Normal view MARC view ISBD view

ชุดวิชาการจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด [videorecording] = Production and operations management and principles of marketing / สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
Call number: av STOU 30210 DVD-T 62/026 Material type: FilmFilmPublisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561Description: 1 แผ่น (431 นาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว.Other title: ดีวีดีประจำชุดวิชาการจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด [videorecording] [Cover title] | การจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด [videorecording] | Production and operations management and principles of marketing [videorecording].Contained works: อโณทัย งามวิชัยกิจ. ปฐมนิเทศชุดวิชาการจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด | บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการตลาดและการจัดการการผลิตและดำเนินงาน | สุรเดช หวังทอง. ทำเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ | สุรเดช หวังทอง. การพยากรณ์เพื่อการผลิต การวางแผนการผลิตรวมและการจัดตารางการผลิต | วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์. การจัดการคุณภาพ | กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา. การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลังและการวางแผนความต้องการวัสดุ | วรพจน์ มีถม. การออกแบบงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานและการวัดงาน | วรพจน์ มีถม. การจัดการบำรุงรักษาและความปลอดภัย | ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการบริหารโครงการ | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช. สภาพแวดล้อมการตลาด ระบบสารสนเทศ การตลาด และการวิจัยการตลาด | วิศนันท์ อุปรมัย. พฤติกรรมผู้บริโภค | ชลธิศ ดาราวงษ์. การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและการวางตำแหน่งทางการตลาด | ชลธิศ ดาราวงษ์. ผลิตภัณฑ์ | ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช. ราคา | นุชจรี ภักดีจอหอ. การจัดจำหน่ายและโลจิสติกส์ | อโณทัย งามวิชัยกิจ. การส่งเสริมการตลาดและการตลาดดิจิทัล.Subject(s): การบริหารงานผลิต | การตลาด
Contents:
ปฐมนิเทศชุดวิชาการจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด / อโณทัย งามวิชัยกิจ (25 นาที) -- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการตลาดและการจัดการการผลิตและดำเนินงาน / บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ (24 นาที) -- ทำเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ / สุรเดช หวังทอง (30 นาที) -- การพยากรณ์เพื่อการผลิต การวางแผนการผลิตรวมและการจัดตารางการผลิต / สุรเดช หวังทอง (36 นาที) -- การจัดการคุณภาพ / วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์ (27 นาที) -- การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลังและการวางแผนความต้องการวัสดุ / กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา (35 นาที) -- การออกแบบงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานและการวัดงาน / วรพจน์ มีถม (20 นาที) -- การจัดการบำรุงรักษาและความปลอดภัย / วรพจน์ มีถม (30 นาที).
การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการบริหารโครงการ / ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด (34 นาที) -- สภาพแวดล้อมการตลาด ระบบสารสนเทศ การตลาด และการวิจัยการตลาด / ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช (25 นาที) -- พฤติกรรมผู้บริโภค / วิศนันท์ อุปรมัย (26 นาที) -- การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและการวางตำแหน่งทางการตลาด / ชลธิศ ดาราวงษ์ (31 นาที) -- ผลิตภัณฑ์ / ชลธิศ ดาราวงษ์ (35 นาที) -- ราคา / ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช (25 นาที) -- การจัดจำหน่ายและโลจิสติกส์ / นุชจรี ภักดีจอหอ (21 นาที) -- การส่งเสริมการตลาดและการตลาดดิจิทัล / อโณทัย งามวิชัยกิจ (32 นาที).
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
20005 AV Material AV Material CB General Collection
CB AV Material av STOU 30210 DVD-T 62/026 (Browse shelf) 1 1008111702 Available
20005 AV Material AV Material CB General Collection
CB AV Material av STOU 30210 DVD-T 62/026 (Browse shelf) 2 1008111703 Available
30005 AV Material AV Material LP General Collection
LP AV Material av STOU 30210 DVD-T 62/026 (Browse shelf) 1 1008211451 Available
30005 AV Material AV Material LP General Collection
LP AV Material av STOU 30210 DVD-T 62/026 (Browse shelf) 2 1008211452 Available
40005 AV Material AV Material NK General Collection
NK AV Material av STOU 30210 DVD-T 62/026 (Browse shelf) 1 1008311146 Available
40005 AV Material AV Material NK General Collection
NK AV Material av STOU 30210 DVD-T 62/026 (Browse shelf) 2 1008311147 Available
60005 AV Material AV Material NR General Collection
NR AV Material av STOU 30210 DVD-T 62/026 (Browse shelf) 1 1008017745 Available
60005 AV Material AV Material NR General Collection
NR AV Material av STOU 30210 DVD-T 62/026 (Browse shelf) 2 1008017746 Available
50005 AV Material AV Material NW General Collection
NW AV Material av STOU 30210 DVD-T 62/026 (Browse shelf) 1 1008412331 Available
50005 AV Material AV Material NW General Collection
NW AV Material av STOU 30210 DVD-T 62/026 (Browse shelf) 2 1008412332 Available
10005 AV Material AV Material ODI General Collection
ODI AV Material av STOU 30210 DVD-T 62/026 (Browse shelf) 1 1007037110 Available
10005 AV Material AV Material ODI General Collection
ODI AV Material av STOU 30210 DVD-T 62/026 (Browse shelf) 2 1007037111 Available
70005 AV Material AV Material PB General Collection
PB AV Material av STOU 30210 DVD-T 62/026 (Browse shelf) 1 1008513109 Available
70005 AV Material AV Material PB General Collection
PB AV Material av STOU 30210 DVD-T 62/026 (Browse shelf) 2 1008513110 Available
80005 AV Material AV Material SK General Collection
SK AV Material av STOU 30210 DVD-T 62/026 (Browse shelf) 1 1008612069 Available
80005 AV Material AV Material SK General Collection
SK AV Material av STOU 30210 DVD-T 62/026 (Browse shelf) 2 1008612070 Available
90005 AV Material AV Material UB General Collection
UB AV Material av STOU 30210 DVD-T 62/026 (Browse shelf) 1 1008711685 Available
90005 AV Material AV Material UB General Collection
UB AV Material av STOU 30210 DVD-T 62/026 (Browse shelf) 2 1008711686 Available
100005 AV Material AV Material UD General Collection
UD AV Material av STOU 30210 DVD-T 62/026 (Browse shelf) 1 1008811791 Available
100005 AV Material AV Material UD General Collection
UD AV Material av STOU 30210 DVD-T 62/026 (Browse shelf) 2 1008811792 Available
110005 AV Material AV Material YL General Collection
YL AV Material av STOU 30210 DVD-T 62/026 (Browse shelf) 1 1008911075 Available
110005 AV Material AV Material YL General Collection
YL AV Material av STOU 30210 DVD-T 62/026 (Browse shelf) 2 1008911076 Available

ดีวีดีประจำชุดวิชาที่เป็น STOU e - Learning

ปฐมนิเทศชุดวิชาการจัดการการผลิตและดำเนินงานและหลักการตลาด / อโณทัย งามวิชัยกิจ (25 นาที) -- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการตลาดและการจัดการการผลิตและดำเนินงาน / บุญเกียรติ ชีวะตระกูลกิจ (24 นาที) -- ทำเลที่ตั้งและการวางผังสถานประกอบการ / สุรเดช หวังทอง (30 นาที) -- การพยากรณ์เพื่อการผลิต การวางแผนการผลิตรวมและการจัดตารางการผลิต / สุรเดช หวังทอง (36 นาที) -- การจัดการคุณภาพ / วราภรณ์ สุขแสนชนานันท์ (27 นาที) -- การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลังและการวางแผนความต้องการวัสดุ / กัลยนุช กิตติพงศ์พิทยา (35 นาที) -- การออกแบบงาน มาตรฐานการปฏิบัติงานและการวัดงาน / วรพจน์ มีถม (20 นาที) -- การจัดการบำรุงรักษาและความปลอดภัย / วรพจน์ มีถม (30 นาที).

การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการบริหารโครงการ / ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด (34 นาที) -- สภาพแวดล้อมการตลาด ระบบสารสนเทศ การตลาด และการวิจัยการตลาด / ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช (25 นาที) -- พฤติกรรมผู้บริโภค / วิศนันท์ อุปรมัย (26 นาที) -- การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมายและการวางตำแหน่งทางการตลาด / ชลธิศ ดาราวงษ์ (31 นาที) -- ผลิตภัณฑ์ / ชลธิศ ดาราวงษ์ (35 นาที) -- ราคา / ประภาศรี พงศ์ธนาพาณิช (25 นาที) -- การจัดจำหน่ายและโลจิสติกส์ / นุชจรี ภักดีจอหอ (21 นาที) -- การส่งเสริมการตลาดและการตลาดดิจิทัล / อโณทัย งามวิชัยกิจ (32 นาที).

Digital Video Disc (DVD)

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter