Normal view MARC view ISBD view

มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent network) / สำนักงาน ก.พ.

Contributor(s): สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้จัดพิมพ์.
Call number: JQ1746.Z13I6 ม742 2562 Material type: TextTextPublisher: นนทบุรี : สำนักงาน ก.พ., 2562Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Description: 282 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.Content type: text Media type: unmediated Carrier type: volumeSubject(s): ข้าราชการ -- การฝึกอบรม -- ไทย | ผู้สูงอายุ -- ภาวะสังคม | ภาวะผู้นำ | เยอรมนี -- การเมืองและการปกครอง
Contents:
สังคมสูงอายุ : ประสบการณ์จากรุ่นพี่ญี่ปุ่นสู่รุ่นน้องไทย / จิราพร ขีดดี -- นโยบายภาษีกับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ / ชวิกา โชติวิทยาธานินทร์ -- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเกษตร / ฐะปะนีย์ เครื่องประดิษฐ์ -- แนวคิดจากญี่ปุ่นสู่การพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างสรรค์นวัตกรรม / ณัฐกานต์ วงศ์ฝั้น -- การพัฒนาองค์กรด้วย Job rotation / ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ -- เรียนรู้จาก “ถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์” / ธนศักดิ์ เลิศพิชิตกุล -- แนวทางการลดภาระทางการคลังจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ / มนทิรา มหินชัย -- ปิดมุมมองระบบราชการไทยผ่านหน้าต่าง Society 5.0 / มนพะงา เล็กขาว -- เจอทั้ง Disruptive technology และ Aging society ระบบราชการไทยจะไปทางไหนดี? / รวีกิติ์ พุฒิธนกร -- ภาวะผู้นำในระดับหัวหน้างานของกรมมลพิษ / วานิช สาวาโย -- ความแข็งแกร่งจากภายใน สร้างได้ด้วยพัฒนาคน วิภาวี วรรณพงษ์ -- บทเรียนจากญี่ปุ่นและแนวทางการนำมาปรับใช้กับประเทศไทย / อนุชา ศรีเริงหล้า -- แนวคิดเพื่อจัดตั้งหน่วยงานต้นแบบสำหรับรัฐบาลดิจิทัล / อรปรียา จึงพาณิชย์ -- สังคมสูงวัยกับแรงงานภาคการเกษตรไทย / อัญชลี นวลศรี -- การบริหารจัดการแบบร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม / อุมา ศรีสุข -- ประชารัฐ การพัฒนาการอาชีวศึกษาเพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจ 10 อุตสากรรมเป้าหมาย / ณัฐนรีย์ สีหะวงษ์ -- ถอดบทเรียนจากเยอรมนีสู่ประเทศไทย / เทพรัตน์ วงศ์เจริญวนกิจ -- การส่งเสริมปัจจัยที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ / ปฏิภาณ ชัยลังกา -- การเจรจาไกล่เกลี่ย เครื่องมือสู่ความสมานฉันท์ / พรมงคล ชิดชอบ -- หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) กับการตรวจสอบการบริหารจัดการภาครัฐกรณีศึกษาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี / พอฤดี คลังภรณ์ -- แนวคิดในการพัฒนาเมืองภายหลังการรวมประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอมนี / ภาณิวัฒน์ โทนุบล -- การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พลังเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในเวทีการแข่งขันเศรษฐกิจโลก / ภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน -- การเปลี่ยนแปลงองค์กรกับดักเดิมและมุมมองใหม่ / มาติกา เติมผาติ -- การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทงานวัฒนธรรม / รัชฏา สุขขา -- Delivering justice สินีนาฏ มะปรางทอง -- การรักษาคนไว้ในองค์กร / สุจิตรา นำทอง -- ภาวะผู้นำและการปรับตัวเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล / สุปราณี สถิตชัยเจริญ -- ภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ / อรนุช วรรณภิญโญ -- การเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมความเข้มแข็งขององค์กร / ภญ.ดร.อรรัตน์ หวั่งประดิษฐ -- การส่งเสริมการนำตนเองบนหลักธรรมาภิบาลแก่บุคลากรเพื่อบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กปร. / อัษราภัค สำเภาแก้ว.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection JQ1746.Z13I6 ม742 2562 (Browse shelf) 1 1000530410 Available

บรรณานุกรม: หน้า 281-282.

สังคมสูงอายุ : ประสบการณ์จากรุ่นพี่ญี่ปุ่นสู่รุ่นน้องไทย / จิราพร ขีดดี -- นโยบายภาษีกับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ / ชวิกา โชติวิทยาธานินทร์ -- การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเกษตร / ฐะปะนีย์ เครื่องประดิษฐ์ -- แนวคิดจากญี่ปุ่นสู่การพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างสรรค์นวัตกรรม / ณัฐกานต์ วงศ์ฝั้น -- การพัฒนาองค์กรด้วย Job rotation / ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ -- เรียนรู้จาก “ถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์” / ธนศักดิ์ เลิศพิชิตกุล -- แนวทางการลดภาระทางการคลังจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ / มนทิรา มหินชัย -- ปิดมุมมองระบบราชการไทยผ่านหน้าต่าง Society 5.0 / มนพะงา เล็กขาว -- เจอทั้ง Disruptive technology และ Aging society ระบบราชการไทยจะไปทางไหนดี? / รวีกิติ์ พุฒิธนกร -- ภาวะผู้นำในระดับหัวหน้างานของกรมมลพิษ / วานิช สาวาโย -- ความแข็งแกร่งจากภายใน สร้างได้ด้วยพัฒนาคน วิภาวี วรรณพงษ์ -- บทเรียนจากญี่ปุ่นและแนวทางการนำมาปรับใช้กับประเทศไทย / อนุชา ศรีเริงหล้า -- แนวคิดเพื่อจัดตั้งหน่วยงานต้นแบบสำหรับรัฐบาลดิจิทัล / อรปรียา จึงพาณิชย์ -- สังคมสูงวัยกับแรงงานภาคการเกษตรไทย / อัญชลี นวลศรี -- การบริหารจัดการแบบร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม / อุมา ศรีสุข -- ประชารัฐ การพัฒนาการอาชีวศึกษาเพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจ 10 อุตสากรรมเป้าหมาย / ณัฐนรีย์ สีหะวงษ์ -- ถอดบทเรียนจากเยอรมนีสู่ประเทศไทย / เทพรัตน์ วงศ์เจริญวนกิจ -- การส่งเสริมปัจจัยที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ / ปฏิภาณ ชัยลังกา -- การเจรจาไกล่เกลี่ย เครื่องมือสู่ความสมานฉันท์ / พรมงคล ชิดชอบ -- หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) กับการตรวจสอบการบริหารจัดการภาครัฐกรณีศึกษาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี / พอฤดี คลังภรณ์ -- แนวคิดในการพัฒนาเมืองภายหลังการรวมประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอมนี / ภาณิวัฒน์ โทนุบล -- การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พลังเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในเวทีการแข่งขันเศรษฐกิจโลก / ภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน -- การเปลี่ยนแปลงองค์กรกับดักเดิมและมุมมองใหม่ / มาติกา เติมผาติ -- การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทงานวัฒนธรรม / รัชฏา สุขขา -- Delivering justice สินีนาฏ มะปรางทอง -- การรักษาคนไว้ในองค์กร / สุจิตรา นำทอง -- ภาวะผู้นำและการปรับตัวเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล / สุปราณี สถิตชัยเจริญ -- ภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ / อรนุช วรรณภิญโญ -- การเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมความเข้มแข็งขององค์กร / ภญ.ดร.อรรัตน์ หวั่งประดิษฐ -- การส่งเสริมการนำตนเองบนหลักธรรมาภิบาลแก่บุคลากรเพื่อบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กปร. / อัษราภัค สำเภาแก้ว.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter