Normal view MARC view ISBD view

ผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง จังหวัดกาญจนบุรี = Effects of preventive behavior developing program for patients with cerebrovascular disease risk at Kanchanaburi Province / นางขจรพรรณ คงวิวัฒน์.

By: ขจรพรรณ คงวิวัฒน์,, 2515- ผู้แต่ง.
Contributor(s): วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล, อาจารย์ที่ปรึกษา. | มุกดา หนุ่ยศรี, อาจารย์ที่ปรึกษา. | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา
Call number: Thes พย 2 ข24 2559 Material type: TextTextProducer: 2559Description: [ก]-ฎ, 184 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม.Content type: text Media type: unmediated Carrier type: volumeOther title: Effect of preventive behavior developing program for patients with cerebrovascular disease risk at Kanchanaburi Province.Subject(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ -- วิทยานิพนธ์ | มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน -- วิทยานิพนธ์ | โรคหลอดเลือดสมอง | ความดันเลือดสูง -- การป้องกันและควบคุมOnline resources: บทคัดย่อ | เอกสารฉบับเต็ม Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)) -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559. Summary: การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง การรับรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง พฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และความดันโลหิตของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงระหว่างก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณา สถิติทดสอบที สถิติทดสอบวิลคอกซันชายน์แรงค์ และสถิติทดสอบแมนวิทนีย์ยู ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้และการรับรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง พฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และมีความดันโลหิตซีสโตลิกหลังการทดลองสต่ำกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังการทดลองกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
10003 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS ODI General Collection
ODI Theses Thes พย 2 ข24 2559 (Browse shelf) 1 1000529978 Available
Browsing ODI General Collection Shelves , Shelving location: ODI Theses , Collection code: Theses Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
Thes พย 1 อ72 2560 การพัฒนาสมรรถนะการจัดทำยุทธศาสตร์สุขภาพในยุคไทยแลนด์ 4.0 สำหรับผู้นำทางการพยาบาล = The competency development on health strategy planning in Thailand 4.0 for nurse leaders / Thes พย 1 อ75 2561 การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลปทุมราชวงศา = Thes พย 2 ก63 2560 ผลของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะในการดูแลตนเองเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อจากการทำงานของกลุ่มเกษตรกร อำเภอปง จังหวัดพะเยา = The effect of a competency developing model for self-care to decrease work related myalgia of farmers at Pong District, Phayao Province / Thes พย 2 ข24 2559 ผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง จังหวัดกาญจนบุรี = Thes พย 2 ข56 2560 ประสิทธิผลของโปรแกรมการเพิ่มพูนความรู้และทักษะการช่วยเหลือเบื้องต้น ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ = Effectiveness of a knowledge and skill improvement program of basic response to stroke patients for emergency medical responders / Thes พย 2 ช26 2559 ผลของการจัดการความรู้ต่อระดับไขมันในเลือดและดัชนีมวลกายของวัยทำงานที่มีไขมันในเลือดสูง ชุมชนหอมแดง อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ = Effects of knowledge management on the lipidemia level and the boby mass index for a group of working age with lipidemia in Homdaeng community, Yang Chum Noi District, Sisaket Province / Thes พย 2 ฐ63 2558 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุคลังปัญญา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี = The development of a health promotion activity model for elderly in Elderly Klungpunya Club, Ban Pong District, Ratchaburi Province /

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)) -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [109]-122.

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง การรับรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง พฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และความดันโลหิตของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงระหว่างก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณา สถิติทดสอบที สถิติทดสอบวิลคอกซันชายน์แรงค์ และสถิติทดสอบแมนวิทนีย์ยู ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้และการรับรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง พฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และมีความดันโลหิตซีสโตลิกหลังการทดลองสต่ำกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังการทดลองกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter