Normal view MARC view ISBD view

ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา = Research in educational technology and communications / บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์. บัณฑิตศึกษา ผู้จัดทำ.
Call number: STOU 27702 GT 2562 Material type: TextTextPublisher: นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562Edition: พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1).Description: 2 เล่ม [(11), [327] ; (11), [360] หน้า] : ภาพประกอบ ; 29 ซม.Content type: text | still image Media type: unmediated Carrier type: volumeISBN: 9786161619596 (เล่ม 1) ; 9786161619831 (เล่ม 2)Other title: ชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | Research in educational technology and communications.Uniform titles: ชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา. Related works: Container of (work) : ชัยยงค์ พรหมวงศ์. สามัญทัศน์การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | Container of (work) : วาสนา ทวีกุลทรัพย์. สามัญทัศน์การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | Container of (work) : ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์. การวิจัยพรรณาและการวิจัยทดลองเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | Container of (work) : ชัยยงค์ พรหมวงศ์. การวิจัยเอกสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | Container of (work) : วาสนา ทวีกุลทรัพย์. การวิจัยเอกสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | Container of (work) : ชัยยงค์ พรหมวงศ์. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | Container of (work) : วาสนา ทวีกุลทรัพย์. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | Container of (work) : วาสนา ทวีกุลทรัพย์. การวิจัยการจัดระบบและออกแบบระบบการศึกษา | Container of (work) : วรางคณา โตโพธิ์ไทย. การวิจัยพฤติกรรม และวิธีการทางการศึกษา | Container of (work) : ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. การวิจัยสื่อสารการศึกษา | Container of (work) : ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ. การวิจัยสภาพแวดล้อม การจัดการและการประเมินทางการศึกษา | Container of (work) : ทิพย์เกสร บุญอำไพ. ปัญหาการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | Container of (work) : ทิพย์เกสร บุญอำไพ. วรรณกรรมและเอกสารการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | Container of (work) : ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและเครื่องมือการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | Container of (work) : บุญศรี พรหมมาพันธุ์. สถิติเพื่อการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | Container of (work) : วรางคณา โตโพธิ์ไทย. การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ | Container of (work) : วาสนา ทวีกุลทรัพย์. การเขียนรายงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | Container of (work) : ชัยยงค์ พรหมวงศ์. การประยุกต์งานวิจัยและคุณธรรมจริยธรรมการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา | Container of (work) : วาสนา ทวีกุลทรัพย์. การประยุกต์งานวิจัยและคุณธรรมจริยธรรมการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา.Subject(s): เทคโนโลยีทางการศึกษา -- วิจัย | การสื่อสารทางการศึกษา
Contents:
หน่วยที่ 1. สามัญทัศน์การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / ชัยยงค์ พรหมวงศ์, วาสนา ทวีกุลทรัพย์ -- หน่วยที่ 2. การวิจัยพรรณาและการวิจัยทดลองเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ -- หน่วยที่ 3. การวิจัยเอกสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / ชัยยงค์ พรหมวงศ์, วาสนา ทวีกุลทรัพย์ -- หน่วยที่ 4. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / ชัยยงค์ พรหมวงศ์, วาสนา ทวีกุลทรัพย์ -- หน่วยที่ 5. การวิจัยการจัดระบบและออกแบบระบบการศึกษา / วาสนา ทวีกุลทรัพย์ -- หน่วยที่ 6. การวิจัยพฤติกรรม และวิธีการทางการศึกษา / วรางคณา โตโพธิ์ไทย -- หน่วยที่ 7. การวิจัยสื่อสารการศึกษา / ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ -- หน่วยที่ 8. การวิจัยสภาพแวดล้อม การจัดการและการประเมินทางการศึกษา / ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.
หน่วยที่ 9. ปัญหาการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / ทิพย์เกสร บุญอำไพ -- หน่วยที่ 10. วรรณกรรมและเอกสารการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / ทิพย์เกสร บุญอำไพ -- หน่วยที่ 11. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและเครื่องมือการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ -- หน่วยที่ 12. สถิติเพื่อการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / บุญศรี พรหมมาพันธุ์ -- หน่วยที่ 13. การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ / วรางคณา โตโพธิ์ไทย -- หน่วยที่ 14. การเขียนรายงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / วาสนา ทวีกุลทรัพย์ -- หน่วยที่ 15. การประยุกต์งานวิจัยและคุณธรรมจริยธรรมการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / ชัยยงค์ พรหมวงศ์, วาสนา ทวีกุลทรัพย์.
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Unit Copy number Barcode Status Date due
10004 Thesis, Theses, IS Thesis, Theses, IS ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 27702 GT 2562 (Browse shelf) 1-8 1 1000523761 Not For Loan Lib. Use Only
10004 Reserved Book Reserved Book ODI General Collection
ODI Reserved Collection STOU 27702 GT 2562 (Browse shelf) 9-15 1 1000523766 Not For Loan Lib. Use Only
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 27702 GT 2562 (Browse shelf) 1-8 2 1000523762 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 27702 GT 2562 (Browse shelf) 9-15 2 1000523767 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 27702 GT 2562 (Browse shelf) 1-8 3 1000523763 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 27702 GT 2562 (Browse shelf) 9-15 3 1000523768 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 27702 GT 2562 (Browse shelf) 1-8 4 1000523764 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 27702 GT 2562 (Browse shelf) 9-15 4 1000523769 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 27702 GT 2562 (Browse shelf) 1-8 5 1000523765 Available
10000 General Book General Book ODI General Collection
ODI General Collection STOU 27702 GT 2562 (Browse shelf) 9-15 5 1000523770 Available
Browsing ODI General Collection Shelves , Shelving location: ODI Reserved Collection , Collection code: Reserved collection Close shelf browser
STOU 27416 W 2561 แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยี และสื่อสารการศึกษา = Professional experience in educational technology and communications / STOU 27702 GS 2562 แนวการศึกษาชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา = Research in educational technology and communications / STOU 27702 GT 2562 ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา = Research in educational technology and communications / STOU 27702 GT 2562 ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา = Research in educational technology and communications / STOU 29704 GS แนวการศึกษาชุดวิชาสื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ = Media, innovation, and measurement and evaluation in science learning / STOU 29704 GT ประมวลสาระชุดวิชาสื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ = Media, innovation, and measurement and evaluation in science learning / STOU 29704 GT ประมวลสาระชุดวิชาสื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ = Media, innovation, and measurement and evaluation in science learning /

บรรณานุกรม.

หน่วยที่ 1. สามัญทัศน์การวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / ชัยยงค์ พรหมวงศ์, วาสนา ทวีกุลทรัพย์ -- หน่วยที่ 2. การวิจัยพรรณาและการวิจัยทดลองเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ -- หน่วยที่ 3. การวิจัยเอกสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / ชัยยงค์ พรหมวงศ์, วาสนา ทวีกุลทรัพย์ -- หน่วยที่ 4. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / ชัยยงค์ พรหมวงศ์, วาสนา ทวีกุลทรัพย์ -- หน่วยที่ 5. การวิจัยการจัดระบบและออกแบบระบบการศึกษา / วาสนา ทวีกุลทรัพย์ -- หน่วยที่ 6. การวิจัยพฤติกรรม และวิธีการทางการศึกษา / วรางคณา โตโพธิ์ไทย -- หน่วยที่ 7. การวิจัยสื่อสารการศึกษา / ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ -- หน่วยที่ 8. การวิจัยสภาพแวดล้อม การจัดการและการประเมินทางการศึกษา / ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ.

หน่วยที่ 9. ปัญหาการวิจัยและการเขียนโครงการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / ทิพย์เกสร บุญอำไพ -- หน่วยที่ 10. วรรณกรรมและเอกสารการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / ทิพย์เกสร บุญอำไพ -- หน่วยที่ 11. ประชากร กลุ่มตัวอย่างและเครื่องมือการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / ศันสนีย์ สังสรรค์อนันต์ -- หน่วยที่ 12. สถิติเพื่อการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / บุญศรี พรหมมาพันธุ์ -- หน่วยที่ 13. การเก็บรวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ / วรางคณา โตโพธิ์ไทย -- หน่วยที่ 14. การเขียนรายงานการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / วาสนา ทวีกุลทรัพย์ -- หน่วยที่ 15. การประยุกต์งานวิจัยและคุณธรรมจริยธรรมการวิจัยเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา / ชัยยงค์ พรหมวงศ์, วาสนา ทวีกุลทรัพย์.

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter