Normal view MARC view ISBD view

ชุดวิชาการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน [sound recording] = Family life and community study / สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

Contributor(s): มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
Call number: av STOU 72305 CDA-T 62/026 Material type: SoundSoundPublisher: นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2561]Description: 1 แผ่น (313 นาที) : ดิจิตอล ; 4 3/4 นิ้ว.Other title: ซีดีเสียงประจำชุดวิชาการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน [sound recording] [Cover title] | การศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน [sound recording] | Family life and community study [sound recording].Contained works: บุญเสริม หุตะแพทย์. ปฐมนิเทศชุดวิชาการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน | จิตตินันท์ เดชะคุปต์. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัวและชุมชน | สุรพร เสี้ยนสลาย. ชุมชนกับครอบครัว | สุรพร เสี้ยนสลาย. สภาพการณ์ชีวิตครอบครัวและชุมชนไทย | ชินรัตน์ สมสืบ. ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ | บุญเสริม หุตะแพทย์. ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม | ประกายรัตน์ ภัทรธิติ. ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับเศรษฐกิจ | วรรณภา โพธิ์น้อย. ชีวิตครอบครัวและชุมชนด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม | เพ็ญศรี พิชัยสนิท. ชีวิตครอบครัวและชุมชนด้านสาธารณสุขและสวัสดิการ | พรสม เปาปราโมทย์. ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับการเมืองการปกครอง | เล็ก สมบัติ. การจัดบริการสำหรับครอบครัวโดยชุมชน | บุญเสริม หุตะแพทย์. เทคนิควิธีสำหรับการศึกษาชีวิตครอบครัวละชุมชน | พูนศิริ วัจนะภูมิ. การสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | สุจิตต์ ไตรพิทักษ์. การพัฒนาโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | สุรพร เสี้ยนสลาย. การพัฒนาโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | สุจิตต์ ไตรพิทักษ์. เครือข่ายการทำงานเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | สุรพร เสี้ยนสลาย. เครือข่ายการทำงานเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน | บุญเสริม หุตะแพทย์. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน.Subject(s): ครอบครัวศึกษา | ชุมชน. -- แง่สังคม
Contents:
ปฐมนิเทศชุดวิชาการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน / บุญเสริม หุตะแพทย์ (10 นาที) -- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัวและชุมชน / จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (20 นาที) -- ชุมชนกับครอบครัว / สุรพร เสี้ยนสลาย (20 นาที) -- สภาพการณ์ชีวิตครอบครัวและชุมชนไทย / สุรพร เสี้ยนสลาย (20 นาที) -- ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ / ชินรัตน์ สมสืบ (20 นาที) -- ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม / บุญเสริม หุตะแพทย์ (20 นาที) -- ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับเศรษฐกิจ / ประกายรัตน์ ภัทรธิติ (20 นาที) -- ชีวิตครอบครัวและชุมชนด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม / วรรณภา โพธิ์น้อย (20 นาที) -- ชีวิตครอบครัวและชุมชนด้านสาธารณสุขและสวัสดิการ / เพ็ญศรี พิชัยสนิท (22 นาที).
ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับการเมืองการปกครอง / พรสม เปาปราโมทย์ (31 นาที) -- การจัดบริการสำหรับครอบครัวโดยชุมชน / เล็ก สมบัติ (22 นาที) -- เทคนิควิธีสำหรับการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน / บุญเสริม หุตะแพทย์ (16 นาที) -- การสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน / พูนศิริ วัจนะภูมิ (17 นาที) -- การพัฒนาโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน / สุจิตต์ ไตรพิทักษ์, สุรพร เสี้ยนสลาย (20 นาที) -- เครือข่ายการทำงานเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน / สุจิตต์ ไตรพิทักษ์, สุรพร เสี้ยนสลาย (20 นาที) -- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน / บุญเสริม หุตะแพทย์ (15 นาที).
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Location Location Call number Copy number Barcode Status Date due
20008 Audio Audio CB General Collection
CB Audio av STOU 72305 CDA-T 62/026 (Browse shelf) 1 1008111684 Available
20008 Audio Audio CB General Collection
CB Audio av STOU 72305 CDA-T 62/026 (Browse shelf) 2 1008111685 Available
30008 Audio Audio LP General Collection
LP Audio av STOU 72305 CDA-T 62/026 (Browse shelf) 1 1008211433 Available
30008 Audio Audio LP General Collection
LP Audio av STOU 72305 CDA-T 62/026 (Browse shelf) 2 1008211434 Available
40008 Audio Audio NK General Collection
NK Audio av STOU 72305 CDA-T 62/026 (Browse shelf) 1 1008311128 Available
40008 Audio Audio NK General Collection
NK Audio av STOU 72305 CDA-T 62/026 (Browse shelf) 2 1008311129 Available
60008 Audio Audio NR General Collection
NR Audio av STOU 72305 CDA-T 62/026 (Browse shelf) 1 1008017727 Available
60008 Audio Audio NR General Collection
NR Audio av STOU 72305 CDA-T 62/026 (Browse shelf) 2 1008017728 Available
50008 Audio Audio NW General Collection
NW Audio av STOU 72305 CDA-T 62/026 (Browse shelf) 1 1008412313 Available
50008 Audio Audio NW General Collection
NW Audio av STOU 72305 CDA-T 62/026 (Browse shelf) 2 1008412314 Available
10027 Audio Audio ODI General Collection
ODI Audio av STOU 72305 CDA-T 62/026 (Browse shelf) 1 1007037092 Available
10027 Audio Audio ODI General Collection
ODI Audio av STOU 72305 CDA-T 62/026 (Browse shelf) 2 1007037093 Available
70008 Audio Audio PB General Collection
PB Audio av STOU 72305 CDA-T 62/026 (Browse shelf) 1 1008513091 Available
70008 Audio Audio PB General Collection
PB Audio av STOU 72305 CDA-T 62/026 (Browse shelf) 2 1008513092 Available
80008 Audio Audio SK General Collection
SK Audio av STOU 72305 CDA-T 62/026 (Browse shelf) 1 1008612051 Available
80008 Audio Audio SK General Collection
SK Audio av STOU 72305 CDA-T 62/026 (Browse shelf) 2 1008612052 Available
90008 Audio Audio UB General Collection
UB Audio av STOU 72305 CDA-T 62/026 (Browse shelf) 1 1008711667 Available
90008 Audio Audio UB General Collection
UB Audio av STOU 72305 CDA-T 62/026 (Browse shelf) 2 1008711668 Available
100008 Audio Audio UD General Collection
UD Audio av STOU 72305 CDA-T 62/026 (Browse shelf) 1 1008811773 Available
100008 Audio Audio UD General Collection
UD Audio av STOU 72305 CDA-T 62/026 (Browse shelf) 2 1008811774 Available
110008 Audio Audio YL General Collection
YL Audio av STOU 72305 CDA-T 62/026 (Browse shelf) 1 1008911057 Available
110008 Audio Audio YL General Collection
YL Audio av STOU 72305 CDA-T 62/026 (Browse shelf) 2 1008911058 Available

ปฐมนิเทศชุดวิชาการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน / บุญเสริม หุตะแพทย์ (10 นาที) -- แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับครอบครัวและชุมชน / จิตตินันท์ เดชะคุปต์ (20 นาที) -- ชุมชนกับครอบครัว / สุรพร เสี้ยนสลาย (20 นาที) -- สภาพการณ์ชีวิตครอบครัวและชุมชนไทย / สุรพร เสี้ยนสลาย (20 นาที) -- ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ / ชินรัตน์ สมสืบ (20 นาที) -- ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับสิ่งแวดล้อมทางสังคม / บุญเสริม หุตะแพทย์ (20 นาที) -- ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับเศรษฐกิจ / ประกายรัตน์ ภัทรธิติ (20 นาที) -- ชีวิตครอบครัวและชุมชนด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม / วรรณภา โพธิ์น้อย (20 นาที) -- ชีวิตครอบครัวและชุมชนด้านสาธารณสุขและสวัสดิการ / เพ็ญศรี พิชัยสนิท (22 นาที).

ชีวิตครอบครัวและชุมชนกับการเมืองการปกครอง / พรสม เปาปราโมทย์ (31 นาที) -- การจัดบริการสำหรับครอบครัวโดยชุมชน / เล็ก สมบัติ (22 นาที) -- เทคนิควิธีสำหรับการศึกษาชีวิตครอบครัวและชุมชน / บุญเสริม หุตะแพทย์ (16 นาที) -- การสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน / พูนศิริ วัจนะภูมิ (17 นาที) -- การพัฒนาโครงการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน / สุจิตต์ ไตรพิทักษ์, สุรพร เสี้ยนสลาย (20 นาที) -- เครือข่ายการทำงานเพื่อสร้างเสริมความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน / สุจิตต์ ไตรพิทักษ์, สุรพร เสี้ยนสลาย (20 นาที) -- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน / บุญเสริม หุตะแพทย์ (15 นาที).

MP3

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter