Normal view MARC view ISBD view

ชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย [sound recording] = Thai political institutions and processes / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์
Call number: av STOU 80202 CDA-T 62/028 Material type: SoundSoundPublisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2561]Description: 1 แผ่น (210 นาที) : ดิจิตอล ; 4 3/4 นิ้ว.Other title: ซีดีเสียงประจำชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย [sound recording] [Cover title] | สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย [sound recording] | Thai political institutions and processes [sound recording].Contained works: ชรินทร์ สันประเสริฐ. แนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและโครงสร้างอำนาจทางการเมือง | วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน. รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองไทย | วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน. รัฐบาล | อารดา โชติช่วง. ระบบราชการกับกระบวนการบริหารการปกครอง | รังสิกร อุปพงศ์. สถาบันตุลาการและกระบวนการยุติธรรม | วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ. วัฒนธรรมทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไทย | เสนีย์ คำสุข. พรรคการเมืองกับกระบวนการทางการเมืองไทย | ธโสธร ตู้ทองคำ. กระบวนการการเลือกตั้ง | ธโสธร ตู้ทองคำ. สถาบันพระมหากษัตริย์ | จุมพล หนิมพานิช. รัฐสภา | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์. กระบวนการนิติบัญญัติ | จุมพล หนิมพานิช. กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มกดดัน | จุมพล หนิมพานิช. พลังอำนาจในการเมืองไทย | ปธาน สุวรรณมงคล. การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์. แนวทางการพัฒนาการเมืองไทย.Subject(s): ไทย -- การเมืองและการปกครอง
Contents:
แนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและโครงสร้างอำนาจทางการเมือง / ชรินทร์ สันประเสริฐ (16 นาที) -- รัฐธรรมนูฐกับการเมืองการปกครองไทย / วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน (14 นาที) -- รัฐบาล / วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน (15 นาที) -- ระบบราชการกับกระบวนการบริหารการปกครอง / อารดา โชติช่วง (15 นาที) -- สถาบันตุลาการและกระบวนการยุติธรรม / รังสิกร อุปพงศ์ (12 นาที) -- วัฒนธรรมทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไทย / วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ (15 นาที) -- พรรคการเมืองกับกระบวนการทางการเมืองไทย / เสนีย์ คำสุข (14 นาที) -- กระบวนการการเลือกตั้ง / ธโสธร ตู้ทองคำ (15 นาที).
สถาบันพระมหากษัตริย์ / ธโสธร ตู้ทองคำ (14 นาที) -- รัฐสภา / จุมพล หนิมพานิช (14 นาที) -- กระบวนการนิติบัญญัติ / ธีรภัทร เสรีรังสรรค์ (14 นาที) -- กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มกดดัน / จุมพล หนิมพานิช (15 นาที) -- พลังอำนาจในการเมืองไทย / จุมพล หนิมพานิช (15 นาที) -- พลังอำนาจในการเมืองไทย จุมพล หนิมพานิช (15 นาที) -- การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น / ปธาน สุวรรณมงคล (14 นาที) -- แนวทางการพัฒนาการเมืองไทย / ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ (18 นาที).
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
20008 Audio Audio CB General Collection
CB Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 1 1008111688 Available
20008 Audio Audio CB General Collection
CB Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 2 1008111689 Available
30008 Audio Audio LP General Collection
LP Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 1 1008211437 Available
30008 Audio Audio LP General Collection
LP Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 2 1008211438 Available
40008 Audio Audio NK General Collection
NK Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 1 1008311132 Available
40008 Audio Audio NK General Collection
NK Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 2 1008311133 Available
60008 Audio Audio NR General Collection
NR Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 1 1008017731 Available
60008 Audio Audio NR General Collection
NR Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 2 1008017732 Available
50008 Audio Audio NW General Collection
NW Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 1 1008412317 Available
50008 Audio Audio NW General Collection
NW Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 2 1008412318 Available
10027 Audio Audio ODI General Collection
ODI Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 1 1007037096 Available
10027 Audio Audio ODI General Collection
ODI Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 2 1007037097 Available
70008 Audio Audio PB General Collection
PB Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 1 1008513095 Available
70008 Audio Audio PB General Collection
PB Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 2 1008513096 Available
80008 Audio Audio SK General Collection
SK Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 1 1008612055 Available
80008 Audio Audio SK General Collection
SK Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 2 1008612056 Available
90008 Audio Audio UB General Collection
UB Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 1 1008711671 Available
90008 Audio Audio UB General Collection
UB Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 2 1008711672 Available
100008 Audio Audio UD General Collection
UD Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 1 1008811777 Available
100008 Audio Audio UD General Collection
UD Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 2 1008811778 Available
110008 Audio Audio YL General Collection
YL Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 1 1008911061 Available
110008 Audio Audio YL General Collection
YL Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 2 1008911062 Available
Browsing NW General Collection Shelves , Shelving location: NW Audio , Collection code: Audio Close shelf browser
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
No cover image available
av STOU 80202 CDA-T 62/014 หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย av STOU 80202 CDA-T 62/014 หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย av STOU 80202 CDA-T 62/014 หนังสือเสียงระบบเดซีชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย av STOU 80202 CDA-T 62/028 ชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย av STOU 80202 CDA-T 62/028 ชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย av STOU 80203 CDA-T 58/034 ชุดวิชาปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย Problems of thai political development / [sound recording] = av STOU 80203 CDA-T 58/034 ชุดวิชาปัญหาพัฒนาการทางการเมืองไทย Problems of thai political development / [sound recording] =

แนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและโครงสร้างอำนาจทางการเมือง / ชรินทร์ สันประเสริฐ (16 นาที) -- รัฐธรรมนูฐกับการเมืองการปกครองไทย / วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน (14 นาที) -- รัฐบาล / วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน (15 นาที) -- ระบบราชการกับกระบวนการบริหารการปกครอง / อารดา โชติช่วง (15 นาที) -- สถาบันตุลาการและกระบวนการยุติธรรม / รังสิกร อุปพงศ์ (12 นาที) -- วัฒนธรรมทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไทย / วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ (15 นาที) -- พรรคการเมืองกับกระบวนการทางการเมืองไทย / เสนีย์ คำสุข (14 นาที) -- กระบวนการการเลือกตั้ง / ธโสธร ตู้ทองคำ (15 นาที).

สถาบันพระมหากษัตริย์ / ธโสธร ตู้ทองคำ (14 นาที) -- รัฐสภา / จุมพล หนิมพานิช (14 นาที) -- กระบวนการนิติบัญญัติ / ธีรภัทร เสรีรังสรรค์ (14 นาที) -- กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มกดดัน / จุมพล หนิมพานิช (15 นาที) -- พลังอำนาจในการเมืองไทย / จุมพล หนิมพานิช (15 นาที) -- พลังอำนาจในการเมืองไทย จุมพล หนิมพานิช (15 นาที) -- การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น / ปธาน สุวรรณมงคล (14 นาที) -- แนวทางการพัฒนาการเมืองไทย / ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ (18 นาที).

MP3

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter