Normal view MARC view ISBD view

รายงานการศึกษารูปแบบการทำงานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง / โดย กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา สถาบันการพัฒนาชุมชน.

Contributor(s): สถาบันการพัฒนาชุมชน. กลุ่มงานวิจัยและพัฒนา ผู้วิจัย.
Call number: HN700.55.Z9C6 ร64267 2563 Material type: TextTextPublisher: [กรุงเทพฯ] : กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, 2563Description: ก-ช, 111 แผ่น : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.Content type: text | still image Media type: unmediated Carrier type: volumeOther title: รูปแบบการทำงานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง.Subject(s): พัฒนากร -- วิจัย | การพัฒนาชุมชน -- วิจัยAbstract: การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบการทำงานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ประกอบด้วย 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง 2) เพื่อศึกษารูปแบบการทำงานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ได้แก่ พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอนักวิชาการ พัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนากร ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)/อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ผู้แทนกลุ่ม OTOP คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ใน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ปทุมธานี จันทบุรี มหาสารคาม นครพนม บึงกาฬ เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ ประจวบคีรีขันธ์ พังงา และตรัง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. คุณลักษณะของพัฒนากรที่จะส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งจะมาจาก 3 สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย 1) สมรรถนะด้านความรู้ โดยพัฒนากรจะต้องรู้แนวทางการพัฒนาชุมชน มีความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ มีการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความคิดสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์ 2) สมรรถนะด้านคุณลักษณะ พัฒนากรต้องมีใจรักในการทำงาน เสียสละ อดทน มุ่งมั่นทุ่มเท ตั้งใจ และเอาใจใส่การทำงาน มีอัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้าใจคน เป็นคนที่สามารถไว้วางใจได้ มีความสามารถในการประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี โดยพัฒนากรมีคุณลักษณะเฉพาะ ได้แก่ มีอุดมการณ์แน่วแน่ รักชุมชน รักชาวบ้าน ไม่ถือตัว ศรัทธาในงานพัฒนาชุมชน และ 3) สมรรถนะด้านการปฏิบัติ/ทักษะ พัฒนากรต้องมีความสามารถในการประสานงาน สามารถปรับตัวเข้ากับชุมชนได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ ได้ถูกต้อง ชัดเจน ตลอดจนเชี่ยวชาญงานทางด้านการพัฒนาชุมชน 2. รูปแบบการทำงานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) เรียนรู้ชุมชน มีการเรียนรู้พื้นที่ เข้าใจชุมชน และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) ค้นหาทีมงาน ค้นหาและสร้างทีมงานเครือข่ายจากภาคส่วนต่าง ๆ ประสานงานและสร้างศรัทธาให้เกิดในทีมงานเครือข่าย 3) บูรณาการสรรพสิ่ง ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการร่วมคิด ร่วมวางแผน ให้เกิดการบูรณาการงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและงบประมาณ 4) อิงพื้นที่สม่ำเสมอ เกาะติดงาน เกาะติดพื้นที่ชุมชน เพื่อให้ทีมงานเครือข่ายและชาวบ้านให้มั่นใจ เป็นที่ยอมรับในชุมขน 5) ให้กำลังใจเมื่อเจอปัญหา เป็นที่ปรึกษาที่ดี ให้ข้อเสนอแนะเสริมกำลังใจให้แก่ทีมงานและชาวบ้าน 6) พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการทำงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำผลการประเมินมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection HN700.55.Z9C6 ร64267 2563 (Browse shelf) 1 1000531040 Available

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 72-74.

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษารูปแบบการทำงานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ประกอบด้วย 1) เพื่อศึกษาคุณลักษณะของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง 2) เพื่อศึกษารูปแบบการทำงานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน ได้แก่ พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอำเภอนักวิชาการ พัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนากร ผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)/อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ผู้แทนกลุ่ม OTOP คณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) และแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ใน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ปทุมธานี จันทบุรี มหาสารคาม นครพนม บึงกาฬ เชียงใหม่ อุตรดิตถ์ ประจวบคีรีขันธ์ พังงา และตรัง เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1. คุณลักษณะของพัฒนากรที่จะส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งจะมาจาก 3 สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย 1) สมรรถนะด้านความรู้ โดยพัฒนากรจะต้องรู้แนวทางการพัฒนาชุมชน มีความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ มีการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงกลยุทธ์ ความคิดสร้างสรรค์ และมีวิสัยทัศน์ 2) สมรรถนะด้านคุณลักษณะ พัฒนากรต้องมีใจรักในการทำงาน เสียสละ อดทน มุ่งมั่นทุ่มเท ตั้งใจ และเอาใจใส่การทำงาน มีอัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เข้าใจคน เป็นคนที่สามารถไว้วางใจได้ มีความสามารถในการประสานงาน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี โดยพัฒนากรมีคุณลักษณะเฉพาะ ได้แก่ มีอุดมการณ์แน่วแน่ รักชุมชน รักชาวบ้าน ไม่ถือตัว ศรัทธาในงานพัฒนาชุมชน และ 3) สมรรถนะด้านการปฏิบัติ/ทักษะ พัฒนากรต้องมีความสามารถในการประสานงาน สามารถปรับตัวเข้ากับชุมชนได้ดี มีทักษะในการสื่อสาร การถ่ายทอดข้อมูลต่าง ๆ ได้ถูกต้อง ชัดเจน ตลอดจนเชี่ยวชาญงานทางด้านการพัฒนาชุมชน 2. รูปแบบการทำงานของพัฒนากรที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1) เรียนรู้ชุมชน มีการเรียนรู้พื้นที่ เข้าใจชุมชน และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) ค้นหาทีมงาน ค้นหาและสร้างทีมงานเครือข่ายจากภาคส่วนต่าง ๆ ประสานงานและสร้างศรัทธาให้เกิดในทีมงานเครือข่าย 3) บูรณาการสรรพสิ่ง ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการร่วมคิด ร่วมวางแผน ให้เกิดการบูรณาการงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและงบประมาณ 4) อิงพื้นที่สม่ำเสมอ เกาะติดงาน เกาะติดพื้นที่ชุมชน เพื่อให้ทีมงานเครือข่ายและชาวบ้านให้มั่นใจ เป็นที่ยอมรับในชุมขน 5) ให้กำลังใจเมื่อเจอปัญหา เป็นที่ปรึกษาที่ดี ให้ข้อเสนอแนะเสริมกำลังใจให้แก่ทีมงานและชาวบ้าน 6) พัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการทำงานและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง นำผลการประเมินมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่ชุมชน.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter