Normal view MARC view ISBD view

ชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย [sound recording] = Thai political institutions and processes / สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์
Call number: av STOU 80202 CDA-T 62/028 Material type: SoundSoundPublisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2561]Description: 1 แผ่น (210 นาที) : ดิจิตอล ; 4 3/4 นิ้ว.Other title: ซีดีเสียงประจำชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย [sound recording] [Cover title] | สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย [sound recording] | Thai political institutions and processes [sound recording].Contained works: ชรินทร์ สันประเสริฐ. แนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและโครงสร้างอำนาจทางการเมือง | วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน. รัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองไทย | วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน. รัฐบาล | อารดา โชติช่วง. ระบบราชการกับกระบวนการบริหารการปกครอง | รังสิกร อุปพงศ์. สถาบันตุลาการและกระบวนการยุติธรรม | วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ. วัฒนธรรมทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไทย | เสนีย์ คำสุข. พรรคการเมืองกับกระบวนการทางการเมืองไทย | ธโสธร ตู้ทองคำ. กระบวนการการเลือกตั้ง | ธโสธร ตู้ทองคำ. สถาบันพระมหากษัตริย์ | จุมพล หนิมพานิช. รัฐสภา | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์. กระบวนการนิติบัญญัติ | จุมพล หนิมพานิช. กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มกดดัน | จุมพล หนิมพานิช. พลังอำนาจในการเมืองไทย | ปธาน สุวรรณมงคล. การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น | ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์. แนวทางการพัฒนาการเมืองไทย.Subject(s): ไทย -- การเมืองและการปกครอง
Contents:
แนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและโครงสร้างอำนาจทางการเมือง / ชรินทร์ สันประเสริฐ (16 นาที) -- รัฐธรรมนูฐกับการเมืองการปกครองไทย / วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน (14 นาที) -- รัฐบาล / วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน (15 นาที) -- ระบบราชการกับกระบวนการบริหารการปกครอง / อารดา โชติช่วง (15 นาที) -- สถาบันตุลาการและกระบวนการยุติธรรม / รังสิกร อุปพงศ์ (12 นาที) -- วัฒนธรรมทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไทย / วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ (15 นาที) -- พรรคการเมืองกับกระบวนการทางการเมืองไทย / เสนีย์ คำสุข (14 นาที) -- กระบวนการการเลือกตั้ง / ธโสธร ตู้ทองคำ (15 นาที).
สถาบันพระมหากษัตริย์ / ธโสธร ตู้ทองคำ (14 นาที) -- รัฐสภา / จุมพล หนิมพานิช (14 นาที) -- กระบวนการนิติบัญญัติ / ธีรภัทร เสรีรังสรรค์ (14 นาที) -- กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มกดดัน / จุมพล หนิมพานิช (15 นาที) -- พลังอำนาจในการเมืองไทย / จุมพล หนิมพานิช (15 นาที) -- พลังอำนาจในการเมืองไทย จุมพล หนิมพานิช (15 นาที) -- การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น / ปธาน สุวรรณมงคล (14 นาที) -- แนวทางการพัฒนาการเมืองไทย / ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ (18 นาที).
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
20008 Audio Audio CB General Collection
CB Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 1 1008111688 Available
20008 Audio Audio CB General Collection
CB Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 2 1008111689 Available
30008 Audio Audio LP General Collection
LP Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 1 1008211437 Available
30008 Audio Audio LP General Collection
LP Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 2 1008211438 Available
40008 Audio Audio NK General Collection
NK Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 1 1008311132 Available
40008 Audio Audio NK General Collection
NK Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 2 1008311133 Available
60008 Audio Audio NR General Collection
NR Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 1 1008017731 Available
60008 Audio Audio NR General Collection
NR Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 2 1008017732 Available
50008 Audio Audio NW General Collection
NW Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 1 1008412317 Available
50008 Audio Audio NW General Collection
NW Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 2 1008412318 Available
10027 Audio Audio ODI General Collection
ODI Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 1 1007037096 Available
10027 Audio Audio ODI General Collection
ODI Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 2 1007037097 Available
70008 Audio Audio PB General Collection
PB Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 1 1008513095 Available
70008 Audio Audio PB General Collection
PB Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 2 1008513096 Available
80008 Audio Audio SK General Collection
SK Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 1 1008612055 Available
80008 Audio Audio SK General Collection
SK Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 2 1008612056 Available
90008 Audio Audio UB General Collection
UB Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 1 1008711671 Available
90008 Audio Audio UB General Collection
UB Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 2 1008711672 Available
100008 Audio Audio UD General Collection
UD Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 1 1008811777 Available
100008 Audio Audio UD General Collection
UD Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 2 1008811778 Available
110008 Audio Audio YL General Collection
YL Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 1 1008911061 Available
110008 Audio Audio YL General Collection
YL Audio av STOU 80202 CDA-T 62/028 (Browse shelf) 2 1008911062 Available

แนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและโครงสร้างอำนาจทางการเมือง / ชรินทร์ สันประเสริฐ (16 นาที) -- รัฐธรรมนูฐกับการเมืองการปกครองไทย / วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน (14 นาที) -- รัฐบาล / วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน (15 นาที) -- ระบบราชการกับกระบวนการบริหารการปกครอง / อารดา โชติช่วง (15 นาที) -- สถาบันตุลาการและกระบวนการยุติธรรม / รังสิกร อุปพงศ์ (12 นาที) -- วัฒนธรรมทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไทย / วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ (15 นาที) -- พรรคการเมืองกับกระบวนการทางการเมืองไทย / เสนีย์ คำสุข (14 นาที) -- กระบวนการการเลือกตั้ง / ธโสธร ตู้ทองคำ (15 นาที).

สถาบันพระมหากษัตริย์ / ธโสธร ตู้ทองคำ (14 นาที) -- รัฐสภา / จุมพล หนิมพานิช (14 นาที) -- กระบวนการนิติบัญญัติ / ธีรภัทร เสรีรังสรรค์ (14 นาที) -- กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มกดดัน / จุมพล หนิมพานิช (15 นาที) -- พลังอำนาจในการเมืองไทย / จุมพล หนิมพานิช (15 นาที) -- พลังอำนาจในการเมืองไทย จุมพล หนิมพานิช (15 นาที) -- การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น / ปธาน สุวรรณมงคล (14 นาที) -- แนวทางการพัฒนาการเมืองไทย / ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ (18 นาที).

MP3

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter