Normal view MARC view ISBD view

บทบาทของอาสาพัฒนาชุมชนต่อการเสริมสร้างประชาธิปไตยในพื้นที่บ้านคลองบอน ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา = The roles of community development volunteers in promoting democracy in the area of Baan Khlong Bon, Koh Yao Yai Sub-district, Koh Yao District, Phang Nga Province / นายสนั่นศักดิ์ สมทอง.

By: สนั่นศักดิ์ สมทอง,, 2531- ผู้แต่ง.
Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์
Call number: IS รศ 1 ส36 2561 Material type: TextTextProducer: 2561Description: [ก]-ฌ, 189 แผ่น : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 30 ซม.Content type: text Media type: unmediated Carrier type: volumeOther title: Roles of community development volunteers in promoting democracy in the area of Baan Khlong Bon, Koh Yao Yai Sub-district, Koh Yao District, Phang Nga Province.Subject(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์ -- การศึกษาเฉพาะกรณี | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกการเมืองการปกครอง -- การศึกษาเฉพาะกรณี | อาสาพัฒนาท้องถิ่น | ประชาธิปไตย -- การมีส่วนร่วมของประชาชน | การศึกษาอิสระ -- การเมืองการปกครองSummary: การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงศ์เพื่อศึกษา (1) บทบาทของอาสาพัฒนาชุมชนต่อการเสริมสร้างประชาธิปไตยในพื้นที่บ้านคลองบอน ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (2) ปัญหา อุปสรรคของบทบาทของอาสาพัฒนาชุมชนในการเสริมสร้างประชาธิปไตยในพื้นที่บ้านคลองบอน ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (3) เสนอแนะเเนวทางแก้ไขและพัฒนาบทบาทของอาสาพัฒนาชุมชนต่อการเสริมสร้างประชาธิปไตยในพื้นที่บ้านคลองบอน ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ผลการศึกษาพบว่า (1) อาสาพัฒนาชุมชนในพื้นที่บ้านคลองบอน มีบทบาทในการเสริมสร้างประชาธิปไตย ที่มุ่งดำเนินการให้คลอบคลุมองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ การเผยแพร่ความรู้ การจัดกิจกรรมรณรงค์และการสร้างค่านิยม โดยมีการประสานงานทั้งภายนอกหมู่บ้านและภายในหมู่บ้าน มีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน มีการสร้างแรงจูงใจแก่ประชาชน และมีการสร้างเครือข่ายในการเสริมสร้างประชาธิปไตยในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล (2) ปัญหา อุปสรรคของอาสาพัฒนาชุมชนในพื้นที่บ้านคลองบอน คือ จำนวนอาสาพัฒนาชุมชนในพื้นที่ไม่เพียพอ อาสาพัฒนาชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างประชาธิปไตย การขาดจิตสำนึกสาธารณะ หรือขาดความร่วมมือของประชาชน อีกทั้งเครือข่ายยังไม่เห็นความสำคัญของการเสริมสร้างประชาธิปไตย (3) เสนอแนะแนวทางแก้ไขและพัฒนาบทบาทของอาสาพัฒนาชุมชนต่อการเสริมสร้างประชาธิปไตยในพื้นที่บ้านคลองบอน ดังนี้ เพิ่มจำนวนอาสาพัฒนาชุมชนในพื้นที่เป็น 6-10 คน ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างประชาธิปไตย การเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะหรือความร่วมมือของประชาชนผ่านสื่อหรือกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการถอดบทเรียนผลสำเร็จหรือแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างอาสาพัฒนาชุมชนกับครือข่าย เพื่อให้เครือข่ายเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างประชาธิปไตยมากขึ้น.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10000 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS ODI General Collection
ODI General Collection IS รศ 1 ส36 2561 (Browse shelf) 1 1000530551 Available

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [172]-182.

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงศ์เพื่อศึกษา (1) บทบาทของอาสาพัฒนาชุมชนต่อการเสริมสร้างประชาธิปไตยในพื้นที่บ้านคลองบอน ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (2) ปัญหา อุปสรรคของบทบาทของอาสาพัฒนาชุมชนในการเสริมสร้างประชาธิปไตยในพื้นที่บ้านคลองบอน ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา (3) เสนอแนะเเนวทางแก้ไขและพัฒนาบทบาทของอาสาพัฒนาชุมชนต่อการเสริมสร้างประชาธิปไตยในพื้นที่บ้านคลองบอน ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ผลการศึกษาพบว่า (1) อาสาพัฒนาชุมชนในพื้นที่บ้านคลองบอน มีบทบาทในการเสริมสร้างประชาธิปไตย ที่มุ่งดำเนินการให้คลอบคลุมองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ การเผยแพร่ความรู้ การจัดกิจกรรมรณรงค์และการสร้างค่านิยม โดยมีการประสานงานทั้งภายนอกหมู่บ้านและภายในหมู่บ้าน มีการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน มีการสร้างแรงจูงใจแก่ประชาชน และมีการสร้างเครือข่ายในการเสริมสร้างประชาธิปไตยในระดับต่าง ๆ ทั้งระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล (2) ปัญหา อุปสรรคของอาสาพัฒนาชุมชนในพื้นที่บ้านคลองบอน คือ จำนวนอาสาพัฒนาชุมชนในพื้นที่ไม่เพียพอ อาสาพัฒนาชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างประชาธิปไตย การขาดจิตสำนึกสาธารณะ หรือขาดความร่วมมือของประชาชน อีกทั้งเครือข่ายยังไม่เห็นความสำคัญของการเสริมสร้างประชาธิปไตย (3) เสนอแนะแนวทางแก้ไขและพัฒนาบทบาทของอาสาพัฒนาชุมชนต่อการเสริมสร้างประชาธิปไตยในพื้นที่บ้านคลองบอน ดังนี้ เพิ่มจำนวนอาสาพัฒนาชุมชนในพื้นที่เป็น 6-10 คน ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเสริมสร้างประชาธิปไตย การเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะหรือความร่วมมือของประชาชนผ่านสื่อหรือกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการถอดบทเรียนผลสำเร็จหรือแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างอาสาพัฒนาชุมชนกับครือข่าย เพื่อให้เครือข่ายเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเสริมสร้างประชาธิปไตยมากขึ้น.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter