกสต์เฮ้าส์ และ (5) การจัดระเบียบชายหาด ข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะ (1) การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2) การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และ (3) การเสริมสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม.

สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter